• Prijímacie konanie v 2. kole do EKG

      Evanjelické kolegiálne gymnázium Námestie legionárov 3, Prešov O Z N A M U J E záujemcom o štúdium v gymnáziu, ktorí neboli prijatí, že majú možnosť prihlásiť sa a zúčastniť sa prijímacieho konania v 2. kole na našej škole. Prihlášky je potrebné doručiť do 10.06.2022 na adresu školy alebo cez EDUPAGE.
      Kontakty: 051/7721 401, 0918 828 221; www.esspo.sk skola@esspo.sk
      V 2. kole prijímacieho konania ponúkame voľné miesta v študijnom odbore: 7902 J gymnázium 4-ročné

    • Školská súťaž v skladaní tangramov
     • Školská súťaž v skladaní tangramov

      V dňoch 19. a 20. mája 2022 sa konala školská súťaž dvojíc žiakov EKG v skladaní TANGRAMOV. Úlohou 58 súťažiacich bolo za 40 minút poskladať zo 7 dielov tangramu čo najviac obrazcov.
      Víťazné dvojice:
      - sekunda: Nika Imrichová a Lucka Benková,
      - tercia: Janko Molitoris a Filip Turák,
      - kvarta: Mima Pelecová a Daniel Macej,
      -
      I.A: Julka Čižeková a Zuzka Eštvaníková.

     • DEŇ MATIEK V EMŠ

      Vo štvrtok 12.5.2022 popoludní sa vo dvorane BÚVD konalo vystúpenie detí s názvom ,,Stratený bocian.“ Týmto vystúpením sme chceli potešiť mamky, ale aj staré mamy a zároveň im poďakovať za ich starostlivosť, obetavosť a nekonečnú lásku.

     • Dobrovoľnícka služba EKG - VKC Michalovce

      V mene koordinačného tímu VKC Michalovce ďakujeme študentom aj pedagógom EKG za dobrovoľnícku službu v záchytnom centre Michalovciach pre ukrajinských susedov, utekajúcich pred vojnou. Vďaka za vašu pomoc a čas! Dievčatá zo VI.O K.Kozáková, R Juríková, S. Ferencová, K.Birošová, S. Gregová , študenti z II.A T.Andruščáková, Š.Hadbavná, L.Kmecová, J. Kolesár, S.Tomášova a Z.Eštvaníková z I.A. Vďaka patrí aj pani profesorkám p.Germanovej, p. Kamenickej a p.Kundríkovej!
      Ak sa máte chuť zapojiť dobrovolnicinahranici@gmail.com

     • Výberové konania

      Evanjelické kolegiálne gymnázium hľadá učiteľa/ku všeobecnovzdelávacích predmetu Slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s nástupom od 01.09.2022. viac >>>

      Evanjelická základná škola hľadá učiteľa/ku všeobecnovzdelávacích predmetu Anglický jazyk v kombinácii s nástupom od 01.09.2022. viac >>>

     • Vesmír očami detí

      Slnko - radosť slnečnej sústavy je názov výtvarnej práce Danielka Čelovského z 2.A EZŠ. S rovnakou radosťou, s akou ju on nakreslil, Vás informujeme, že patrí medzi Ocenené práce v 2. kategórii 1.- 4. ročník v okrese Prešov s postupom do celoslovenského kola, ktoré sa realizuje v Hvezdárni v Hurbanove.

     • Dotyky s poéziou

      12. mája 2022. vo štvrtok k nám do školskej knižnice na besedu s prvákmi a kvintou zavítali hneď dvaja básnici. Valentín Šefčík - autor básnických zbierok: Kniha na vydaj, Kamienky na ceste, Basta fidli, Bola raz jedna láska, Zázraky. Dávid Dziak - svoje básne uverejňuje najmä v časopisoch, nedávno mu vyšla aj kniha rozprávok.
      Projekt DOTYKY s poéziou 2022 nám sprostredkovala Krajská knižnica v Prešove spolu so školskou knihovníčkou Ľ. Kónyovou. Zámerom projektu je žiakom stredných škôl priblížiť poéziu ako jedinečný druh umenia a vnímania sveta a zároveň priniesť do bežného denného zhonu kúsok umenia v podobe dobrej poézie, atraktívne a inovatívne propagovať kvalitnú súčasnú poéziu žiakom. A to sa aj podarilo.
      Ďakujeme našim žiakom za aktívnu účasť na besede a za zaujímavé otázky. No a básnici? Tí boli super! Tak nech vám to len ďalej píše..., aby sme mali čo čítať.

     • Chlapci z kvarty bodovali v súťaži LOMIHLAV

      Lomihlav je matematická súťaž štvorčlenných družstiev žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií (sekundy až kvarty). Ich úlohou je správne vyriešiť čo najviac matematických úloh a bonusov vo forme hádaniek a hlavolamov, ktoré v priebehu súťaže postupne získavajú. Žiaci majú možnosť sa naučiť niečo nové zábavnou formou a porovnať svoje sily s ostatnými. V tomto škoslkom roku našu školu reprezentovali 2 družstvá z kvarty- dievčatá: Ema Beňová, Emma Pelecová, Stanislava Kacvinská a Elena Hanzová, ktorých tím sa volal BOSORKY a chlapci: Daniel Macej, Filip Iľko, Lukáš KLiška a Milan Sisák, súťažili v tíme #freecarlo. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 49 tímov z celého východného Slovenska a naši chlapci obsadili v silnej konkurencii (súťažili aj tímy z matematických tried) vynikajúce 11. miesto! Ďakujeme všetkým za skvelú reprezentáciu a chlapcom srdečne blah

     • Okresné kolo matematickej olympiády

      Dňa 12. apríla 2022 sa konalo okresné kolo matematickej olympiády, ktorej výsledky sme sa dozvedeli až v máji. V kategórii Z8 (8. ročník, tercia) súťažilo 30 žiakov, úspešných bolo 16 žiakov a medzi nimi aj Dominik Uhriňák z tercie, ktorý obsadil 14. - 16. miesto. V kategórii Z7 (7. ročník, sekunda) bolo z 39 žiakov úspešných len 10 žiakov. Našich žiakov Radku Damankošovú a Michala Biroša zo sekundy, delilo od úspešného riešiteľa veľmi málo. Rovnako dopadla aj Lucia Plocárová z prímy, ktorá súťažila v kategórii Z6 6. ročník, príma). Z 54 súťažiacich, bolo úspešných len 26 žiakov. Ďakujeme našim žiakom za účasť a Dominikovi srdečne blahoželáme k výsledku!

  • Počet návštev: 5479722
  • Zvonenia

   Sobota 28. 5. 2022
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Partneri