• Anglické predstavenie „Last wish“

      Vo štvrtok, 16.3.2023, sme šli za kultúrou. Žiaci gymnázia (III.O, IV.O, V.O, VI.O, I.A, II.A ) a základnej školy (7.A, 8.A, 9.A) navštívili divadelné predstavenie v kine Scala s názvom „Last wish“ (Posledné želanie), ktorého hlavným jazykom bola angličtina. Traja herci, ktorí obsiahli minimálne 11 postáv, nás prinútili porozmýšľať o tom, čo nám môže priniesť veľká suma peňazí. Nie je to len o radosti z veľkej výhry… Dobre vieme, že častokrát nám veľké množstvo peňazí môže spôsobiť nemalé problémy. Otázkou ostáva, ako by sme sa zachovali my, keby sme prišli k veľkej sume peňazí. Utrácali by sme ich bez rozmýšľania? Kam by sme kráčali? Akým smerom?

     • Vystúpenie žiakov EZŠ na nedeľňajších službách Božích v Chráme sv. Trojice

      4. pôstnu nedeľu sa zišlo veľké nedeľňajšie spoločenstvo v Chráme sv.Trojice v Prešove. Tvorili ho okrem iných členov zboru aj rodičia a žiaci 1. a 2. stupňa EZŠ. Boli to najmä tí, ktorí radi spievajú, boli ochotní stráviť čas pri nácvikoch a napokon aj v nedeľu vstať a prísť do kostola, za čo im veľmi pekne ďakujeme! Spevom piesne „Náš Boh je väčší, On je silnejší...“ sme povzbudili prítomných, že náš Boh je veľký a že aj dnes dokáže robiť zázraky v našom živote. Dokonca aj tam, kde my už východisko nevidíme, On dokáže premeniť vodu na víno. Srdcia ľudí obmäkčili krátkou básňou tí najmenší z 1. stupňa, no a slovami spisovateľa Daniela Heviera sa prihovorili žiaci 2. stupňa. Pán riaditeľ pozval všetkých budúcoročných prvákov na zápis do našej školy, no a na záver sme sa všetci zabavili pri piesni „Tu u nás býva vždy veselo“, ktorú sme pre veľký úspech opakovali dvakrát. Veľmi nás potešil

     • 2% z daní pre EVKOGYM

      Vážení rodičia, zamestnanci a priatelia našej školy,
      keďže sa blíži obdobie podávania daňových priznaní, dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti aj možnosť prispieť 2% z Vami zaplatenej dane na neinvestičný fond Evkogym, ktorý pôsobí pri Evanjelickej spojenej škole v Prešove.
      Evkogym funguje od roku 2002 a už 22 rokov pomáha financovať rôzne vzdelávacie a rozvojové aktivity našej školy.
      Podrobnosti o fungovaní Evkogymu, spôsobe použitia financií, technické údaje a potrebné tlačivá nájdete tu: https://esspo.edupage.org/a/evkogym
      Ďakujeme!

     • Hodina ďeťom

      Vážení rodičia,

      naša EMŠ a EZŠ (1. a 2. stupeň) sa dňa 21.3. 2023 (utorok) zapája do projektu Hodina deťom. Je to finančná zbierka pre deti v jednorodičovských rodinách. Pomôžte im vyrastať tak, aby sa nemuseli trápiť starosťami dospelých a zlepšite im ich detstvo. Prispieť môžete ľubovoľnou sumou.

     • HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN v EKG

      Dňa 2. marca 2023 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre mladších žiakov EKG. Súťaže sa zúčastnili žiaci sekundy, tercie a kvarty. Porota v zložení: PhDr. Ľudmila Kónyová a Mgr. Mária Chalupková výkony prednášajúcich vyhodnotila a určila nasledovné poradie:
      III. KATEGÓRIA (sekunda – kvarta):
      POÉZIA:
      1. miesto: Michaela Sýkorová (IV.O)
      2. miesto: Nina Oráčová (IV.O)
      3. miesto: Benjamín Biroš (II.O)

     • Striebro za rozprávku

      Kde bolo, tam nebolo získali sme striebro!!!

      Opätovne sme uspeli v literárnej súťaži SLOVO, ktorú už tradične organizuje vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana. Naša žiačka Barbora Kušnírová, 2.A so svojou rozprávkou "Prázdninové prekvapenie", získala najprv v školskom kole súťaže PISATEĽSKÉ BRČKO krásne 2. miesto. Víťazné práce zo školského kola boli zaslané do Bratislavy, kde v celoslovenskom kole, na základe výsledkov odbornej poroty získala Barborka fantastické 2. miesto!

  • Počet návštev: 6493324
  • Zvonenia

   Streda 22. 3. 2023
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím
  • Partneri