• Platnosť preukazu pre maturantov

   • Platnosť preukazu ISIC:

    Platnosť preukazu pre dopravu (MHD, SAD, ŽSR, ...) je vždy do 30. júna aktuálneho školského roku.

    Ak máte ISIC známku platnú pre daný školský rok, platnosť preukazu pre zľavy v obchodoch je do 30.9.