• Kurz Cheerleadingu

     • Pohyb v rytme je veľkým benefitom pre rozvoj mozgu. Tento štýl pohybu sme aj my ako škola v triedach 2.- 4. ročníka ZŠ na telesnej výchove praktizovali a rozvíjali tak samých seba, našu vôľu, kolektív a vzájomnú dôveru. Absolvovali sme kurz Cheerleadingu (šport, ktorý je už v súčasnosti olympijskou disciplínou). Hodiny boli realizované vďaka spolupráci @Školského športu, @Slovenskej cheerleading únie, @športového klubu Sečovské Sov(ičk)y a @ABC Cheerlea...

     • Nové ISIC preukazy

     • Žiaci, ktorí si objednali ISIC preukaz (aj budúci prváci), si ho môžu vyzdvihnúť na sekretariáte školy. Preukaz je potrebné aktivovať u dopravcov, ktorých služby budete využívať. Pred vyzdvihnutím si zavolajte na sekretariát školy : 051/7721401.

     • Škola v prírode 3. a 4. ročník

     • Do školy v prírode sme v pondelok odfrčali,
      v piatok sme sa vďaka Bohu šťastne vrátili. 
      Vodičáky už vo vrecku máme, 
      pravidlá cestnej premávky pre túto chvíľu ovládame. 
      Škola v prírode s animačným programom AUTOŠKOLA dopadla úspešne. Všetko išlo ako po masle. Neprekážalo nám ani občasné daždivé počasie. Hrali si sme sa, zabávali, športovali, učili sa aj turistikovali. Trochu sme aj súťažili a poriadku sa učili. Plný zážitkov a dojmov spomínať budeme.

     • Exkurzia žiakov EKG v botanickej záhrade

     • Žiaci V.O a I.A sa 21. júna zúčastnili exkurzie v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Odborný výklad o významných rastlinách na štyroch svetadieloch, v skleníkoch zabezpečili oborní zamestnanci Botanickej záhrady. Žiaci si taktiež okrem botanických vedomosti mohli doplniť aj informácie o tropických motýľoch, ktoré sú každoročne spestrením priestorov záhrady.

      Miro Čurlík a Zuzana Kmeciková

     • ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

     • Koniec školského roka priniesol zas lúčenie sa s našimi preškolákmi. Rozlúčka sa začala básňou, piesňou a rodičovským tancom. Nechýbal ani prípitok, čítanie čiernej kroniky, podpis pod svoju fotku do kroniky a krájanie torty, ktorá všetkým deťom veľmi chutila. Hneď nasledujúci deň deti svoje tablo odniesli do kníhkupectva Patmos. Na ceste s tablom zazneli pesničky, ktoré svojim obsahom, ale aj spev detí zaujalo mnoho okoloidúcich. Do klobúka im hodili nejaké to euro za ktoré si mohli kúpiť zmrzlinu.

     • Škola v prírode 1.a 2. ročník

     • Prváci a druháci sa v týždni od 19.6. - 23.6.2023 zúčastnili Školy v prírode vo Veľkom Slavkove. Na týždeň sa stali členmi Evanjelickej republiky pod dozorom štyroch ministeriek. Všetci domov odchádzali plní nových priateľstiev a nezabudnuteľných zážitkov, ktoré priniesol spoločne strávený čas.

     • 🌳🌍EKOaktivity 🌳🌍

     • Prešovský Ekopark Holá Hora ponúka nielen príjemné prostredie, ale aj mnoho príležitostí, ako si spríjemniť vyučovanie v prírode. Naši žiaci na prvom stupni, ktorí nešli na pobyt do školy v prírode, tak mali možnosť vyskúšať si rôzne edukačné a  športové aktivity prepojené s prvkami lesnej pedagogiky.

     • LOGICKÁ OLYMPIÁDA V EMŠ

     • Do Logickej olympiády pre najmenších sme sa zapojili prvý krát. Obsahom zápolenia bolo preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenie pojmov, dobrej pamäti , počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Od 1.marca do 1.júna sme mali dostatok času na riešenie jednotlivých úloh a individuálny prístup  učiteľky pri tejto práci.  Každé dieťa malo pracovný list , ktorý samostatne a po prečítaní jednotlivej úlohy p. učiteľkou vypracovávalo a zdôvodnilo svoju odpoveď. Pre deti to bolo niečo nové, zaujímavé a hlavne všetko zo zručností potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky.

       

     • Matematická súťaž MAMUT

     • MAMUT je matematická súťaž päťčlenných družstiev žiakov 4. – 6. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií (prímy). Ich úlohou je správne vyriešiť čo najviac matematických úloh ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých, ktoré v priebehu súťaže postupne získavajú. Pomedzi matematické úlohy boli aj športové aktivity, za ktoré súťažiaci mohli získať úlohu navyše. Žiaci mali možnosť sa naučiť niečo nové zábavnou formou. V piatok 3. júna 2023 našu školu v Košiciach reprezentovali 2 družstvá: 1. družstvo tvorilo 5 žiakov z prímy: Ema Macejová, Kamila Futášová, Michaela Gregorová, Sofia Abigail Platková a Lilien Šimková, ktorých tím sa volal ORBITS a 2. družstvo tvorilo 5 žiakov z 5. a 6. ročníka EZŠ: Liana Spišáková, Daniel Drotár, Samuel Ferenc, Lenka Šimočková a Matej Kovalčík, ktorých tím sa volal Počtári. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 51 tímov a družstvo Počtári obsadilo krásne 15. miesto. Ďakujeme všetkým za skvelú reprezentáciu.

     • NOC V ŠKOLE v EMŠ

     • DIVADLO VIOLA - Bájky o levovi, LEOPARK, ZMRZLINA, VEČERNÉ KINO a ešte oveľa viac sme zažili v tento krásny čas, ktorý trval od rána - do rána.

     • 👧🧒👦Deň detí👧🧒👦

     • Deň detí sme si s deťmi v rámci ŠKD spríjemnili a oslávili návštevou programu, ktorý pripravilo mesto Prešov v Záhrade umenia. Deti mali možnosť vidieť vystúpenie folklórneho súboru Rozmarija a vystúpenie hip -hop Dee flow. Počas vystúpení deťom spríjemnili čas aj rozprávkové bytosti s ktorými sa neváhali odfotiť. Oslavu dňa detí sme zakončili posedením a vychutnaním si výbornej zmrzliny

     • Deň Ukrajiny v ESŠ (Deti deťom)!

     • Úprimne ďakujeme všetkým štedrým darcom, ktorí  prispeli do zbierky pre  ukrajinské deti z vojnovej zóny a z chudobnejších rodín západnej Ukrajiny. Darcov sme odmenili pravým ukrajinským borščom, ktorý navarila Dariia Dovbnia (asistentka pre ukrajinských žiakov na našej škole) a koláčikmi upečenými zamestnancami ESŠ :)

     • Študenti EKG vo Weimare

     • Pozdravujeme z Weimaru z projektu Schulbrücke v Nemecku. Ďakujem žiakom EKG - Rasťovi Birčákovi, Baške Frankovskej, Dorotke Škarupovej, Teovi Birošovi, Eme Čurlíkovej a Sáre Ferencovej za ich skvelú prácu na medzinárodnom projekte.

      Mgr. I. Birošová

     • Prednáška a beseda o Franzovi Kafkovi

     • V utorok 6. júna 2023 mali žiaci sexty a septimy jedinečnú možnosť učiť sa a získať nové poznatky o literatúre a F. Kafkovi netradičným spôsobom. V Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava na nch čakal odborník naslovovzatý. Veď kto by vedel o Franzovi Kafkovi a jeho poviedkach povedať viac, než najznámejší slovenský „kafkológ“ Milan Richter. Prekladateľ, spisovateľ, rozprávač, od ktorého sa nám nechcelo odísť. Vďaka za super besedu a samozrejme aj za preloženie Kafkových aforizmov :)
      „Jestvujú dva hlavné ľudské hriechy, z ktorých sú odvodené všetky ostatné: netrpezlivosť a ľahostajnosť. Pre netrpezlivosť boli ľudia vyhnaní z raja, pre ľahostajnosť sa doň nevracajú naspäť. A možno jestvuje len jeden hlavný hriech: netrpezlivosť. Pre netrpezlivosť boli ľudia z raja vyhnaní, pre netrpezlivosť sa doň nevracajú naspäť.“  (F. K.)

                                                                                                                       PhDr. Ľ. Kónyová

     • Návšteva lesníka

     • Dňa 2.6.202 sme v rámci spolupráce školy s rodinou oslovili otecka žiačky Patrície Mihokovej, aby nám porozprával o svojej záľube - Lesnictvo. Pre žiakov 2. ročníka si pripravil ukážku preparátov lesných zvierat, trofeje, ukážku krmiva vhodného na prikrmovanie, pracovné listy s tajničkami... Žiaci si mohli vyskúšať "ručať" ako jeleň, čo nebolo veľmi jednoduché :) Porozprával o živote zvierat v lese, ale aj o správaní ľudí v ich prirodzenom prostredí. S trpezlivosťou odpovedal na zvedavé otázky... Za ochotu, stráviť s nami svoj voľný čas, mu patrí veľké ĎAKUJEME ❤.
       

     • 🌟🌟Hviezdy Prešova🌟🌟

     • Počas Dní mesta Prešov 2023 sme spoznali nové prešovské „hviezdy“. Úspešní žiaci prešovských škôl si prevzali ocenenia z rúk primátora mesta Prešov. Primátor mesta Ing. František Oľha ocenil štyroch žiakov prešovských základných škôl, ktorí vďaka mimoriadnym schopnostiam, talentu a výsledkom reprezentujú školu a šíria dobré meno svojej školy, aj mesta Prešov. Komisia posudzovala návrhy v troch kategóriách: šport, vedomosti, umenie a práve v kategórii umenie bola ocenená aj naša žiačka Barbora Kušnírová z 2.A.

      Blahoželáme!

     • 🖋Literárna súťaž SLOVO🖋

     • Skúšali ste už niekedy napísať vlastnú rozprávku, príbeh alebo básničku? Nie je to jednoduché, však? Naša žiačka Barborka Kušnírová z 2.A dokázala napísať taký príbeh, ktorý oslovil odbornú porotu a získala fantastické 2. miesto na celoslovenskom kole v literárnej súťaže SLOVO. Jej vyhlasovateľom je vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana. Barborka sa zúčastnila slovnsotného oceňovania, ktoré sa uskutočnilo 25. mája 2023 v Pálfyho paláci v Bratislave a jej literárna prvotina je súčasťou knižky najlepších literárnych diel.
      Našim žiakom sa vo vlastnej literárnej tvorbe v celoslovenskej súťaži výborne darí! Najbližšie bude možnosť súťažiť v októbri 2023 v školskej súťaži Pisateľské BrČkO.
      2022 – Barbora Kušnírová, 2. miesto, próza
      2021 – Nikol Beňová, 1. miesto + cena verejnosti, próza
      2020 – Kristína Gavliaková, 1. miesto + cena verejnosti, próza
      2019 – Lucia Goliášová, 1. miesto, próza
               – Natália Harčárová, 2. miesto, próza

               – Eva Demčáková, 3. miesto, próza
      2018 – Ema Demčáková, 2. miesto, próza
               – Lucia Goliášová, 2. miesto + cena verejnosti, próza

     • Výberové konanie

     • Evanjelická spojená škola v Prešove hľadá vychovávateľa/ku do Školského klubu detí pri ESŠ s predpokladaným nástupom od 01.09.2023.

      viac >>>