• VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD

    • Viera Petrušová
    • Viera Petrušovávychovávateľka I. odd. ŠKD - 1.Apetrusova@esspo.sk
    • Mgr. Anna Molitorisová
    • Mgr. Anna Molitorisovávychovávateľka II. odd. ŠKD - 1.Bmolitorisova@esspo.sk
    • Mgr. Monika Nemčíková
    • Mgr. Monika Nemčíkovávedúca vychovávateľka, vychovávateľka III. odd. ŠKD - 2.A, 2.Bnemcikova@esspo.sk
    • Bc. Marta Petrová
    • Bc. Marta Petrovávychovávateľka V. odd. ŠKD, asistent učiteľa - 4.A, 4.Bpetrova@esspo.sk
    • Mgr. Miroslava Palenčárová
    • Mgr. Miroslava Palenčárovávychovávateľka IV. odd. ŠKD - 3.A, 3.Bpalencarova@esspo.sk