• TESTOVANIE 9 2024

   • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2023/2024 sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční riadny termín Testovania 9 v dňoch 20. marca 2024 (streda). 
    20. marca 2024 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky a maďarského jazyka a literatúry.
    21. marca 2024 sa Testovanie 9 uskutoční iba na ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry.
    Náhradný termín testovania sa uskutoční 4. a 5. apríla 2024.