• TESTOVANIE 9 2022

   • V zmysle dokumentu Sprievodca škoslkým rokom 2021/2022 sa v školskom roku 2021/2022 uskutoční riadny termín Testovania 9 v dňoch 6. apríla 2022 (streda). 
    6. apríla 2022 sa Testovanie 9 uskutoční na všetkých ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra, na školách s vyučovacím jazykom maďarským z matematiky a maďarského jazyka a literatúry.
    7. apríla 2022 sa Testovanie 9 uskutoční iba na ZŠ a gymnáziách, resp. stredných športových školách s 8-ročným s vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry, na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry.
    Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. a 22. apríla 2022.
     
    Špecifikácia testov:
    Špecifikácia testu z matematiky - T9 2021
    Špecifikácia testu z vyučovacích jazykov - T9 2021