• 🎸🎸Zberný dvor s Braňom Jobusom🎸🎸

     • V našej školskej knižnici máme zaujímavú knihu. Príbehy sa odohrávajú na zbernom dvore a hrdinami sú veci, ktoré niekto vyhodil. V utorok 3.10. sme mali možnosť stretnúť sa s autorom tejto knihy, Braňom Jobusom. Okrem toho, že píše príbehy pre deti, je to aj hudobník, ktorý má veľmi nezvyčajné nástroje. Zahral nám na upravenom rýli, či satelite. Počas vystúpenia deti tiež dostali informácie ako správne triediť odpad.

     • Absolvovanie kurzov a odbornej prípravy pedagógov vďaka programu Erasmus+

     • V máji 2023 bola našej škole pridelená akreditácia ERASMUS+, čo znamená možnosť zvyšovania odborných kompetencií pre učiteľov a jazykových kompetencií pre žiakov až do roku 2027.

      Počas letných prázdnin sa učitelia vzdelávali v rôznych kútoch sveta – rozširovali svoje vedomosti v oblasti digitalizácie, inklúzie a environmentálnych otázok. Kurzov sa zúčastnili učitelia gymnázia a základnej školy, ktorí využili túto možnosť zároveň aj ako možnosť sieťovania sa so zahraničnými kolegami.

      Ďakujeme programu Erasmus+ za takúto skvelú príležitosť. Prezradíme, že starší žiaci sa tento školský rok môžu tešiť na niečo podobné 😊

      Z. Martausová 

       

     • OŽAZ žiakov I. - IV.O

     • V stredu 4.októbra sa študenti I.O, II.O, III.O a IV.O spolu so svojimi vyučujúcimi zúčastnili dlho očakávaného OŽAZu na Rybníkoch vo Veľkom Šariši. Učili sme sa ako ošetriť zlomenú ruku, ako sa správať v búrke aj ako spolupracovať. Cieľ bol splnený - domov sme sa vrátili príjemne unavení.

     • BEZPEČNE NA CESTE

     • V štvrtý septembrový týždeň v našej EMŠ, sme sa aktívne venovali dopravnej výchove. V piatok 29.9.2023 naša cesta viedla na dopravné ihrisko, kde si naše deti vyskúšali prakticky všetko zvládnuť. Pohybovali sa po dopravnom ihrisku ako cyklisti, alebo ako chodci. Snažili sa dbať na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a to pod vedením skúsených inštruktoriek, ktoré dokázali počas celej dopravnej výchovy udržať ich pozornosť.

     • Ako žijú členovia organizovaného zločinu, keď nie sú „v práci“? – beseda so spisovateľom Dušanom Taragelom

     • Žiaci I. A a  kvinty  sa 29.9.2023 zúčastnili besedy so  súčasným slovenským prozaikom, publicistom a scenáristom Dušanom Taragelom. Je autorom románu Mafiánske balady a spolu s ním sme sa zamýšľali nad tým ako žijú zločinci. Majú rodinný život, záľuby, ženy a deti, snívajú aj o nejakom inom „lepšom“ živote, alebo len žijú zo dňa deň, čakajúc, kedy ich dostane polícia alebo smrť? Čo robia a ako sa správajú ľudia, ktorí niekoho práve zavraždili? Na príbehu siedmich ľudí sme mohli zistiť, že život zločincov nie je niečo, čo by sme chceli prežívať.
      Dozvedeli sme sa niečo o tom, ako na Slovensku vznikajú sitkomy, keďže náš hosť pre televíziu napísal množstvo scenárov pre sitkomy Mafstory, Profesionáli, Hoď svišťom a Hlavne, že sa máme radi.
      Ďakujeme Krajskej knižnici v Prešove, ktorá nám toto stretnutie sprostredkovala. 

      Mgr. Mária Chalupková

     • Beseda s Veronikou Homolovou Tóthovou

     • 27. 9. 2023 sa žiaci VIII.O a IV.A spolu so svojou vyučujúcou SJL PhDr. Ľ. Kónyovou zúčastnili besedy so spisovateľkou Veronikou Homolovou Tóthovou v rámci podujatia Prešov číta rád, ktoré organizuje Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Besedu viedol vo Dvorane Starého kolégia popularizátor literatúry Dado Nagy, ktorý nás svojím príjemným hlasom okamžite vtrhol do diania. Dozvedeli sme sa o tom, čo spisovateľku inšpiruje k písaniu kníh a k natáčaniu dokumentov o preživších holokaust a ako ona vníma ich, mnohokrát, ťažké príbehy. Jej inšpiratívne slová nás prinútili premýšľať nad našou budúcnosťou a hlavne budúcnosťou našej krajiny. Je napokon veľmi dôležité rozprávať o minulosti prostredníctvom príbehov preživších holokaust alebo ľudí trpiacich pod vplyvom komunistického režimu a je len na nás, ako sa k tejto téme postavíme a či ju budeme ústne či slovne šíriť ďalším generáciám.
      „Bude sa nám tu žiť len tak dobre, nakoľko sa budeme navzájom rešpektovať a mať sa radi. Ak sa nemáme radi, nie sme ochotní urobiť nič nielen pre toho druhého, ale svojím spôsobom ani sami pre seba.“ To je odkaz, ktorý sme si odniesli z besedy.

      žiaci VIII. O

     • 🖥️Dni hier PKO🖥️

     • V utorok sme v PKO Čierny orol strávili dopoludnie plné workshopov, interaktívnych aktivít venovaných digitálnym a stolovým hrám. 

      Dozvedeli sme sa, ako tieto hry vznikajú, ako pracuje programátor, grafik, herný dizajnér. Zároveň sme zistili, aké riziká na nás v hrách môžu číhať a ako sa im úspešne vyvarovať:)

     • 📚Storytelling v knižnici Slniečko - Prešov číta rád📚

     • V stredu 27.9. sa 3.A a 4.A zúčastnili akcie Prešov číta rád, ktorá prebieha od 27. do 29.9. v knižnici Slniečko. Pripravili nám tam aktivitu storytelling, počas ktorej deti počúvali príbeh o hľadaní času. Po jeho vypočutí rozmýšľali nad tým, či majú dostatok času na aktivity, ktoré chcú robiť, či majú rodičia dostatok času na hry s deti a ak nie, čo si myslia, prečo. Bolo to zaujímavé a hodné zamyslenia.

     • Zber druhotných surovín

     • ​​Vážení rodičia, ďakujeme vám, že ste sa v školskom roku 2022/2023 zapojili do zberu druhotných surovín a prispeli tak k ochrane prírody.        
      V školskom roku 2023/2024 bude zber prebiehať nasledovne:​​​

      Ďakujeme za spoluprácu.                                                                                                  

      Koordinátorka: Mgr. Mária Imrichová

     • 🐑🐑Rozprávanie o vlne v Elime🐑🐑

     • Naši žiaci sa v rámci ŠKD zúčastnili prekrásnej akcie pri starkých v dikonickom dome Elim. Bola to poučná prednáška s názornými ukážkami, s možnosťou vyskúšať si nástroje na spracovanie vlny. Deti sa mohli dozvedieť všetko od narodenia ovečky, cez strihanie, pranie, česanie vlny, až po spracovanie vlny na nite. Ďakujeme deťom a ELIMU za príjemné popoludnie.

     • 1. miesto v celoslovenskej súťaži Susedia, na ktorých sme nezabudli

     • 7. septembra 2023 sa študentka septimy Milica Petrušová spolu so svojou vyučujúcou PhDr. Ľudmilou Kónyovou zúčastnili vyhlásenia výsledkov 8. ročníka študentskej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli. Organizuje ju Dokumentačné  stredisko holokaustu, ICEJ - Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem a OZ Pravda a láska.
      Oceňovanie sa konalo počas tohtoročného pietneho aktu Čítanie mien obetí holokaustu v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Do súťaže sa zapojili školy od Bratislavy po Prešov a ako zhodnotil organizátor súťaže - úroveň všetkých prác bola veľmi vysoká. Porota zložená z historikov, etnológov a laikov mala preto ťažkú úlohu. Teší nás, že Milicka našu školu v súťaži vzorne reprezentovala a zvíťazila. Srdečne blahoželáme! 
      Čítania mien obetí holokaustu sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora, ako aj ďalšie osobnosti verejného a spoločenského života.

     • ☀️📖☀️Výstava - Tiché putovanie☀️📖☀️

     • Naši druháci navštívili v Knižnici Slniečko🌞hravú a inšpiratívnu výstavu Tiché putovanie svetom „tichých“ kníh - kníh tvorených len z obrázkov, bez textu - pochádzajúcich z rôznych krajín sveta (európske, americké, arabské, japonské, thajské, kórejské, austrálske). Mali jedinečnú príležitosť k hľadaniu, objavovaniu a poznávaniu príbehov ukrytých v obrázkoch. 130 titulov z celého sveta – od leporel cez obrázkové knihy pre najmenších až po dobrodružné príbehy a grafické romány. Vďaka aktivitám (cestovateľský denník, príbehové kocky, dotyková hra, tieňové divadlo, puzzle a skladačky) mohli viesť rozhovory, spoločné hry a aj sa naučiť niečo nové.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

     • Školský rok 2023/2024 sme začali slávnostnými službami Božími s požehnaním žiakov a Večerou Pánovou v Chráme Svätej Trojice, ktoré pripravil a liturgoval duchovný správca školy ThDr. Matej Oráč, PhD. v pondelok 4. septembra. Božím slovom poslúžil senior VD Mgr. Martin Chalupka. Žiakom sa prihovoril aj riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD., ktorým všetkým poprial úspešný školský rok. Čokoľvek v tomto školskom roku príde, nech Božia múdrosť sprevádza naše kroky.

     • ZAMESTNANECKÝ SEMINÁR v SPIŠSKEJ KAPITULE

     • V závere školského roka zamestnanci Evanjelickej spojenej školy prežili príjemný víkend v Spišskej kapitule. Spoločne strávený čas pri oddychu, rôznych teambuildingových aktivitách vedených lektormi P. Gubišovou a M. Kmeťom, či duchovné zamyslenie brata farára J. Petra s manželkou boli pre nás veľkým obohatením.
      Ďakujeme S. Grestyovej a I. Majerníkovej za skvelú organizáciu.

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

     • V piatok 30. júna 2023 sme slávnostne ukončili školský rok 2022/2023 slávnostnými službami Božími s požehnaním žiakov a Večerou Pánovou v Chráme Svätej Trojice, ktoré pripravil a liturgoval duchovný správca školy ThDr. Matej Oráč, PhD. Prvé Služby Božie so začiatkom o 8,00 hod boli pre žiakov EKG a kázňou sa prítomným prihovoril tajomník BÚ VD Mgr. Marek Cingeľ. Po nich sa žiaci v doprovode svojich triednych profesorov presunuli do tried, kde si prevzali svoje koncoročné vysvedčenia. Druhé Služby Božie začali o 10,00 hod. pre žiakov EMŠ a EZŠ a božím slovom poslúžil senior VD Mgr. Martin Chalupka. Počas Služieb Božích sme sa rozlúčili so žiakmi 9.A triedy a žiakmi 4.A a 4.B triedy. Hudbou a spevom nás sprevádzala školská kapela, ktorú viedla PhDr. Júlia Poljaková. Žiakom sa prihovoril aj riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, PhD., ktorý poprial všetkým žiakom a vyučujúcim pekné prázdniny. 

      foto: Matej Čurlík

     • STOP DISKRIMINÁCII

     • V poslednom týždni školského roka medzi nás zavítala Magdaléna Komárová, ktorá realizovala s našimi gymnazistami aktivity spojené s témou diskriminácie. Boli naviazané na rodinný príbeh rodiny Ondreja Maradíka (Madlenkin prastarý otec, otec Elenky Maradíkovej, ktorá v 40. rokoch 20. st. študovala v EKG) s prepojením na metódu Cesta hrdinu. S využitím zážitkovej formy a prvkov expresívnych prístupov sa mohli študenti zamýšľať i zdieľať so svojím emocionálnym prežívaním v rôznych životných situáciách. Na záver stretnutia si v skupinách vybrali človeka zo svojho okolia, ktorého dnes považujú za hrdinu a jeho príbeh prezentovali pred ostatnými. Tiež zdôvodnili, prečo ho v dnešných časoch považujú za hrdinu. Lektorke Madlenke Komárovej (vyštudovanej herečke, žijúcej na španielskom ostrove Lanzarote, ktorá sa venuje dramatoterapii) ďakujeme nie len za spestrenie posledných dní v škole, ale najmä za možnosť zamýšľať sa sami nad sebou, nad cestou, ktorú máme ešte v živote pred sebou, za učenie vzájomne sa zdieľať a navzájom sa lepšie spoznávať.

     • Školské výlety EZŠ 5. - 9. roč.

     • K záveru školského roka už neodmysliteľne patria aj školské triedne výlety. Aj naši žiaci a učitelia sa počas posledného júnového týždňa vybrali na viaceré zaujímavé miesta, užili si spoločný čas a nazbierali nové pekné zážitky.
      Piataci strávili krásny deň v košickej ZOO, kde ich okrem iného veľmi zaujali kapybara, tulene či medveď, ale vyšantili sa aj v Dinoparku. Triedy 6.A a 8.A si spoločne naplánovali výlet vlakom do Spišských Vlách – Zahury. Strávili tam čas v prírode, pri hrách, rozhovoroch, opekačke ale aj kalčete. Siedmaci sa tiež rozhodli pre výlet do prírody a vybrali sa do lokality náučného chodníka Tajch medzi obcami Lipníky a Pavlovce. V príjemnej klíme lesov si užili peknú prechádzku, opekanie, rozhovory, hry a súťaže či prieskum okolitej prírody. Deviataci si na svoj posledný spoločný výlet vybrali ranč Breziny v Pavlovciach. Ani u nich nechýbala turistika, opekanie, hry a varenie gulášu.
      Počas voľnejších dní posledného školského týždňa viaceré triedy vymenili svoje učebne za bowlingové dráhy, kde mali možnosť zahrať si bowling a doplniť energiu chutnou pizzou. Bolo nám spolu veľmi dobre!  
      Veríme, že aj prázdniny budú pre nás všetkých plné pohodových a radostných chvíľ a zážitkov.
      Prajeme všetkým krásne leto! :-)

     • Jarný projektový týždeň na 2. stupni EZŠ

     • Aj tento rok bol náš Jarný projektový týždeň (19. - 23.6. 2023) nabitý pestrými a zaujímavými aktivitami.
      Začali sme ho Minikonferenciou, kedy počas dvoch dní žiaci prezentovali svoje práce, na ktorých pracovali niekoľko mesiacov. Navzájom sa tak obohatili o množstvo informácií, mali možnosť rozvíjať svoje prezentačné zručnosti a trénovať si vystupovanie pred publikom. Všetci prezentujúci to úspešne zvládli! 😊
      Projektový týždeň pokračoval prírodovednými aktivitami, ktoré zahŕňali hodiny finančnej gramotnosti, fyzikálne a chemické pokusy. Prezentácie, pokusy a zaujímavé úlohy sme prestriedali športovými aktivitami. Štvrtok bol venovaný prvej pomoci, ktorej správne podanie v rôznych situáciách nám predviedli členovia Slovenského Červeného kríža. Konkrétne spôsoby podania prvej pomoci si žiaci mohli pod ich vedením aj vyskúšať a nacvičiť si tak správny postup pre prípad, že by ho niekedy potrebovali využiť v reálnej situácii.
      Dôležitou súčasťou projektového týždňa boli exkurzie. Deviataci, ôsmaci a niektorí ich spolužiaci z gymnázia sa vybrali za hranice Slovenska a v susednom Poľsku objavovali historické, kultúrne a hodnotové odkazy Osvienčimu (koncentračný tábor), Krakova a Soľnej bane vo Wieliczke. Siedmaci nahliadli do dejín jedného z najkrajších miest Slovenska, keď počas prehliadky historického centra Bardejova spoznali jeho námestie, významné budovy a hradby. V lokalite zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO navštívili aj Židovské suburbium, kde sa veľa dozvedeli o živote i osude bardejovských Židov. Piataci a šiestaci o histórii nielen počúvali, ale mohli ju aspoň trochu prakticky zažiť aj na vlastnej koži počas návštevy Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou. Mali možnosť vyrobiť si náramky priateľstva na miniatúrnych krosnách, šperky z drôtu či hlinený hrnček, zahrať sa na rytierov, pričom sa mohli obliecť do brnenia a vyskúšať si lukostreľbu.
      Veríme, že pre všetkých boli aktivity projektového týždňa a exkurzie nielen poučné, ale aj zábavné.