• Prijímacie skúšky na EKG

   • V školskom roku 2022/2023 ponúkame štúdium v 8 - ročnom gymnáziu.

    8-ročnom študijnom odbore otvárame jednu triedu s počtom maximálne žiakov 20 pre žiakov 5. ročníka ZŠ.

    Prijímacie konanie - podmienky pre 8 - ročné štúdium v školskom roku 2022/2023  tu >>>