• VÝCHOVNÉ PORADENSTVO pre žiakov EKG

   • Výchovný poradca: Mgr. Radoslava Čurlíková

    Kontaktný e-mail: curlikova@esspo.sk

    Osobné stretnutie si dohodnite vopred.