• PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

   • Školská psychologička: Mgr. Anna Polohová

    Kontaktný e-mail: anna.polohova@esspo.sk

    Osobné stretnutie si dohodnite vopred.

    Hlavné oblasti poradenstva:

    • pomoc v komunikácii s rodičmi, pedagógmi, spolužiakmi,
    • ťažkosti v učení,
    • ťažkosti v správaní,
    • narušené sociálne vzťahy v triede,
    • vnútorná nepohoda, stres,
    • zvládanie náročných životných situácií,
    • sebahodnotenie.

    Pre rodičov predškolákov:
    • Školská spôsobilosť (zrelosť, pripravenosť).
    • Čo by mal zvládnuť budúci prvák.
    • Ako by sa mal správať.
    • Námety na podporné aktivity jednotlivých zložiek školskej zrelosti.
    • Pripravenosť rodiča.
    • Odklad školskej dochádzky.
    • Prečo je POHYB taký dôležitý.

    Pre rodičov predškolákov >>>


     
    SAFE ONLINE
    Malé zastavenie pri aktuálnej téme "Bezpečnosť našich detí v online priestore." Stačí  kliknúť :-)  klik >>>
     

    Adaptácia prvákov 2021 >>>