• KONZULTAČNÉ HODINY EKG

   • PhDr. Marián Damankoš, PhD. pondelok 14,30 - 15,30          RNDr. Bibiana Ferencoová pondelok 13,40 - 14,40
    Mgr. Erika Beňová streda 13,30 - 14,30   Mgr. Martin German štvrtok 14,30 - 15,30
    ThDr. Matej Oráč, PhD. streda 13,30 - 14,30   RNDr. Iveta Germanová pondelok 14,30 - 15,30
    Mgr. Iveta Birošová štvrtok 13,45 - 14,30   Mgr. Soňa Grestyová utorok 14,00 - 15,00
    Mgr. Miroslav Bilek štvrtok 13,45 - 14,30   Mgr. Mária Chalupková štvrtok 14,30 - 15,30
    RNDr. Ivan Čurlík piatok 12,00 - 13,00   Mgr. Zuzana Kmeciková štvrtok 14,30 - 15,30
    Mgr. Miroslav Čurlík utorok 14,30 - 15,30   PhDr. Ľ. Kónyová štvrtok 14,30 - 15,30
    Mgr. Radoslava Čurlíková pondelok 14,30 - 15,30   Mgr. Gabriela Kundríková štvrtok 14,30 - 15,30
    Mgr. Anna Demčáková štvrtok 13,30 - 14,30   Mgr. Lenka Maťašová štvrtok 14,30 - 15,30
    Mgr. Anna Fabuľová streda 14,30 - 15,30   Mgr. Miriama Voľanská štvrtok 14,30 - 15,30