• ODDELENIA ŠKD

   • 1. oddelenie 1. A Mgr. Silvia Uhriňáková
    2. oddelenie 1 .B Mgr. Miriama Birošová
    3. oddelenie 2. A, 2. B Bc. Marta Petrová
    4. oddelenie 3. A, 3. B Bc. Dariia Dovbnia
    5. oddelenie 4. A, 4. B Mgr. Monika Nemčíková