• METODICKÉ ZDRUŽENIE ŠKD

   • vedúci MZ: Mgr. Monika Nemčíková
     
    členovia:
    • Mgr. Anna Molitorisová,

    • Mgr. Miroslava Palenčárová,
    • Bc. Marta Petrová,
    • Viera Petrušová