• KONZULTAČNÉ HODINY EKG

   • PhDr. Marián Damankoš, PhD. pondelok 14,30 - 15,30          RNDr. Mária Kancírová, PhD. štvrtok 13,40 - 14,40
    Mgr. Erika Beňová streda 13,30 - 14,30   Mgr. Zuzana Kmeciková streda 14,30 - 15,30
    ThDr. Matej Oráč, PhD. streda 13,30 - 14,30   Mgr. Katarína Kopčak pondelok 12,00 - 13,00
    Mgr. Iveta Birošová štvrtok 13,45 - 14,30   Mgr. Zuzana Kováčová utorok 14,00 - 15,00
    RNDr. Ivan Čurlík piatok 12,00 - 13,00   PhDr. Ľudmila Kónyová pondelok 13,45 - 14,45
    Mgr. Miroslav Čurlík utorok 14,30 - 15,30   Mgr. Gabriela Kundriková streda 14,00 - 15,00
    Mgr. Radoslava Čurlíková pondelok 14,30 - 15,30   Ing. Juraj Luščák streda 14,30 - 15,30
    Mgr. Anna Demčáková štvrtok 13,30 - 14,30   Mgr. Ľudmila Martičková streda 14,30 - 15,30
    Mgr. Anna Fabuľová streda 14,30 - 15,30   Mgr. Lenka Maťašová pondelok 13,45 - 14,45
    RNDr. Iveta Germanová štvrtok 3,30 - 14,30   PhDr. Júlia Poljaková štvrtok  9,45 - 10,45
    Mgr. Jana Gregová pondelok 15,00 - 16,00   PhDr. Ľudmila Kónyová streda 14,30 - 15,30
    Mgr. Soňa Grestyová utorok 15,00 - 16,00   PhDr. Ľudmila Kónyová streda 14,30 - 15,30
    Mgr. Martin Joščák streda 14,30 - 15,30   Gabriele Schönrock utorok 13,30 - 14,30
    Mgr. Alexandra Kamenická štvrtok 12,00 - 13,00   Mgr. Miriama Voľanská streda 12,45 - 13,45