• PREDMETOVÉ KOMISIE EKG

   • PK SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV
    vedúci PK: PhDr. Ľudmila Kónyová
    členovia:
    • Mgr. Lucia Beňová,
    • Mgr. Miroslav Čurlík,
    • Mgr. Radoslava Čurlíková,
    • PhDr. Marián Damankoš, PhD.
    • Mgr. Martin Joščák,
    • Mgr. Zuzana Kmeciková,
    • Mgr. Ľudmila Martičková,
    • PaedDr. Júlia Poljaková 
    PK ANGLICKÉHO JAZYKA
    vedúci PK: Mgr. Miriama Voľanská
    členovia:
    • Mgr. Soňa Grestyová,
    • Mgr. Alexandra Kamenická,
    • Mgr. Zuzana Kováčová,
    • Mgr. Ľudmila Martičková
    PK VÝCHOVNÝCH PREDMETOV                                                 
    vedúci PK: ThDr. Matej Oráč, PhD.                                           
    členovia:                                                                                   
    • Mgr. Anna Fabuľová,
    • Mgr. Jana Gregová
    • Mgr. Martin Chalupka,
    • Mgr. Martin Joščák,
    PK NEMECKÉHO JAZYKA
    vedúci PK: Mgr. Iveta Birošová
    členovia:
    • Mgr. Alexandra Kamenická,
    • Mgr. Gabriela Kundríková
    PK PRÍRODOVEDNÝCH  PREDMETOV
    vedúci PK: Mgr. Erika Beňová
    členovia:
    • RNDr. Ivan Čurlík, PhD.,
    • Mgr. Miroslav Čurlík,
    • PhD., Mgr. Radoslava Čurlíková,
    • Mgr. Anna Demčáková,
    • RNDr. Iveta Germanová,
    • RNDr. Mária Kancírová, PhD.
    • Ing. Juraj Luščák,
    • Mgr. Lenka Maťašová