• Príkaz riaditeľa školy s platnosťou od 14.09.2021

     • Príkaz riaditeľa školy č. 33/2021

      na zmenu spôsobu realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v niektorých triedach v dôsledku výskytu osoby s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID_19 v Evanjelickej spojenej školy,
      Námestie legionárov 3 v Prešove
       
      s platnosťou od 14.09.2021.

      V súlade so Školským semaforom na školský rok 2021/2022, manuálom pre všetky druhy škôl a školských zariadení, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo verzii 1.2  vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu:

      Trieda Kvinta (V.O) Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove prechádza od 16.09.2021 na dištančný spôsob vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín bez vyučovania výchovných predmetov (TSV) v dôsledku výskytu jedného prípadu ochorenia na COVID_19. Online vyučovanie hodiny budú v EDUPAGE označené kamerou. Žiadame zákonných zástupcov žiakov v triede, aby dodržiavali  karanténne opatrenia po dobu 10 dní (počítame od 14.09.2021), tzn. do 24.09.2021. Neplatí pre tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény. Zároveň prosíme o otestovanie neočkovaných žiakov. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény (18.09.) bude negatívny a žiak nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch (tzn. 21.09). Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov, aby informáciu o výsledku testu zaslali triednej učiteľke. Naším cieľom je obnovenie prezenčného vzdelávania od 22.09.2021.  

      Ostatné zložky školy pokračujú v nezmenenom režime prevádzky:

      Evanjelická materská škola:   

      pokračuje prezenčná prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 06.30 do 16.30.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:   

      pokračuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 06.30 do 16.30. 

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň:  

      pokračuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov podľa rozvrhu hodín.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium:

      pokračuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov (okrem I.O a V.O) podľa rozvrhu hodín.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
      v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.
       

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.

      riaditeľ školy

     • Výstava Prázdna stolička v klubovni ESSPO sprístupnená od 2. 9. 2021 aj verejnosti

     • ESŠ  pozýva všetkých záujemcov na výstavu Prázdna stolička, realizovanú pod záštitou predsedu PSK M. Majerského, ktorú pripravilo Evanjelické kolegiálne gymnázium pri príležitosti uplynutia 80 rokov od prijatia Nariadenia o právnom postavení židov. Protižidovské opatrenia sa fatálnym spôsobom dotkli aj študentov židovského vierovyznania v EKG v r. 1940/41. Po 102 študentoch, ktorí boli zo školy vylúčení, ostali len prázdne stoličky.

      Zámerom usporiadateľov je ilustrovať stránku jedného z najtragickejších období histórie Slovenska prostredníctvom dobových fotografií, dokumentov i konkrétnych životných príbehov, viažucich sa k Prešovu a EKG, ako aj prezentovať školský projekt Prázdna stolička.

      Výstavou sprevádzajú študenti EKG.

      Vstupné: dobrovoľné (odporúčané – študenti a dôchodcovia 0,50 €, ostatní 1 €).    

      Vzhľadom k meniacej sa pandemickej situácii, budete s podmienkami vstupu oboznámení individuálne po objednaní sa. V správe uveďte svoje telefónne číslo.     

      Kontakt: simova@esspo.sk

      Prázdna stolička - pozvánka >>>

     • Príkaz riaditeľa školy s platnosťou od 13. 9. 2021

     • Príkaz riaditeľa školy č. 32/2021

      na zmenu spôsobu realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v niektorých triedach v dôsledku výskytu osoby s pozitívnym výsledkom na ochorenie COVID_19 v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 v Prešove  s platnosťou od 13.09.2021.

      V súlade so Školským semaforom na školský rok 2021/2022, manuálom pre všetky druhy škôl a školských zariadení, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo verzii 1.2  vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu:

      Trieda Prima (I.O) Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove prechádza od 13.09.2021 na dištančný spôsob vzdelávania podľa platného rozvrhu hodín bez vyučovania výchovných predmetov (HUV, VYV, TSV) v dôsledku výskytu jedného prípadu ochorenia na COVID_19. Online vyučovanie hodiny budú v EDUPAGE označené kamerou. Žiadame zákonných zástupcov žiakov v triede Prima, aby dodržiavali  karanténne opatrenia po dobu 10 dní (počítame od piatku 10.09.2021), tzn. do 20.09.2021. Neplatí pre tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény. Zároveň prosíme o otestovanie neočkovaných žiakov. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény (15.09.) bude negatívny a žiak nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch (tzn. 17.09). Z uvedeného dôvodu žiadame rodičov, aby informáciu o výsledku testu zaslali triednej učiteľke. Naším cieľom je obnovenie prezenčného vzdelávania od 20.09.2021.  

      Ostatné zložky školy pokračujú v nezmenenom režime prevádzky:

      Evanjelická materská škola:   

      pokračuje prezenčná prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 06.30 do 16.30.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:   

      pokračuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 06.30 do 16.30. 

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň:  

      pokračuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov podľa rozvrhu hodín.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium:

      pokračuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov (okrem I.O ) podľa rozvrhu hodín.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
      v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.
       

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.

      riaditeľ školy

     • Nesmieme zabudnúť (Non possumus obliviscere) - Deň obetí holokaustu a rasového násilia

     • 9. septembra si na Slovensku pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý odkazuje na konkrétnu udalosť - prijatie tzv. Židovského kódexu v roku 1941. V rokoch 1942-1945 zahynulo, poväčšine v koncentračných táboroch, viac ako 6 400 židovských obyvateľov z Prešova a blízkeho okolia. Dnes sme si aj v Prešove uctili pietnou spomienkou pamiatku obetí holokaustu a rasového násilia. EKG bolo pri tom. Študenti kolégia čítali mená obetí holokaustu, riaditeľ školy: PhDr. M. Damankoš, PhD. predstavil vo svojom príhovore školský projekt Prázdna stolička.
      Pietneho podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia ECAV na Slovensku. Biskup VD ECAV Mgr. P. Mihoč prečítal list generálneho biskupa I. Eľka a potom sa v príhovore prihovoril prítomnému zhromaždeniu. Prešovský evanjelický zborový farár Mgr. O. Koč sa zapojil do čítania 10 mien ľudí, ktorí pomáhali pri záchrane prenasledovaných židov.
      Nikdy nezabudneme. Nechceme, aby sa ešte niekedy zopakovala minulosť.

      PhDr. Ľudmila Kónyová

     • Príkaz riaditeľa školy na spôsob prevádzky ESŠ

     • Príkaz riaditeľa školy č. 30/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách  

      v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 v Prešove  v dňoch 13. a 14. septembra 2021.

      Z dôvodu rozsiahlych dopravných obmedzení v súvislosti s návštevou rímskeho biskupa a pápeža Františka v meste Prešov vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove v dňoch 13. a 14. septembra 2021: 

      Pondelok, 13.09.2021
      Riadna prezenčná prevádzka vo všetkých organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy. 

      Keďže okres Prešov prechádza do oranžovej fázy školského semaforu (pokyny od strany 16 školského semaforu) je zákonný zástupca povinný predložiť škole Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka – elektronicky cez EDUPAGE do pondelka 13.09.2021 do 7.30 hod.   

      Utorok, 14.09.2021
      Riaditeľské voľno a prerušenie prevádzky všetkých organizačných zložiek. Obnovenie riadnej prevádzky od 16.09.2021. 

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

                                                                                                                       PhDr. Marián Damankoš, PhD.

                                                                                                                                       riaditeľ školy

     • Reportáž o projekte "Prázdna stolička"

     • Reportáž o projekte "Prázdna stolička" bude vysielaná dňa 8. septembra 2021 na Dvojke RTVS v relácii Regina,  ktorá začína o 8:45 hod. Samozrejme si ju môžete pozrieť neskôr aj v archíve.

     • Piataci vo vysielaní rádia Regina.

     • Naši piataci z 5.A  Camila Ema Ciglar, Sofia Abigail Platková a Peter Mžigod prijali v utorok 7. septembra 2021 pozvanie do rozhlasovej besedy v RTVS rádio REGINA východ. Zúčastnili sa živého vysielania školského magazínu, kde sebavedome diskutovali o školskom prostredí, činnostnom učení a svojich očakávaniach na najbližší školský rok.

     • Slávnostné otvorenie výstavy k projektu Prázdna stolička

     • novozriadenej klubovni ESŠ bola 2. septembra 2021 otvorená výstava k projektu Prázdna stolička, nad ktorým prevzal záštitu predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD. Prítomným učiteľom, žiakom a vzácnym hosťom sa okrem neho a riaditeľa našej školy PhDr. Mariána Damankoša, PhD. prihovorili: generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko, biskup VD ECAV Mgr. Peter Mihoč, zástupcovia  Židovských náboženských obcí p. Margita Eckhausová  (Prešov) a p. Marta Györiová (Košice). O projekte prítomných informoval predseda školského výboru ECAV Mgr. Miroslav Čurlík a výstavou sprevádzala PhDr. Ľudmila Kónyová. Celý program bol obohatený židovskými piesňami spevokolu, ktorý uvádzala Mgr. Soňa Grestyová.  
      Projekt vznikol pri príležitosti vydania „Židovského kódexu“ dňa 9. 9. 1941. V septembri 2021 uplynie 80 rokov od vydania nariadenia o právnom postavení Židov (ktorý v 270 paragrafoch ustanovil na Slovensku osobitný právny režim občanov židovského vierovyznania, ktorí tak stratili občianske práva). V § 38 bode 1 sa uvádza, že: „Židia sa vylučujú z akéhokoľvek štúdia na všetkých školách a učebných ústavoch okrem škôl ľudových a okrem kurzov osobitne pre nich zriadených.“ V EKG v danom období bola asi tretina študentov židovského vierovyznania, čo znamenalo, že 102 žiakov nemohlo do školy nastúpiť. Boli z nej vylúčení a ostali po nich len prázdne stoličky. Mnohí boli neskôr deportovaní do koncentračných táborov, mnohí z nich útrapy 2. sv. vojny neprežili.

      V škole sa sformoval tím pedagógov, ktorí sa rozhodli pracovať na tomto projekte aj so svojimi žiakmi a začali po osudoch židovských žiakov EKG (1939 – 45) pátrať. Podarilo sa im zrealizovať online stretnutie kvarty s p. Róbertom Cvi Bornsteinom autorom knihy Záblesky v temnote, dnes 95-ročným bývalým žiakom EKG, žijúcim v Izraeli (kolégium musel po skončení tercie opustiť a už sa do školy ako študent nevrátil. On a jeho sestra, študentka sexty, vojnu prežili, ale ich rodičia nie). S dcérou Agneše Kalinovej, rod. Farkašovej, p. Júliou Sherwood v Londýne sa prostredníctvom zoom hodiny spojili tretiaci a septima.

      Výstava sprostredkúva informácie  o projekte, fotografie, ktoré zobrazujú Prešov v r. 1939 – 1945, EKG pred a po bombardovaní, zoznamy žiakov z Výročnej správy EKG 1939/40 s vyznačenými  študentmi židovského vierovyznania, spomienky bývalých študentov, báseň Óda na matiku napísanú v r. 1939/40 žiakom sexty Karolom Šoltésom z Raslavíc, ako aj fotografie tried a spolužiakov p. Eleny Faklovej, rod. Maradíkovej, ktorá bola v danom období žiačkou kvarty. Hlavným cieľom celej aktivity je, aby sa na Slovensku už nikdy nezopakovalo to, že školu museli opustiť žiaci pre svoj pôvod. S výstavou sú inštalované aj grafiky bývalého žiaka školy Tobiáša Cingeľa na tému Prázdna stolička, dobová školská lavica, oblečenie pre chlapcov a dievčatá, zachované dobové dokumenty, plagáty, knihy s témou holokaustu zo školskej knižnice a i.  Výstavou budú návštevníkov sprevádzať študenti EKG.

      Kurátorky výstavy: Ľ. Kónyová, Z. Kmeciková,
      Výstavu pripravili: Ľ. Kónyová, Z. Kmeciková, M. Joščák, J. Gregová, R. Čurlíková, žiaci V.0 a I.A EKG  
      Ilustrácie a grafické práce, logo, plagát: Tobiáš Cingeľ
      Spevokol, výber piesní a sprevádzanie: S. Grestyová, dirigent: Z. Pulščáková
      Fotografie a predmety poskytli:  Krajské múzeum – Tripolitana, Prešov, Biskupský úrad VD ECAV, , Cirkevný zbor ECAV Prešov, rodina Agneše Kalinovej rod. Farkašovej, pán Róbert Cvi Bornstein s rodinou, rodina Eleny Faklovej rod. Maradíkovej, Divadlo Jonáša Záborského, rodina M. a R. Čurlíkových (Hruškových)
      Digitalizácia a spracovanie zoznamov, tlač: Juraj Luščák, Miroslav Čurlík

      PhDr. Ľudmila Kónyová

     • Slávnostné otvorenie školského roka v EKG, zrekonštruovanej telocvične a novozriadenej klubovne

     • Školský rok 2021/2022 sme slávnostne otvorili 2. septembra 2021 Službami Božími v Chráme Svätej Trojice, ktoré pripravil a liturgoval duchovný správca ESŠ ThDr. Matej Oráč, PhD.. Kázňou a slovom Božím sa prítomným prihovoril generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko. Spevom poslúžila školská kapela pod vedením Mgr. Ľudmily Martičkovej.
      Evanjjelická spojená škola v Prešove
      si tento rok pripomína hneď niekoľko výročí - v novembri uplynie 110 rokov, odkedy bola postavená budova našej školy a presne pred  25 rokmi, bolo znovu zriadené Evanjelické kolegiálne gymnázium. My všetci sa tešíme, že naša škola napreduje a rastie. Svedčí o tom aj skutočnosť, že po slávnostných službách Božích  sme sa do priestotov školy, kde bola za prítomnosti štátneho tajomníka MŠ SR Ivana Husára; predsedu PSK PaedDr.Milana Majerského, PhD., generálneho biskupa ECAV Mgr. Ivana Eľka, biskupa VD ECAV Mgr. Petra Mihoča, riaditeľa školy PhDr. Mariána Damankoša, PhD., učiteľov i žiakov školy a ďalších hostí slávnostne otvorená zrekonštruovaná telocvičňa školy a novozriadená školská klubovňa.   

      PbDr. Ľudmila  Kónyová

      ďalšie info >>>

     • Slávnostné otvorenie školského roka v EZŠ

     • Evanjelická základná škola v Prešove už tradične otvorila nový školský rok a slávnostne privítala svojich žiakov v Chráme Svätej Trojice v Prešove. Žiaci I. a II. stupňa sa zúčastnili Služieb Božích, ktorých slávnostným kazateľom bol biskup Východného dištriktu ECAV Mgr. Peter Mihoč. Služby Božie viedol duchovný správca školy.ThDr. Matej Oráč, PhD., K žiakom sa v úvode školského roka prihovoril  riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD. a pozdravil ich aj generálny biskup ECAV na Slovensku Mgr. Ivan Eľko.
      So žiakmi EZŠ sme sa počas Služieb Božích zamýšľali nad symbolom olympijských kruhov v živote kresťana.Olympijskými kruhmi je aj život na našej škole, keďže každý z nás je iný ale zároveň spoločne tvoríme jednotu. Spája nás naša inštitúcia a pedagógovia v nej, ktorí svojimi trénerskými schopnosťami a skúsenosťami usmerňujú, podporujú svojich žiakov – olympijských športovcov,k vrcholovým výsledkom. Tak ako na olympijských hrách sú dôležité pravidlá, podľa ktorých sa súťaží, tak aj v školskom živote sú pravidlá veľmi dôležité, aby sme mohli úspešne a s radosťou dobehnúť do cieľa. Bežecké preteky sme úspešne odštartovali a plní očakávaní bežíme do cieľa s rozsiahlou výzbrojou súdržnosti, tolerancie a spolupatričnosti medzi sebou navzájom.

      Mgr, Stanka Dargajová

     • Príkaz riaditeľa školy na spôsob prevádzky v ESSPO s platnosťou od 1. 9. 2021

     • Príkaz riaditeľa školy
      č. 28/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 
      v Prešove s
      platnosťou od 1. 09. 2021.


      V súlade so Školským semaforom na školský rok 2021/2022, manuálom pre všetky druhy škôl a školských zariadení, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo verzii 1.0  vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove:

      Evanjelická materská škola:  
      od 02.09.2021 prezenčná prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 06.30 do 16.30.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí:
      od 02.09.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov v čase od 06.30 do 16.30

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň:  
      od 02.09.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov podľa rozvrhu hodín.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium:
      od 02.09.2021 prezenčné vzdelávanie pre žiakov všetkých rodičov podľa rozvrhu hodín.

      Spoločné pokyny pre všetkých žiakov, deti a zákonných zástupcov:  

      Prvý nástup do školy – 02.09.2021:
      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. V Evanjelickej spojenej škole v Prešove posielame toto prehlásenie elektronicky prostredníctvom EDUPAGE z účtu (nie žiaka) rodiča v časti „Žiadosti“. Žiaci s príznakmi musia ostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje lekára.

      Testovanie: 
      Žiaci EZŠ, ktorých rodičia súhlasili s kloktacími PCR testami, sa budú testovať formou kloktania v piatok 03.09.2021 vo svojej triede pod dozorom triednych učiteľov.
      Distribúcia antigénových samotestov, o ktoré požiadali rodičia žiakov EKG a EZŠ sa zrealizuje po ich dodaní do školy. O spôsobe Vás budeme informovať.

      Prerušenie vyučovania: 
      V prípade výskytu ochorenia COVID-19 v Evanjelickej spojenej škole v Prešove nebudeme zatvárať školu, iba triedu, v ktorej sa vyskytne pozitívne otestovaný žiak/učiteľ. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14dňovej karantény. 

      Výnimku z karantény majú žiaci, ktorí za posledných 180 dní prekonali COVID-19 a plne zaočkovaní alebo prvýkrát zaočkovaní do 180 dní od prekonania COVIDu a nevyskytujú sa u nich klinické príznaky ochorenia COVID-19.  Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenia o výnimke z karantény“ (cez EDUPAGE). Vedenie školy odporúča všetkým rodičom, ktorí majú výnimku z karantény, aby poslali uvedené tlačivo cez EDUPAGE už do 03.09.2021. 

      Do karantény nepôjde trieda, v ktorej bude 100% zaočkovanosť, alebo 100% žiakov s platnými výnimkami z karantény. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka (úzky kontakt pozitívneho) zostáva v karanténe len tento žiak. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe, žiak chodí do školy do momentu, pokiaľ sa u tejto osoby nepotvrdí ochorenie COVID-19.

      Ospravedlňovanie z dochádzky: 
      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Po týchto 5 dňoch musí predložiť „potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára (cez EDUPAGE), inak budú jeho zameškané hodiny neospravedlnené. 

      Hygienické opatrenia: 
      Osoby vstupujúce do priestorov Evanjelickej spojenej školy v Prešove musia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor) po celú dobu pobytu v budove školy. Pri vstupe si dezinfikujú ruky. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby. V materskej škole sa  vykonáva ranný filter pozorovaním a zmeraním telesnej teploty dieťaťa. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, alebo pri telesnej teplote vyššej ako 37,5°C učiteľa má právo neprijať dieťa do triedy. 

      V základnej škole a v gymnáziu bude prebiehať náhodné meranie telesnej teploty žiakov. 
      Rúška – podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR všetci žiaci a zamestnanci školy musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.  Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov (deti v materskej škole). 

      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.
                        riaditeľ školy

     • Odporúčanie riaditeľa školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci, 

      veríme, že ešte oddychujete a naplno si užívate zaslúžené letné prázdniny, no už teraz je potrebné myslieť na školský rok 2021/2022. 

      V novom školskom roku už nechceme žiadne prerušenia ani vynútené online vyučovanie a preto je viac než potrebné, aby ste nechali svoje deti, alebo sa nechali zaočkovať proti novému koronavírusu niektorou zo schválených vakcín. Urobte tak všetci tí, ktorí máte viac ako 12 rokov a nemáte žiadne závažné zdravotné problémy. 

      Ak tak spravíte v priebehu nasledujúceho týždňa, budete pripravení na stretnutie so svojimi spolužiakmi a nebudete predstavovať riziko pre seba, svoju rodinu ani okolie. 

      Veríme, že spoločným zodpovedným prístupom pripravíme podmienky pre vzdelávanie v školskom roku 2021/2022. 

      PhDr. Marián Damankoš, PhD., riaditeľ školy

     • Projekt Prázdna stolička 2

     • V rámci projektu Prázdna stolička, ktorým si pripomíname vylúčených žiakov našej školy v období Slovenského štátu, sme sa pomocou internetu stretli s pani Júliou Sherwood, dcérou Agneše Kalinovej.
      Agneša, za slobodna Farkašová, bola spolu s ďalšími židovskými spolužiakmi donútená prerušiť štúdium na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu na začiatku školského roka 1941/42. V septembri si pripomenieme 80. výročie neslávneho Židovského kódexu, za ktorý sa ešte aj ako potomkovia jeho aktérov hanbíme a ospravedlňujeme. 
      S Júliou Sherwood sme spolu so žiakmi Septimy a III. A spomínali na jej mamu, redaktorku Slobodnej Európy, výraznú osobnosť, ktorej elán, múdrosť a láskavosť nezlomil ani Holokaust. 
      V druhej časti stretnutia sa k nám v angličtine pridal aj manžel pani Júlie, Peter. Manželia Sherwoodovci pracujú ako prekladatelia z a do češtiny, maďarčiny, poľštiny, ruštiny, slovenčiny a angličtiny. Robia úžasnú prácu pre stredoeurópsky región, ktorý sa k nim kedysi zachoval tak macošsky, a za to si zaslúžia náš obdiv i našu vďačnosť.

      Stretnutie organizovali PhDr. Ľudmila Kónyová a Mgr. Soňa Grestyová.

     • Koncoročné školské výlety

     • Školský rok už síce skončil, obzrime sa ale ešte krátko za našimi poslednými spoločnými dňami, ktoré žiaci so svojimi učiteľmi trávili v dňoch 28. a 29. júna 2021 aj na výletoch..)

      • piataci spoznávali Domašu plavbou na vyhliadkovej lodi a zabavili sa hrami na pláži,
      • šiestaci si zašportovali na školskom dvore, dali si dobrú pizzu a zmrzlinu, pozreli si spolu rozprávku,
      • siedmaci a ôsmaci strávili krásny deň v prírode turistikou na hrad Bodoň spojenou s opekačkou a výlet zakončili kofolou pri Sigorde,
      • deviataci si užili svoj posledný spoločný výlet - nechýbal kotlíkový guláš, hry, šport, rozhovory.. to všetko v príjemnom prostredí pod lesom za obcou Župčany,
      • žiaci I. O a II.O navštívili kostolnú vežu, ZOO a Monkeyland v Spišskej Novej Vsi, 
      • trieda IV.O sa rozhodla po náročnom roku korony spoločne si  oddýchnuť a relaxovať pri "mori"  východného Slovenska - Domaši,
      • študentom I.A a V.O triedy sa na biologickej exkurzii v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach podarilo spojiť oddych s poznávaním,  
      • študenti III. A prežili nádherný výlet v kaštieli rodiny Dessewffy vo Finticiach, ktorému bola udelená cena Fénix - kultúrna pamiatka roka.

      Veríme, že naši žiaci odchádzali na prázdniny s peknými zážitkami a počas letných dní na nich čakajú mnohé ďalšie. Prajeme všetkým krásne a oddychové leto! 

     • Slávnostné služby Božie

     • 30. júna 2021 sa pri príležitosti ukončenia školského roka 2020/2021 konali slávnostné služby Božie v Chráme Svätej Trojice. Božím slovom poslúžili duchovný správca ThDr. Matej Oráč, PhD. a prešovský zborový farár a senior ŠZS Mgr. Martin Chalupka. Počas služieb Božích sa žiakom i vyučujúcim prihovoril riaditeľ EKG PhDr. Marián Damankoš, PhD., ktorý vyzdvihol prácu učiteľov, žiakov a rodičov. Rozlúčili sme sa so žiakmi 9. ročníka a ocenili žiakov, ktorí našu školu úspešne reprezentovali v krajských alebo celoštátnych kolách, či získali DSD certifikát z nemeckého jazyka. Službami Božími nás sprevádzala školská kapela pod vedením Mgr. Ľudmily Martičkovej, autormi fotografií sú Nina Mihočová a Ing. Juraj Luščák. Prajeme všetkým príjemné prázdniny a veríme, že sa stretneme 2. septembra 2021!
      viac foto >>>