• SÚKROMNÁ ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

   • Stravovacie služby pre žiakov gymnázia zabezpečuje:

    Súkromná školská jedáleň
    prevádzka Volgogradská 3
    080 01 Prešov
    Telefón:  051/77 111 01

     

     

    Zapísať sa na stravu (prihlásiť sa) môžete na adrese Súkromnej školskej jedálne alebo odovzdaním vyplneného zápisného lístka na sekretariáte školy (p. Šimová). Stravníci, ktorí sa už v našej jedálni stravovali, nemusia vypĺňať zápisný lístok, stačí, keď sa prihlásia od septembra na obedy - viď informáciu nižšie ( uhradiť stravné, poprihlasovať sa na jednotlivé dni).

    Pripomíname stravníkom, že od nového mesiaca (októbra) budú automaticky prihlásení na stravu do výšky kreditu na účte. Ak nechcú byť na stravu prihlásení, musia si jednotlivé obedy odhlásiť!  

    Noví stravníci musia:

    1. vyplniť zápisný lístok, ktorý môžu odovzdať na sekretariáte školy  alebo  zaslať elektronicky na ssjpo@ssjpo.sk, obratom im pošleme prihlasovacie údaje

    2. uhradiť výšku stravného

    3. po pripísaní platby na stravovací účet, sa musí stravník prihlásiť na jednotlivé dni stravovania počas celého mesiaca september individuálne prostredníctvom našej webovej stránky www.stravnici.sk

     

    Stravníci, kt. sa už stravovali v našej jedálni: po prihlásení na stránke www.stravnici.sk je potrebné odkliknúť  "súhlas" a následne si stravník musí prihlásiť obedy individuálne na jednotlivé dni stravovania počas celého mesiaca september  resp.  nás môžete kontaktovať na t.č. 051/77 111 01 alebo emailom ssjpo@ssjpo.sk.

     

    Úhradu stravného môžete realizovať:
    a) trvalým príkazom v banke na číslo účtu Súkromnej školskej jedálne: 4001386409/7500 (ČSOB) - SK28 7500 0000 0040 0138 6409
    b) jednorázovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internetbanking)

    Po prihlásení sa na stravu dostanete svoje prihlasovacie meno a heslo na internetovú stránku www.infostrava.sk. Na výdaj stravy budete používať dochádzkový čip, ktorý dostanete od triedneho učiteľa. Vlastníci ISIC preukazu budú na stravu aj na dochádzku využívať ISIC preukaz.
    Na uvedenej stránke bude zverejnený jedálny lístok vždy minimálne týždeň dopredu s možnosťou výberu z troch jedál.

    Zmeniť jedlo alebo odhlásiť sa zo stravy môžete na internetovej stránke www.infostrava.sk najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa. Zmeny si vykonáva každý stravník sám. Odhlásené obedy vám nebudú účtované. Pre zjednodušenie objednávania stravy si z Obchod Play môžete do mobilného telefónu stiahnuť aplikáciu Infostrava.

    Prihlásený obed bude vydaný po priložení školského čipu alebo ISIC preukazu k čítaciemu zariadeniu, ktoré sa nachádza vo výdajni školskej jedálne pre gymnázium.

    Prípadnú stratu čipu alebo ISIC preukazu je potrebné bezodkladne nahlásiť na sekretariáte školy.