• Záver školského roka v EKG

      V piatok 28. júna 2024 sme v EKG slávnostnými Službami Božími v Chráme Svätej Trojice v Prešove ukončili školský rok 2023/2024. SLB viedol a v kázni sa nám prihovoril Mgr. Tomáš Valašík, konsenior ŠZS. Hudbou a spevom SLB sprevádzala školská kapela, ktorú viedla p. prof. Júlia Poljaková. V závere sa prítomným prihovoril riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD., ktorý ocenil prácu a úspechy žiakov a učiteľov, poďakoval predsedníčke Žiackeho parlamentu Zuzane Chalupkovej za jej prácu a odovzdal dekrét novej predsedníčke Stanke Kacvinskej. Riaditeľ školy sa osobitne poďakoval Mgr. Anne Fabuľovej za jej dlhoročnú činnosť v EKG.
      Po skončení Služieb Božích sme sa presunuli do tried, kde si žiaci od triednych profesorov prevzali svoje koncoročné vysvedčenia či pochvaly.

     • Študenti septimy v Hildene

      Barbara Frankovská a Rastislav Birčák zo VII.O sa zúčastnili na 12-dňovom projekte Erasmus+ v nemeckom meste Hilden. Po namáhavej ceste ich na letisku vyzdvihli hostiteľské rodiny, ktoré sa o nich počas celého pobytu starali.Počas dvoch týždňov žiaci navštevovali gymnázium Dietricha Bonhoeffera, kde sa zúčastňovali vyučovacieho procesu spolu s ostatnými rovesníkmi. Súčasťou vyučovania bola aj návšteva galérie v Düsseldorfe a jednodňový výlet do Bruselu.Vo voľnom čase si stihli pozrieť okolité pamiatky, ako napríklad Kolínsku katedrálu, historické múzeum v Bonne a centrum mesta Düsseldorf. Tento pobyt slúžil ako možnosť zdokonalenia si nemeckého jazyka a spoznania iného školského prostredia. Žiaci si odniesli nové priateľstvá a skúsenosti, na ktoré tak ľahko nezabudnú.

     • 🐔🐷Exkurzia – Vidiecky dvor a Kontaktná ZOO🐰🐔

      Pred koncom školského roka sme s tretiakmi zažili úžasný deň vo Vidieckom dvore a kontaktnej ZOO v Nižnej Šebastovej. Deti boli nadšené, keď mohli zblízka pozorovať, kŕmiť a spoznávať rôzne zvieratá.Každý malý návštevník mal možnosť dotknúť sa a nakŕmiť zvieratá, pričom sa dozvedel mnoho zaujímavostí o ich živote. Táto exkurzia priniesla veselé zážitky plné radosti, smiechu a nových poznatkov. Deň v ZOO bol nielen poučný, ale aj plný dobrodružstva, na ktoré budú deti ešte dlho s radosťou spomínať.

     • Kráľovská hudba gotiky a renesancie

      Žiaci EKG sa 26. júna 2024 zúčastnili výchovného koncertu s názvom "Kráľovská hudba gotiky a renesancie" v priestoroch Dvorany a evanjelického kolégia. Na koncerte sa oboznámili s kópiami hudobných nástrojov z tohto obdobia a vypočuli si hudbu, aká sa hrala kedysi na kráľovskom dvore. Po koncerte si mohli hudobné nástroje poobzerať zblízka, dotknúť sa ich, ba dokonca si vyskúšať, ako sa na nich hralo kedysi.

     • ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

      S blížiacim sa koncom školského roka nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi. Piesňami, básňami a slávnostným prípitkom začal program Rozlúčkovej slávnosti v EMŠ. Pokračoval v slávnostnej atmosfére pri odovzdávaní Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania a podpisom do kroniky. Nechýbalo ani krájanie torty, čítanie čiernej kroniky. Za chutné pohostenie a občerstvenie patrí veľká vďaka našej vedúcej školskej jedálne Martinke Švajdovej.

     • 🧠🧠🧠Obhajoba ročníkových prác🧠🧠🧠

      V utorok 18. júna naši mladší žiaci s intelektovým nadaním premenili školskú klubovňu na miesto plné vedomostí a kreativity. S nadšením nám predstavili svoje ročníkové projekty, ktoré nás ohromili svojou originalitou a hlbokým zmyslom pre detail.

      Matej Majerník (2.A) nás zaviedol na fascinujúcu cestu do Indočíny, kde sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí o tejto exotickej oblasti. Tomáš Kožlej (2.A) nám pútavo priblížil problematiku znečisťovania pôdy, ktorá je dnes taká aktuálna a dôležitá. Umelecký talent predviedol Milan Majerník (3.A), ktorý svojou ročníkovou prácou na tému husle očaril spolužiakov, rodičov aj vedenie školy. Programom nás s profesionalitou sprevádzala Barbora Kušnírová (3.A). Bolo to podujatie plné inšpirácie a hrdosti na naše mladé talenty, ktoré dokazujú, že v našej škole rastú budúci odborníci a umelci.

     • 🥇🥈🥉Športová olympiáda🥇🥈🥉

      Naši štvrtáci sa vybrali do školy v prírode. Prežili čas plný pohybu a nových zážitkov v Tatranskej Lomnici. Popri mnohých športových aktivitách sme navštívili botanickú záhradu, múzeum TANAPu, pozreli sme film o živote kamzíkov, vybrali sme sa na túru zo Štrbského Plesa na Popradské pleso a tiež z Tatranskej Lomnice do Starého Smokovca. Nakoniec, cestou domov, sme ešte navštívili Beliansku jaskyňu. Veríme, že si každý odniesol domov množstvo zážitkov.

  • Počet návštev: 8212070
  • Zvonenia

   Sobota 20. 7. 2024
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím