• ZAMESTNANECKÁ RADA ESŠ

    • Mgr. Ivana Majerníková
    • Mgr. Ivana Majerníkovápredseda majernikova@esspo.sk
    • Mgr. Soňa Grestyová
    • Mgr. Soňa Grestyováčlenkagrestyova@esspo.sk
    • Mgr. Lucia Beňová
    • Mgr. Lucia Beňováčlenkabenovalucia@esspo.sk
    • Mgr. Mária Majerníková
    • Mgr. Mária Majerníkováčlenkanariamajernikova@esspo.sk