• Oznam k zberom

     • V mesiaci apríl končí SABI súťaž v zbere hliníkových vrchnákov  a tetrapakov zo SABI výrobkov. Donáška do školy - 25. - 26. 4. 2024 – iba cez hlavný vchod. Spočítané vrchnáky a TP berie dieťa do triedy a nahlási tr. učiteľke. V prípade väčšieho množstva TP (niekoľko vriec) ma kontaktujte, aby ste ich mohli odovzdať vo vestibule.
      Prosím vás, aby ste aj po odovzdaní surovín, pokračovali v zbere, ktorý pomáha šetriť životné prostredie. 

      Mgr. Mária Imrichová
      ​​​​​​​maria.imrichova@esspo.sk

     • Dve prvenstvá našich žiakov v OK Pytagoriády

     • V dňoch 9. a 10. apríla 2024 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda v kategóriach P3 až P8 (3. a ž 8. ročník, príma - tercia).
      V kategórii P3 získal 1. miesto žiak 3.A triedy Milan Majerník a úspešnou riešiteľkou sa stala aj jeho spolužiačka Barbora Kušnírová (pripravovala PaedDr. Ľ. Demčáková). V kategórií P5 boli úspešnými riešiteľmi Zara Futášová z 5.A a Juraj Gajdoš z 5.B triedy (Mgr. L. Maťašová; PaedDr. A. Pancuráková). V kategórii P7 bola úspešnou riešiteľkou žiačka 7. A Miriam Verčimáková (PaedDr. A. Pancuráková).

      V kategórií P6 získala 1. miesto žiačka prímy Lenka Šimočková a 3. miesto jej spolužiak Matej Kovalčík (RNDr. I. Germanová). Obaja budú očakávať, či dostanú pozvanie do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 4. - 6. júna v Bratislave. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

      RNDr. Iveta Germanová

     • Exkurzie žiakov EKG počas JaPT

     • Počas Jarného projektového týždňa sa žiaci I.O - IV.O zúčastnili 3. apríla a 5. apríla 2024 exkurzie na Gemeri a na Spiši:
      • V Betliari si prezreli nádherný interiér kaštieľa Andrásyovcov a anglický park v jeho okolí.
      • Podzemné unikáty krasových foriem mohli zase obdivovať v jaskyni Domica v Národnom parku Slovenský kras.
      • Kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach ponúkol expozíciu historického nábytku a klávesových hudobných nástrojov.
      • Žiaci sa môžu pochváliť výstupom na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku v Spišskej Novej Vsi.
      • Tvorivý workshop v Galérii umelcov Spiša urobil z našich študentov „umelcov EKG“.
      Bol to príjemne strávený čas pri poznávaní, objavovaní nových vecí....spolu.....a ešte aj počasie nám prialo.

     • 👧👵Prváci a druháci v ELIME👦👴

     • Vo štvrtok 11.4.2024 sme sa so žiakmi v rámci ŠKD vybrali do diakonického domova Elim. Strávili sme príjemné popoludnie v spoločnosti klientov a aj personálu. Krátky program si pripravili žiaci 1. a 2. ročníka. Piesne a básne nebolo jediné čo sme si pre našich starkých pripravili. Dostali od nás aj ručne šité záložky na spevník. Sme vďační, že aj takouto formou môžeme slúžiť a spríjemňovať pobyt klientom zariadenia Elim.

     • Oznam k zberom

     • V mesiaci apríl končí zber hliníkových fólií  (hliníkové plechovky, alobal, viečka z iných ako SABI výrobkov). Donáška do školy - 17. - 18. 4. 2024 – iba cez hlavný vchod. Vo vestibule, pri vchode do ZŠ, bude dozor a pripravené vrecia na tento odpad. Zber nahláste triednej učiteľke (nie je potrebné vážiť ani počítať).
      Prosím vás, aby ste aj po odovzdaní surovín, pokračovali v zbere, ktorý pomáha šetriť životné prostredie.     

      Mgr. Mária Imrichová

     • 🎻🪇Výchovný koncert - Sláčiková rodinka🎻🪇

     • Celý náš 1. stupeň sa postupne od piatka do utorka zúčastnil na výchovnom koncerte Sláčiková rodinka v SZUŠ Dama. Pomocou krátkych pútavých príbehov sa zoznámili nie len so sláčikovými a inými hudobnými nástrojmi, ale naučili sa aj novú pesničku. ☺️

     • 🌟🌙Druhácka „Noc v škole“🌟🌙

     • V piatok 5.4. sme sa s našimi druhákmi tešili na to, ako spolu strávime spoločný čas neštandardne. V čase, keď je už každý doma, sme sa vybrali na spoločnú prechádzku a na ihrisku sme sa poriadne vybláznili. Spoločná večera má vždy svoje čaro, a tak sme si pochutnali na pripravenom jedle. Svoje vedomosti sme doplnili o informácie o knihách, vyrobili si knihorožku a usilovne pracovali pri aktivitách v skupinkách. Vonku už bola tma a presun do telocvične bol tak trochu strašidelný. Ešteže sa medzi nami našli nebojácni odvážlivci, ktorí čelovkami posvietili na cestu. Všetci boli v pohybe, po telocvični lietali lopty, švihadlá, fitlopty, „hviezdy“ a iné pomôcky. Ako spálnička nám tentokrát poslúžila klubovňa. A bola naozaj útulná. Každý žiačik sa schúlil do svojho spacáka a pri počúvaní Dobšinského rozprávky pomaly zaspával... Bol to požehnaný a radostný čas. Tešíme sa na budúci rok!

     • 🎵🎶Duchovná pieseň - školské kolo🎵🎶

     • Tento rok sa školského kola Duchovnej piesne zúčastnilo až 17 spevákov. Každý mal pripravenú pieseň s biblickým zameraním a odvážne sa predstavovali jeden po druhom. Bola to radosť počúvať krásne detské hlásky. O to ťažšie bolo záverečné rozhodovanie.

      Nakoniec sa žiaci umiestnili takto:

      I. kategória – 1. miesto – Nikola Olejárová 2.A

                            2. miesto - Tobiáš Martaus 3.B a Emília Hanková 2.B

                            3. miesto – Klára Martičeková 3.B a Soňa Podhájecká 3.B

      II. Kategória – 1. miesto – Barbora Kušnírová 3.A

                             2. miesto – Dmytro Kyrychok 2.A

                             3. miesto – Laura Valachová 4.A

      Prvé miesta postupujú na celoslovenskú súťaž, ktorá sa bude konať v máji v ESŠ v Martine. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme, aby radosť z oslavy nášho Pána bola na požehnanie každý deň.

     • Postup do celoslovenského kola v nemeckej debatiáde - Jugend debatiert  MOSO

     • Žiaci nášho gymnázia - Rastislav Birčák a Barbara Frankovská zo VII.O, podali vynikajúci výkon v regionálnom kole súťaže Jugend debattiert international v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo 5. apríla 2024 v Košiciach. Len traja žiaci mali šancu postúpiť do celoslovenského kola. Tešíme sa, že sa to podarilo Rasťovi Birčákovi! Jednou z cien je aj  debatný tréning. Baška Frankovská podala výborný výkon a umiestnila sa na 5.-8.mieste. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov Rasťovi v národnom kole v Bratislave!

      PK NEJ - Iveta Birošová

     • Ocenenie výnimočných učiteľov

     • V Košiciach si 5. apríla 2024 prevzali ocenenie v rámci Dňa učiteľov naše dve kolegynky - Mgr. Mária Čurlíková a Mgr. Gabriela Kundríková. Ocenenia im odovzdal dištriktuálny biskup Peter Mihoč spolu s riaditeľom EGJAK Martinom Ilavským. Prihovoril sa predseda školského výboru ECAV Miroslav Čurlík a predsedníčka Školského výboru VD Janka Bosáková. Slávnostnému odovzdávaniu ocenení predchádzali služby Božie v Evanjelickom kostole na Mlynskej s vystúpením Chorusu Comenianus pod dirigentskou taktovkou Alenky Csajkovej. Oceneným kolegynkám srdečne blahoželáme! 

     • Erasmus – stretnutie partnerských škôl

     • V dňoch 21.3 -  25. 3. 2024 sa vybrané študentky III.A triedy zúčastnili stretnutia partnerských škôl v Maďarsku. Ide konkrétne o našu partnerskú školu Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda – Evanjelické gymnázium v Miškolci a Fachakademie für Sozialpädagogik z nemeckého mestečka Hof.  Krásne a zaujímavé chvíle sme strávili spoločne v dedinke Parád, kde si pre nás nemeckí študenti pripravili zaujímavé aktivity zamerané na prírodu a budovanie vzájomných vzťahov.

      Mgr. M. Voľanská

     • Slávnostné služby Božie EKG a EZŠ pred Veľkou nocou

     • V stredu 27. marca 2024 o 11.00 hod. sme sa  stretli  na slávnostných službách Božích v Chráme Sv. Trojice – žiaci a učitelia EKG a 2. stupňa EZŠ. Službami nás sprevádzal duchovný správca školy ThDr. Matej Oráč, PhD.. Kázeň Božieho Slova predniesol Mgr. Marek Cingeľ, tajomník biskupa VD ECAV. V kázni sme sa zamýšľali nad tým, že je dôležité mať správny pohľad na svet, nie cez ružové ani čierne okuliare. Kristus nám chce nastaviť správny pohľad na Boha, na blížneho i na samého seba. Služby Božie hudbou a piesňami sprevádzala školská kapela pod vedením PhDr. J. Poliakovej. 
      Na záver sa prítomným prihovoril riaditeľ školy PhDr. M. Damankoš, PhD., ktorý všetkým poprial pokojné a požehnané veľkonočné sviatky.

      Mgr. Gabriela Kundríková

     • O úprimnom väzňovi a jeho vine...

     • Milí priatelia, žiaci a rodičia Evanjelickej spojenej školy v Prešove!

      Bohatý rímsky šľachtic si kedysi dávno kúpil prepychovú loď. Pri prvej plavbe si prezeral celú loď a zašiel do podpalubia, kde veslovalo niekoľko desiatok väzňov. Spýtal sa ich, za čo si odpykávajú trest. Každý odpovedal rovnako: „Nič som neurobil, som nevinný!“ Len jeden z nich sklopil zahanbene oči a odpovedal: „Pane, ja som si zaslúžil svoj trest. Ukradol som peniaze a nemôžem uviesť nič na svoju obhajobu. Som vinný!“ Keď to pán začul, okamžite si zavolal strážnika a rozkričal sa: „Ako je možné, že v takej slušnej spoločnosti trpíte takého darebáka?“ Prikázal muža odviesť do svojej kajuty, dal mu čisté šaty a trochu peňazí. Potom ho prepustil na slobodu. Bývalý zlodej nemohol uveriť – bol voľný.

      Vina je jednou z najhorúcejších emócií, aké si možno predstaviť. Vedci z rímskej univerzity skúmali 393 dospelých z hľadiska ich pocitov viny a kategorizovali tieto pocity do štyroch typov: vina preživších (Cítim sa nepríjemne, že sa cítim lepšie ako ostatní ľudia.); vina z odlúčenia (Myslím, že by som sa nemal odlúčiť od milovaných, pretože by to bolo zraňujúce, nelojálne alebo by sa cítili opustení.); vina všemocnej zodpovednosti (Cítim, že je mojou zodpovednosťou riešiť problémy iných ľudí.) a nenávisť k sebe (Nezaslúžim si byť šťastný.).

      Áno, sú rôzne viny, ktoré v živote cítime. Najčastejšie k samým sebe alebo k ľuďom okolo. Pôstne obdobie a blížiace sa veľkonočné sviatky nám však „zrkadlia“ oveľa širší záber, obraz nás samých. Zrkadlia nám, že existuje aj vina, ktorá stojí medzi nami a Bohom. Vina, ktorú sa mnohí ľudia snažia vytlačiť, ignorovať, presviedčajú samých seba, že sú to len „manipulatívne reči, ktorými elity cirkvi storočia udržiavali, udržiavajú poslušnosť ľudí“. Možno by sme chceli radšej počuť, že jar sa blíži, bude viac slnka, počas teplých dní budeme v prírode s rodinou... Určite sú to krásne, dôležité a potrebné veci.

      Zelený štvrtok, Veľký piatok a veľkonočné ráno sú však kvalitatívne iným „trojuholníkom života“. Ježiš sa najprv skláňa a umýva učeníkom nohy. Potom putuje a nesie kríž, aby zobral moju vinu, moju existenciálnu vinu na seba. Môj hriech namiesto mňa. Hriech,  to slovo, ktoré mnohí postmoderní „selfie“ ľudia tak nenávidia, lebo ich neurotizuje a narúša ich spokojnosť so sebou samým... Nakoniec sa tento naoko beznádejný príbeh golgotskej porážky mení na ráno „zničenia smrti a všetkých vín“. Veľká noc je o tom, čo predpovedal biblický prorok Micheáš: „Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy.“ (Mich 7, 19)

      Príbeh o úprimnom väzňovi ukazuje, ako vyznanie viny mení ľudský život. Naša prítomnosť či budúcnosť môže nadobudnúť úplne inú kvalitu, keď osobne pokľakneme pod golgotským krížom a vyznáme: „Buď milostivý mne hriešnemu!“ Tam sa totiž začína cesta skutočného života... Amen.

                                                     ThDr. Matej Oráč, PhD., duchovný správca ESŠ v Prešove

     • Nemecký jazykový certifikát DSD l – písomná a ústna časť

     • Spolu 20 žiakov sexty a septimy EKG si otestovalo svoje vedomosti z nemeckého jazyka najprv v písomnej a neskôr v ústnej časti skúšky DSD l na úrovni B1. Písomná skúška pozostávala z častí počúvanie a čítanie s porozumením a zo slohovej práce. V ústnej časti žiaci výborne predviedli svoje jazykové schopnosti a predstavili aj svoje talenty a záľuby.  Na výsledky písomnej časti si budeme musieť počkať do júna.

      Mgr. G. Kundríková

     • Stretnutie pod Krížom

     • Milí priatelia, aj tento rok vás pozývame na Stretnutie pod Krížom, ktoré sa uskutoční na Veľký piatok o 18.00 v našom kostole. Sretnutie pod Krížom pripravuje tradične naša mládež, ale vítané sú tam všetky generácie. Zažijeme požehnané spoločenstvo zjednotené v oslave Kráľa, ktorého cesta viedla na kríž. Chvály bude viesť mládežnícka kapela, kázať Martin Chalupka. Na Stretnutí bude prisluhovaná aj Večera Pánova.Toto stretnutie je skvelou príležitosťou pozvať do zboru aj vašich blízkych a známych. Tešíme sa na každého. 

     • Debatiáda v nemeckom jazyku 🇩🇪  – Jugend debattiert MOSO

     • Tešíme sa, že sa nám  po štvorročnej pauze podarilo zrealizovať 6. ročník školského kola nemeckej debatiády, ktoré sa konalo 18. marca 2024.  Tentokrát debatovali ôsmi debatéri   na tému „Sollen Ärztinnen und Ärzte verpflichtet werden, nach dem Studium mindestens fünf Jahre im Studienland zu arbeiten?“ – Mali by sa lekárky a lekári zaviazať pracovať najmenej 5 rokov v krajine, v ktorej študovali? 
      Porota a publikum si vypočuli dve výborné debaty v podaní žiakov VII.O.  Po náročnom rozhodovaní boli udelené tieto štyri miesta:
      1. Rastislav Birčák, 2.Barbara Frankovská, 3.Damián Cingeľ, 4. Teodor Biroš                     
      Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov Rasťovi a Baške v regionálnom kolo 5. apríla v Košiciach. 

      PK NEJ - Iveta Birošová              

     • Čo robila I.O v kaviarni Puzzle?

     • Počas písania maturitných testov z anglického jazyka sa trieda I.O presunula zo školy do kaviarne Puzzle v Zborovom dome Patmos. Počas piatich hodín sme v rámci projektového vyučovania výtvarnej výchovy uplietli náramky a vyzdobili sme veľkonočné vajíčka z papiera, ktoré teraz krášlia našu triedu. Všetci sme boli veľmi usilovní a šikovní, dokazujú to aj výsledky našej práce. Prežili sme spolu požehnaný čas a utužili priateľstvá v našej triede.

      Žiaci I.O