• TRIEDNI UČITELIA EKG

   • 8 - ročné gymnázium     4 - ročné gymnázium
    trieda triedny učiteľ trieda triedny učiteľ
    I.O Mgr. Mária Chalupková I.A Mgr. Soňa Grestyová
    II.O Mgr. Iveta Birošová II. A Mgr. Zuzana Kmeciková
    III.O PhDr. Júlia Poljaková III.A Mgr. Anna Demčáková
    IV.O RNDr. Iveta Germanová IV. A PhDr. Ľudmila Kónyová
    V.O Mgr.Gabriela Kundríková    
    VI.O Mgr. Zuzana Kmeciková    
    VII.O Mgr. Miriama Voľanská    
    VIII.O Mgr. Radoslava Čurlíková