• KRÚŽKY pre žiakov EKG

   • názov krúžku vyučujúci cieľová skupina
    DOMINO ThDr. Matej Oráč, PhD. I.O-VIII.O, I.A - IV.A
    Príprava na DSD II skúšku Gabriele Schönrock VII. a VIII.O
    Rozvoj jazykových zručností v angličtine Mgr. Soňa Grestyová V.O-VIII.O, I.A - IV.A
    KAPELA EKG Mgr. Martičková Ľudmila I.O-VIII.O, I.A - IV.A
    Príprava na DSD I skúšku Mgr. Gabriela Kundríková III.A, IV. A
    Nie sme analfabeti PhDr. Kónyová Ľudmila   I.O-VIII.O, I.A - IV.A
    Slovenčinárik PhDr. Kónyová Ľudmila IV. O
    Rozvoj kritického myslenia  Mgr. Zuzana Kmeciková IV.O-VIII.O, I.A - IV.A
    Nemecký jazyk Mgr. Iveta Birošová IV.O-VIII.O, I.A - IV.A