• CIRKEVNÉ ZÁKONY A NARIADENIA

   • Stratégia rozvoja školstva v ECAV na Slovensku

    Zmeny v CPP týkajúce sa evanjelického školstva

    Účinnosťou cirkevného zákona č 6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva  boli zrušené nasledujúce cirkevno-právne predpisy:

    • Cirkevný zákon č.3/2006 o cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva v znení cirkevného zákona č. 2/2007

    • Cirkevné nariadenia GP o duchovných správcoch č.3/1999 a 4/2007

    • Cirkevné nariadenie o školských dekanoch č.2/2006

    • Štatúty Metodických centier

    • Oznámenie č.2/1993 o školských výboroch - uznesenie generálneho konventu č.16/93.

    Cirkevný zákon č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva bol uverejnený v Zbierke cirkevno právnych predpisov čiastka 2/2010 20. októbra 2010. Predmetný zákon je na stranách 19 - 26.