• KNIHOMOĽ – podeľ sa s nami o to, čo čítaš!

     • Milí naši žiaci, rodičia, učitelia, starí rodičia, sledovatelia a podporovatelia!
      Teší nás, že aj v tomto mesiaci prichádza naša škola s veľmi zaujímavou aktivitou. Keďže je marec - Mesiac knihy, načasovanie nemohlo byť lepšie. S iniciatívou prišli jazykári EKG a pred nami je výzva. Natočiť 2-3 min. video, v ktorom nám prečítaš Tebou zvolenú ukážku knihy v ľubovoľnom jazyku (poézia, próza, rozprávka a i.), podelíš sa s nami, čo pre Teba čítanie znamená, možno nám predstavíš knihu, ktorú si si vybral a budeš inšpiráciou pre nás ostatných. S projektom Knihomoľ prichádza EKG, ale budeme radi, ak sa zapojí aj široká verejnosť. Preto neváhaj ani na sekundu, ak poznáš vo svojom okolí nejakého BOOK LOVERS (nezabudni ani na svojich starých rodičov), oslov ich tiež. Nechajte nás s Vami vstúpiť do Vašich knižníc, podeľte sa s nami o to, čo znamená kniha pre Vás. Prineste nám v týchto náročných časoch oázu pokoja, v ktorej vďaka Vám zabudneme na každodenné problémy a aspoň na chvíľu sa necháme uniesť na krídlach fantázie. Bližšie informácie aj s kontaktmi na zaslanie videa nájdete v plagáte. Podmienkou na zapojenie sa je chuť, odvaha a súhlas so zverejnením na našom Facebooku. Už teraz máme pre Vás pripravené veľmi zaujímavé nahrávky. Pred Vami je víkend, počas ktorého môžete venovať 180 sekúnd svojho času pre radosť iných. Už sa na Vás a Vaše čítanie tešíme!!!
      Marcová iniciatíva jazykárov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove

     • Príkaz riaditeľa školy zo dňa 2. 3. 2021

     • Príkaz riaditeľa školy 12/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách   v Evanjelickej spojenej školy,
      Námestie legionárov 3 v Prešove 
      s platnosťou od 03.03.2021.

      V súlade s uznesením Vlády  SR č. 123/2021, rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR č. 2021/10079:2A1810 z 02.03.2021 a  rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR  č. 2021/10079:1-A1810 z 05.02.2021, v súlade s Manuálom Ministerstva ŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaným k 08.02.2021, so súhlasom zriaďovateľa školy  Východným dištriktom ECAV, Hlavná 137, Prešov vydaným pod číslo 113/2021 z 05.02.2021 ruším Príkaz riaditeľa školy č. 11/2021 z 02.03.2021 a vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove: 

      Evanjelická materská škola: od 03.03.2021 riadna (prezenčná) prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. Do budovy môžu vstúpiť iba deti rodičov, ktorí predložia Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a rodič sa preukáže negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a výsledok negatívneho testu zákonného zástupcu je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke vždy hneď po skončení platnosti posledného 7-dňové potvrdenia o negativite cez EDUPAGE. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí: od 03.03.2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s riadnym rozvrhom vyučovacích hodín v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. Do budovy môžu vstúpiť iba deti rodičov, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a rodič sa preukáže negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a výsledok negatívneho testu zákonného zástupcu je potrebné zaslať elektronicky triednemu učiteľovi vždy hneď po skončení platnosti posledného 7-dňové potvrdenia o negativite cez EDUPAGE. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Prezenčné vzdelávanie v škole, v malých skupinách do 5 žiakov pre tých, ktorí sa nezúčastňujú dištančného vzdelávania. O žiakoch zaradených do tejto skupiny rozhodne riaditeľ školy v piatok do 12.00 s platnosťou na nasledujúci týždeň na základe návrhu triedneho učiteľa žiaka. V prípade zaradenia žiaka do prezenčného vzdelávania sa tento typ vzdelávania stáva pre žiaka povinným. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta: pokračuje  dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A: od 01.03.2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín po testovaní zamestnancov školy a žiakov. Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a výsledok negatívneho testu je potrebné zaslať elektronicky triednemu učiteľovi vždy hneď po skončení platnosti posledného 7-dňové potvrdenia o negativite cez EDUPAGE. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

                 PhDr. Marián Damankoš, PhD. 
      riaditeľ školy

     • Príkaz riaditeľa školy

     • Príkaz riaditeľa školy č. 09/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 v Prešove s platnosťou od 01. 03. 2021.

      V súlade s rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR  č. 2021/10079:1-A1810 z 05.02.2021, v súlade s Manuálom Ministerstva ŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaný k 08.02.2021, so súhlasom zriaďovateľa školy  Východným dištriktom ECAV, Hlavná 137, Prešov vydaným pod číslo 113/2021 z 05.02.2021, vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove: 

      Evanjelická materská škola: od 01.03.2021 riadna (prezenčná) prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. Do budovy môžu vstúpiť iba deti rodičov, ktorí predložia Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a rodič sa preukáže negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a výsledok negatívneho testu zákonného zástupcu je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do nedele 28.02.2021 do 18.00 cez EDUPAGE. Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Príloha: Vyhlásenie zákonného zástupcu.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí: od 01.03.2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s riadnym rozvrhom vyučovacích hodín v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. Do budovy môžu vstúpiť iba deti rodičov, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a rodič sa preukáže negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka a výsledok negatívneho testu zákonného zástupcu je potrebné zaslať elektronicky triednym učiteľom do nedele 28.02.2021 do 18.00 cez EDUPAGE. Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Prezenčné vzdelávanie v škole, v malých skupinách do 6 žiakov pre tých, ktorí sa nezúčastňujú dištančného vzdelávania. O žiakoch zaradených do tejto skupiny rozhodne riaditeľ školy v pondelok 01.03.2021 do 12.00 na základe návrhu triedneho učiteľa žiaka. V prípade zaradenia žiaka do prezenčného vzdelávania sa tento typ vzdelávania stáva pre žiaka povinným. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:  pokračuje  dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A: od 01.03.2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín po testovaní zamestnancov školy a žiakov. Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a výsledok negatívneho testu je potrebné zaslať elektronicky triednym učiteľom do nedele 28.02.2021 do 18.00 cez EDUPAGE. Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
      v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.
      riaditeľ školy

     • Úspech žiakov EKG v okresnom kole Dejepisnej olympiády

     • EKG boduje na plnej čiare – postup do krajského kola v 2 kategóriách!
      Dnes sa tešíme aj z výsledkov našich mladších žiakov, ktorí EKG veľmi úspešne reprezentovali na okresnom kole Dejepisnej olympiády. Na online testy si museli naštudovať množstvo odbornej literatúry. Všetci: T. Pabiš, T. Berta (IV.O), S. Kacvinská, E. Hanzová (III.O), M. Drotár, E. Majerníková (II.O), R. Damankošová (I.O) sa stali úspešnými riešiteľmi. Stanka Kacvinská v kat. D získala 1. miesto a Mišo Drotár v kat. E 2. miesto. Obaja postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme a držíme palce. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a vyučujúcim dejepisu za ich prípravu.

     • Úspech EKG v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka

     • EKG má opäť dôvod na radosť!
      12. februára 2021 sa konalo krajské kolo OSJL on-line formou. Našu školu reprezentovali v kat. B Vanesa Gmitrová (II.A) a v kat. A Valentína Holoďáková (III.A). Po absolvovaní testu a po transformácii textu bola Valentínka komisiou zaradená medzi prvých päť najlepších a zúčastnila sa aj ústnej časti. Agitačný prejav v prospech zachovania prírodného prostredia/pôvodnej výstavby namiesto realizácie veľkého developerského projektu zvládla výborne a po konečnom spočítaní bodov sa stala úspešnou riešiteľkou a v silnej konkurencii získala v kat. A 3. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

     • Žiačka EZŠ úspešná v okresnom kole OAJ

     • Začiatkom januára sa konalo online formou okresné kolo súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. V jednotlivých kategóriách súťažili žiaci, ktorí zvíťazili v školských kolách. Vo veľmi silnej konkurencii obsadila naša žiačka Zuzana Hermanovská z 9.A krásne 5. miesto v kategórii 1B.  Tešíme sa z tohto úspechu, blahoželáme a želáme aj naďalej úspechy za hranicami slovenčiny.

      Mgr. Alexandra Kamenická

     • Úspech v okresnom kole geografickej olympiády žiakov EKG

     • Dňa 5.februára 2021 sa konalo online okresné kolo Geografickej olympiády v kategórii F a E. V kategórii F úspešne reprezentovali našu školu Ela Majerníková z II.O a  v kategórii E Martin Šepeľák  zo IV.O.
      Srdečne blahoželáme Ele, ktorá obsadila 3. miesto ️a postúpila do krajského kola súťaže. Martin obsadil 5.miesto. Obom ďakujeme za úspešnú  reprezentáciu EKG a postupujúcej Ele prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

      Mgr. Radoslava Čurlíková

     • Tešíme sa na celoštátne kolo ONJ našej žiačky EZŠ

     • Začiatkom februára sa online formou konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku ZŠ, na ktorom našu školu úspešne reprezentovala Emma Komlošová z 8.A, ktorej sa v silnej konkurencii mimoriadne darilo a v kategórii 1C získala prvé miesto, čo jej zaistilo postup do celoštátneho kola. Emme srdečne blahoželáme a držíme palce vo finále, ktoré je naplánované na koniec marca.

      Mgr. Katarína Kopčák

     • Úspech žiakov EKG v krajskom kole ONEJ

     • Dňa 9. februára 2021 sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku online formou. Tešíme sa, že sa na ňom zúčastnili i dvaja žiaci EKG, ktorí postúpili z okresného kola a vzorne reprezentovali našu školu. Soňa Zekuciová z VIII.O  získala 3. miesto a Rasťo Birčák z IV.O obsadil  5. miesto. Obom študentom srdečne blahoželáme.

      Mgr. Gabriela Kundríková

     • Príkaz riaditeľa školy

     • Príkaz riaditeľa školy
      č. 06/2021

      na spôsob prevádzky a vzdelávací proces v zložkách   v Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3 
      v Prešove s platnosťou od 08. 02. 2021.

      V súlade s rozhodnutím ministra školstva telesnej výchovy a športu SR  č. 2021/10079:1-A1810 z 05.02.2021, v súlade s Manuálom Ministerstva ŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaný k 08.02.2021, so súhlasom zriaďovateľa školy  Východným dištriktom ECAV, Hlavná 137, Prešov vydaným pod číslo 113/2021 z 05.02.2021, vydávam nasledujúce pokyny k prevádzke a vzdelávaniu v organizačných zložkách Evanjelickej spojenej školy v Prešove: 

      Evanjelická materská škola: od 08.02.2021 riadna (prezenčná) prevádzka pre deti všetkých rodičov v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. Do budovy môžu vstúpiť iba deti rodičov, ktorí predložia Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a rodič sa preukáže negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. 
      Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a výsledok negatívneho testu zákonného zástupcu je potrebné zaslať elektronicky triednej učiteľke do pondelka 08.02.2021 do 07.00 cez EDUPAGE. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Príloha: Vyhlásenie zákonného zástupcu.

      Evanjelická základná škola – prvý stupeň + Školský klub detí: od 08.02.2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s riadnym rozvrhom vyučovacích hodín v čase od 07.00 do 16.00 po testovaní zamestnancov školy a rodičov. Do budovy môžu vstúpiť iba deti rodičov, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a rodič sa preukáže negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. 
      Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka a výsledok negatívneho testu zákonného zástupcu je potrebné zaslať elektronicky triednym učiteľom do pondelka 08.02.2021 do 07.00 cez EDUPAGE. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Evanjelická základná škola – druhý stupeň: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EZŠ v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Prezenčné vzdelávanie v škole, v malých skupinách do 6 žiakov pre tých, ktorí sa nezúčastňujú dištančného vzdelávania. O žiakoch zaradených do tejto skupiny rozhodne riaditeľ školy v pondelok 08.02.2021 do 12.00 na základe návrhu triedneho učiteľa žiaka. V prípade zaradenia žiaka do prezenčného vzdelávania sa tento typ vzdelávania stáva pre žiaka povinným. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta:  pokračuje  dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET.

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Kvinta, Sexta, Septima, I.A, II.A, III.A: pokračuje dištančné vzdelávanie podľa Dodatku č. 1 ku Školskému poriadku EKG v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín v dištančnom vzdelávaní. Evidencia vyučovania v elektronickej triednej knihe. Informácie a komunikácia so žiakmi a  rodičmi prostredníctvom Edupage. Dištančné vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom aplikácie ZOOM alebo MEET. 

      Evanjelické kolegiálne gymnázium – Oktáva, IV.A:  od 08.02.2021 prezenčné vzdelávanie v súlade s rozvrhom vyučovacích hodín (odovzdá tr. profesorka do 05.02.2021) po testovaní zamestnancov školy a žiakov. Do budovy môžu vstúpiť iba žiaci, ktorí predložia čestné Vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukážu sa negatívnym AG alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ktorý si zabezpečuje samostatne alebo dokladuje, že spadá pod niektorú z výnimiek. 
      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a výsledok negatívneho testu je potrebné zaslať elektronicky triednym učiteľom do pondelka 08.02.2021 do 07.00 cez EDUPAGE. 
      Platí povinnosť dodržiavať základné hygienické opatrenia: rúška-dezinfekcia-odstupy.

      Rozhodnutie o spôsobe vzdelávania sa môže meniť
      v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie
      v okrese Prešov a v súlade s pokynmi Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      PhDr. Marián Damankoš, PhD.
                        riaditeľ školy

     • PROJEKTOVÉ TÝŽDNE EKG

     • Príď študovať na EKG a zaži projektové týždne!

      • Na EKG sa predmet Umenie a kultúra vyučuje blokovo - dvakrát do roka v rámci jarného a jesenného projektového týždňa.
      • Jesenný projektový týždeň je v réžii spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykov a jarný projektový týždeň je zameraný na prírodovedné predmety.
      • V rámci týchto dní sú v rámci vyučovania pre študentov pripravené rôznorodé aktivity, pri ktorých môžu prejaviť nielen svoju tvorivosť a talent (spev, tanec, divadlo, maľba, ....), ale rozvíjať svoje zručnosti (pokusy, merania, práca s drevom, ...)
      • Študenti skrášľujú triedy, chodby, vytvárajú rôzne projekty, ktoré potom prezentujú pred spolužiakmi, čím sa učia prezentovať a argumentovať.
     • Exkurzie študentov EKG

     • Spoznaj Slovensko nielen z lavice, ale aj priamo v teréne!

      Príď študovať na EKG a zaži geografiu, na ktorú nezabudneš!

      Veď ako sa vraví: LEPŠIE RAZ VIDIEŤ, AKO STOKRÁT POČUŤ!

      Máš rád históriu, návštevy hradov a múzeí?

      Chceš vidieť ako pracuje urýchľovač v CERNE?

      Baví ťa umenie a chce zájsť do múzea vo Viedni?

      Chceš ochutnať pravú švajčiarsku čokoládu a pozrieť sa na výrobu švajčiarskeho syra?

      Príď študovať na EKG a zaži exkurzie, na ktoré nezabudneš!

     • Kvalita vzdelania v EKG opäť potvrdená aj v celoslovenskom meraní škôl

     • Organizácia INEKO zverejnila informácie o školách za rok 2019/2020:

      • Kvalita poskytovaného vzdelania v našej škole sa zasa prejavila vo viacerých oblastiach. V pridanej hodnote zo SJL sme v rámci celého Slovenska medzi gymnáziami na 10. mieste, v rámci Prešovského kraja na 3. mieste a v Prešove na 1. mieste.
      • Naša škola dosahuje super výsledky aj v oblasti Mimoriadne výsledky. V Prešovskom kraji sme opäť na 3. mieste a v Prešove na 2. mieste.
      • Celkovo patríme medzi školy s veľmi dobrými výsledkami.
     • ŠTUDENTSKÁ FIRMA

     • Vedel si, že Marc Zuckerberg začal svoj vlastný biznis už na SŠ?

      • Máš zmysel pre tímovú prácu?
      • Chceš sa naučiť hospodáriť s reálnymi peniazmi?
      • Chceš sa naučiť prezentovať a zúčastniť sa mnohých súťaží?
      • FIRMA ti ponúka vzdelanie, z ktorého získaš praktické skúsenosti!

      DORIÁN VRBOVSKÝ - predstaviteľ našej druhej firmy ALSI JA

      • Snívaš o založení vlastnej firmy? U nás sa tvoj sen môže premeniť na skutočnosť!
      • Ak ťa baví svet financií a biznis, príď k nám a premeň svoje sny na skutočnosť!
      • Pochopíš čo je dôležité a zistíš, že neúspech nie je prehra, ale nová príležitosť, ktorá ťa posúva k cieľu!

      VANESA BUJKOVÁ - prezidentka našej prvej školskej firmy BELECO

     • ŠKOLSKÁ KAPELA

     • Iste už viete, že rozvíjať svoje vedomosti je veľmi dôležité, ale v mnohých z vás drieme okrem oslňujúcej inteligencie ešte iný poklad - hudobný talent.

      Ak nevieš, čo s ním a kde by si sa mohol/mohla v tejto oblasti rozvíjať a realizovať, ponúkame ti priestor v školskej kapele.

      Toto video ti priblíži, čo je to za bandu, ktorá sa spolu schádza a čo si títo ľudia na možnosti spolu hrať a spievať najviac cenia.

     • Dnes predstavujeme naše DOMINO

     • Dnes je NEDEĽA a to je ten správny čas predstaviť ti naše DOMINO.

      • Čo je DOMINO?
      • Aké aktivity pre žiakov pripravuje?
      • Čo všetko ťa čaká, ak sa staneš žiakom našej školy ?

      To všetko ti predstavia Noemi, Ester, Maťo a Šimon vo svojom pozdrave .... Staň sa súčasťou Domino efektu!


     • Predstavujeme Žiacku školskú radu EKG

     • Učenie je drina všade, ale najlepšie spomienky na študentské časy sú výsledkom výnimočných okamihov! Staň sa študentom EKG a zaži (tvor) aktivity Žiackej školskej rady spolu s nami!