• NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

    • Alena Šimová
    • Alena Šimovávedúca ekonomického úsekusimova@esspo.sk
    • Emília Sabolová
    • Emília Sabolovápersonálna a mzdová účtovníčkasabolovaemilia@esspo.sk
    • Emília Luščákováhospodárkaluscakova@esspo.sk
    • Martina Švajdová
    • Martina Švajdovávedúca školskej jedálnesvajdova@esspo.sk
    • Helena Čižmárová
    • Helena Čižmárováupratovačka, asistentka učiteľky materskej školy
    • Monika Sabolová
    • Monika Sabolovákuchárka
    • Marcela Kaňuchová
    • Marcela Kaňuchovápomocná kuchárka
    • Adriana Bendíková
    • Adriana Bendíkovápomocná kuchárka
    • Zdenka Urdová
    • Zdenka Urdovápomocná kuchárka
    • Monika Ferencová
    • Monika Ferencováupratovačka
    • Alena Kožlejová
    • Alena Kožlejováupratovačka
    • Viera Sraliková
    • Viera Sralikováupratovačka
    • Juraj Lenhardt
    • Juraj Lenhardtškolník, vodič, údržbár