• TRIEDNI UČITELIA EKG

   • 8 - ročné gymnázium     4 - ročné gymnázium
    trieda triedny učiteľ trieda triedny učiteľ
    I.O Mgr. Júlia Poljaková I.A Mgr. Anna Demčáková
    II.O RNDr. Iveta Germanová II. A PhDr. Ľudmila Kónyová
    III.O Mgr.Gabriela Kundríková III.A Mgr. Zuzana Kmeciková
    IV.O Mgr. Ľudmila Martičková IV.A Mgr. Soňa Grestyová
    V.O Mgr. Miriama Voľanská    
    VI.O Mgr. Radoslava Čurlíková    
    VIII.O Ing. Juraj Luščák