• PREDMETOVÉ KOMISIE EKG

   • PK SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV
    vedúci PK: PhDr. Ľudmila Kónyová
    členovia:
    • Mgr. Mária Chalupková
    • Mgr. Miroslav Čurlík
    • Mgr. Radoslava Čurlíková
    • PhDr. Marián Damankoš, PhD.
    • Mgr. Zuzana Kmeciková
    • PhDr. Júlia Poljaková 
    PK ANGLICKÉHO JAZYKA
    vedúci PK: Mgr. Miriama Voľanská
    členovia:
    • Mgr. Soňa Grestyová
    • Mgr. Zuzana Kováčová
    • Mgr. Mária Kožičová
    PK VÝCHOVNÝCH PREDMETOV                                                 
    vedúci PK: ThDr. Matej Oráč, PhD.                                           
    členovia:                                                                                   
    • Mgr. Anna Fabuľová
    • Mgr. Martin Chalupka
    • Mgr. Miroslav Bilek
    • Mgr. Jarmila Kočová
    • Mgr. Katarína Podhajecká
    PK NEMECKÉHO JAZYKA
    vedúci PK: Mgr. Iveta Birošová
    členovia:
    • Mgr. Gabriela Kundríková,
    • Ausra Getautiéne
    • Mgr. Katarína Kašparová
    PK PRÍRODOVEDNÝCH  PREDMETOV
    vedúci PK: Mgr. Erika Beňová
    členovia:
    • RNDr. Ivan Čurlík, PhD.
    • Mgr. Miroslav Čurlík
    • Mgr. Radoslava Čurlíková
    • Mgr. Anna Demčáková
    • RNDr. Bibiana Ferencová
    • Mgr. Martin German
    • RNDr. Iveta Germanová
    • Mgr. Lenka Maťašová