• MIKULÁŠ V EMŠ

      V stredu do našej škôlky zavítal Mikuláš, čert a anjel. Deti ho netrpezlivo očakávali a privítali ho pesničkou a básničkou. Mikuláš ich odmenil balíčkami, ktoré si osobne prevzali s radostnými detskými očkami.

     • Anglická olympiáda

      V mesiaci november sme na škole uskutočnili školské kolo tejto súťaže a na spoločných Službách Božích sme vyhlásili výsledky súťaže. Záujem zo strany žiakov bol obrovský, čo nás veľmi teší.
      Evanjelická základná škola:
      Kategória 1A:

      1.miesto – Daniel Drotár,
      2.miesto - Andrea Lešková,
      3.miesto – Slavomíra Harčárová.
      Kategória 1B:
      1. miesto – Barbora Blaščáková,
      2. miesto - Laura Šarišská,
      3.miesto – Nina Ondičová.
      Kategória 1C:
      1.miesto – Rudolf Jakubík,
      2.miesto – Dominik Kaleja.
      Evvanjelickom kolegiálnom gymnázium
      Kategória 1A:
      1.miesto – Kristína Kollárová,
      2.miesto – Róber Kucharský,
      3.miesto – Lilien Šimková.
      Kategória 1.B:
      1.miesto – Lýdia Andruščáková,
      2.miesto – Veronika Janková,
      3.miesto – Radka Damankošová.
      Kategória 2A:
      1.miesto – Soňa Ivanová,
      2.miesto – Emma Demčáková,
      3. miesto – Michal Drotár.
      Kategória 2B:
      1. miesto – Dorota Juricová,
      2.miesto – Peter Ščerbák,
      3.miesto – M

     • Global 16 days campaign /26. november -10. december/

      Global 16 days campaign /26. november -10.december/ – v rámci hodín ANJ sa počas týchto 16 dní intenzívnejšie venujeme témam, na ktoré je zameraná táto kampaň /násilie na ženách, násilie v akejkoľvek forme, šikana, AIDS, vojna, obchodovanie s ľuďmi, ľudské práva.../ Spolu so študentmi sme pripravili prezentácie, projekty, diskusie, počas ktorých sme sa viac oboznámili s danými témami a zároveň si uvedomili dôležitosť rozprávať sa a informovať o rôznych javoch, ktoré sa objavujú v našej spoločnosti.

    • NÁDEJ PRE TROSKY? (ADVENTNÝ PRÍHOVOR)
     • NÁDEJ PRE TROSKY? (ADVENTNÝ PRÍHOVOR)

      Každý človek si nosí v srdci spomienky na detstvo. Príjemné i nepríjemné. Advent a s ním spojené očakávanie Vianoc v nás väčšinou oživujú pocity spojené s teplom domova, rodinnou atmosférou a rôznymi stretnutiami.
      Súčasťou mojich spomienok je obraz, visiaci dlhé roky v obývačke mojich starých rodičov. Obraz kamenného mosta v Mostare (Bosna a Hercegovina) nad riekou Neretva, ktorý bol počas storočí symbolom etnickej rôznorodosti Bosny. Keď ho v roku 1993 chorvátski vojaci zničili ostreľovaním, stal sa symbolom nezmyselnej brutality bosnianskej vojny. Práce na rekonštrukcii mosta spustili v roku 1997, samotná rekonštrukcia sa však začala až v júni 2001, keď z dna rieky vyzdvihli jeho roztrúsené trosky. Most obnovili s použitím pôvodných aj nových kameňov a kombinácie pôvodnej a novej technológie za 15 miliónov dolárov.

     • Divadlo SARUS v EMŠ

      Vo štvrtok sa naša trieda v EMŠ premenila na divadelnú scénu. Prišlo nás navštíviť divadlo Sarus s vtipným predstavením s názvom: ,,Domček, domček, kto v tebe býva?“ Deti spoznali, čo znamená byť empatický a ako spolupracovať a pomáhať iným.Humorné situácie ich potešili a rozveselili, za čo im zo srdca ďakujeme.

     • Lomihlav a naši žiaci

      V piatok 1. decembra 2023 sa konala matematická súťaž štvorčlenných družstiev žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl a sekundy až kvarty LOMIHLAV na gymnáziu Alejová v Košiciach. Ich úlohou je správne vyriešiť čo najviac matematických úloh a bonusov vo forme hádaniek a hlavolamov, ktoré v priebehu súťaže postupne získavajú. Žiaci majú možnosť sa naučiť niečo nové zábavnou formou a porovnať svoje sily s ostatnými rovesníkmi. EKG reprezentovalo družstvo EKGčko v zložení Radka Damankošová, Michal Biroš, Adam Alexovič a Jakub Adam z kvarty, ktoré v silnej konkurencii 50 tímov (súťažili aj žiaci matematických tried) získalo pekné 18. miesto. Rovnako úspešne si počínalo aj družstvo z EZŠ Počtári v zložení Daniel Drotár, Samuel Ferenc (7.A), Laura Šarišská, Branislav Šimočko (8.A), ktoré obsadilo 22. miesto.
      Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

  • Počet návštev: 7283583
  • Zvonenia

   Nedeľa 10. 12. 2023
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím