• PRACOVNÉ PONUKY

   • Evanjelická základná škola a Evanjelické kolegiálne gymnázium hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Matematika - Fyzika. Viac výberové konanie >>>

    Evanjelická základná škola hľadá špeciálneho pedagóga  na 50% pracovný úvazok. Viac  výberové konanie >>>

     

    Ďakujeme Vám za Váš záujem o prácu v Evanjelickej spojenej škole.