• Voľné pracovné miesta

   • Evanjelická základná škola hľadá:

    • učiteľa/učiteľku od 01.02.2024 viac >>>
    • vychovávateľa/vychovávateľku od 01.02.2024 viac >>>

    Školská jedáleň pri ESŠ hľadá pomocnú silu do ŠJ a hlavného kuchára/ku s predpokladaným nástupom od 01.02.2024 viac >>>

     

    Ďakujeme za váš záujem pracovať v našej škole.