• VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD

    • Mgr. Silvia Uhriňáková
    • Mgr. Silvia Uhriňákovávychovávateľka I. oddelenie - 1.Asilvia.uhrinakova@esspo.sk
    • Mgr. Miriama Birošová
    • Mgr. Miriama Birošovávychovávateľka II. oddelenie - 1.Bmiriama.birosova@esspo.sk
    • Bc. Dariia Dovbnia
    • Bc. Dariia Dovbniavychovávateľka IV.oddelenie - 3.A, 3.Bdariia.dovbnia@esspo.sk
    • Bc. Marta Petrová
    • Bc. Marta Petrovávychovávateľka III. oddelenie - 2.A, 2.Bmarta.petrova@esspo.sk
    • Mgr. Monika Nemčíková
    • Mgr. Monika Nemčíkovávedúca vychovávateľka, vychovávateľka V. oddelenie - 4.A, 4.Bmonika.nemcikova@esspo.sk