• ŠKOLSKÝ PARLAMENT PRI EKG

   • Predseda: Zuzana CHALUPKOVÁ
    Podpredseda: Zuzana EŠTVANIKOVÁ
    Minister kultúry:

    Nela JUHAŠČÍKOVÁ

    Minister masmédií: Timea KMECOVÁ
    Minister športu: Teo BIROŠ
    Minister komunikácie: Martin MOLITORIS
    Minister duchovných vecí: Damián CINGEĽ
    Minister pre regionálny rozvoj: Elena HANZOVÁ
    Zapisovateľ:  Sabína HAJNÍKOVÁ
    PREDSEDOVIA TRIED
    I. O Lenka Šimočková 
    II. O Kamil Poloha
    III. O Benjamín Biroš
    IV. O Jakub Adam
    V. O Andrej Mojžiš
    VI. O + II. A Natália Martausová
    VII. O Barbara Frankovská
    VIII. O Ester Iľková
    I. A Bianka Vaľková
    III. A Júlia Čižeková
    IV. A Liana Kmecová

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Štatút školského parlamentu pre EKG >>>