• ODDELENIA ŠKD

   • 1. oddelenie 1. A Viera Petrušová
    2. oddelenie 1 .B Mgr. Anna Molitorisová
    3. oddelenie 2. A, 2. B Mgr. Monika Nemčíková
    4. oddelenie 3. A, 3. B Mgr. Miroslava Palenčárová
    5. oddelenie 4. A, 4. B Bc. Marta Petrová