• ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM EMŠ

   •  

    SME BOŽIE OVEČKY

    Ježiš povedal:

    Ak niekto z vás má sto oviec a jednu stratí,

    či nenechá deväťdesiatdeväť na púšti a nevydá sa

    za stratenou, kým ju nenájde?

    A keď ju nájde, položí si ju na plecia.

    Príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im:

    Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu.

    Evanjelium podľa Lukáša 15, 4 - 6

     

    Školský vzdelávací program EMŠ >>>