• KRÚŽKY pre žiakov EKG

   • názov krúžku vyučujúci cieľová skupina
    DOMINO 2022/2023 ThDr. Matej Oráč, PhD. I.O - VII.O, I.A - IV.A
    Nebojme sa matematiky RNDr. Iveta Germanová I.O - VII.O, I.A - IV.A
    KAPELA EKG PhDr. Júlia Poljaková I.O - VII.O, I.A - IV.A
    JA Firma - prípravný ročník   Mgr. Anna Demčáková II.A, VI.O, III.A, VII.O
    Krúžok NEJ DSD II Mgr. Iveta Birošová VII.O
    Krúžok NEJ DSD I Mgr. Gabriela Kundríková II.A - III.A
    Programujeme micro:bit a malé roboty Mgr. Martin German II.O - IV.O