• Dokumenty a údaje RZ

   • Aktuálne údaje občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole

    názov: Rodičovské združenie pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove
    adresa: Námestie legionárov 2726/3, 080 01 Prešov
    IČO:  50384759
    registrácia: Zoznam občianskych združení, reg. č.: VVS/1-900/90-48968

    bankové spojenie:         FIO banka

    č. účtu EMŠ:                SK4483300000002401057082

    č. účtu EZŠ:                 SK4783300000002701057076

    č. účtu EKG:                SK5083300000002901057054

    č. účtu RZ ESSPO pre granty a iné: SK0483300000002001057059 (nie je transparetný)

    SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

    Stanovy občianskeho združenia  Rodičovksé združenie pri ESŠ >>>

    Oznámenie o pridelení IČO RZ pre ESŠ >>>