• ZAMESTNANECKÁ RADA ESŠ

    • Mgr. Ivana Majerníková
    • Mgr. Ivana Majerníkovápredseda majernikova@esspo.sk
    • Mgr. Soňa Grestyová
    • Mgr. Soňa Grestyováčlenkagrestyova@esspo.sk
    • Mgr. Lucia Beňová
    • Mgr. Lucia Beňováčlenkabenovalucia@esspo.sk
    • Mgr. Kristína Miševová
    • Mgr. Kristína Miševováčlenkamisevova@esspo.sk