• METODICKÉ ZDRUŽENIE ŠKD

   • vedúci MZ: Mgr. Monika Nemčíková
     
    členovia:
    • Mgr. Silvia Uhriňáková

    • Mgr. Miriama Birošová

    • Bc. Petrová

    • Bc. Daria Dovbnia