• RADA ŠKOLY

   • Predseda rady školy:  Ing. Juraj Luščák

    Podpredseda rady školy:  Ing. Dušan Majerník

    Členovia:

    Zástupcovia zriaďovateľa:

    Mgr.  Martin Chalupka - 5. 9. 2020 - 3. 2. 2023

    PhDr.  Viera Hybenová - 4. 2. 2019 - 3. 2. 2023

    Ing.  Ľubomír Pankuch - 4. 2. 2019 - 3. 2. 2023

    Mgr.  Roman Porubän - 4. 2. 2019 - 3. 2. 2023

    Zástupcovia rodičov:

    Ing.  Dušan Majerník - 9. 2. 2019 - 8. 2. 2023

    Mgr.  Marek Klimko - 9. 2. 2019 - 8. 2. 2023

    Bc.  Pavel Drotár - od 1. 9. 2020 - 8. 2. 2023

    Zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    Mgr.  Zuzana Martausová - 25. 1. 2019 - 24. 1. 2023

    Ing.  Juraj Luščák - 25. 1. 2019 - 24. 1. 2023

    Zástupca nepedagogických zamestnancov:

    Emília Sabolová - 25. 1. 2019 - 24. 1. 2023

    Zástupca žiakov EKG v školskom roku 2020/2021:

    Natália Ivanková Macejová - 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022