• VÝCHOVNÉ PORADENSTVO pre žiakov EZŠ 5.- 9.ročník

   • výchovný poradca: Mgr. Zuzana Martausová

    kontaktný e-mail: martausova@esspo.sk

    Osobné stretnutie si dohodnite vopred.