• Učíme matematiku podľa Berovcov

     • V stredu 31. mája navštívili našu školu autori učebníc matematiky Zuzana, Jakub a Peter Bero z vydavateľstva LiberaTerra. Na otvorenej hodine u druhákov sa s deťmi vybrali do sveta geometrie. Spoločne odkrývali čaro mnohouholníkov i tangramov a dozvedeli sa, prečo je pre deti matematika zaujímavá a aký typ úloh majú najradšej. Sme veľmi radi, že aj učitelia 1. stupňa EZŠ mali možnosť krátko diskutovať s autormi metódy R.A.U. (Riadené aktívne učenie) o potrebe učiť moderne a zážitkovo. Výnimočnú návštevu privítal aj pán riaditeľ, s ktorým pokračovali v debate o potrebe nových foriem vzdelávania. Sme hrdí, že aj my učíme matematiku podľa Berovcov!

     • 👧🧒Divadelné predstavenie👧🧒

     • Dňa 24.5.2023 sme si do školského klubu pozvali hercov z divadla Portál so svojou činohrou "O Hlúpom Janovi", ktorý nám popleteným príbehom o tom, ako láska a dobro víťazí nad hlúposťou, spríjemnili popoludnie. Veselá činoherná rozprávka na ľudový motív nám prezradila, že aj hlupák môže mať šťastie.   

     • PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA V EMŠ

     • Tento školský rok predplavecká príprava prebiehala Aquaparku Prešov- Delňa. Svoje plavecké zručnosti si osvojovali týždeň 4-5 ročné deti a druhý týždeň 5-6 ročné deti. Veľmi vhodné prostredie a vedenie inštruktorov prinieslo aj pozitívne výsledky. Dôkazom toho bola nezištná radosť deti.

     • 🐮🐝🚜Exkurzia🐮🐝🚜

     • V piatok 26. mája 2023 navštívili naši žiaci 1.- 4. ročníka farmu v Šarišských Michaľanoch. Zážitkom pre všetky zmysly bola návšteva kravína, v ktorom chovajú vyše 80 kusov hovädzieho dobytka.🐮 Deti mali možnosť zblízka si obzrieť traktor, 🚜kombajn, postrekovač, ako aj mnohé iné poľnohospodárske stroje. Po prehliadke farmy, ochutnávke čerstvo vytočeného medu 🐝sme si v neďalekom obecnom parku vychutnali desiatu a vlakom sme sa vrátili späť do školy. Naše poďakovanie patrí p. Jozefovi Pivovarníkovi.👏

     • OŽAZ 5. – 9. ročník

     • ​​​​​Slnečné lúče čoraz viac odkláňajú našu pozornosť od učenia... Koncom mája a v júni býva ťažké vydržať v školských laviciach, preto sme boli vďační za príležitosť vybehnúť von a užívať si radosť z pohybu. Účelové cvičenie strávili triedy 5. ročníka a 6.A v príjemnom prostredí Kolmanovej záhrady a žiaci 7.-9. roč. v areáli cyklistického velodrómu v Prešove. Neučili sme sa však ani matematiku, ani slovenčinu, ale praktické veci pre život – zdravotnú prípravu, poznávanie rastlín či správne reakcie v čase ohrozenia. Zároveň sme športovali a hrali rôzne hry. Vybili sme si energiu, aby sme aspoň v najbližších dňoch vydržali v laviciach pri tej matematike či slovenčine...

      Kolektív EZŠ 2

     • Regionálne kolo IQolympiády

     • Vo štvrtok 18. mája 2023 sa na pôde rektorátu UPJŠ v Košiciach konalo regionálne kolo IQolympiády, v ktorom našu školu reprezentovali Michal Drotár (kvarta) a Jakub Adam (tercia). Chlapci súťažili v 2 kolách, v ktorých vyplňovali  štyri rôzne testy zamerané na ich pozornosť, pamäť, kreativitu a syntézu. Aj keď chlapci z 80 súťažiaciacich regiónu Východ nepostúpili do celoslovenského kola, získali zaujímavú skúsenosť a rozšírili svoje vedomosti. Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu!

      RNDr. I. Germanová

     • Dievčatá a micro:bity

     • V utorok 16. mája 2023 sa konali 2 workshopy, ktoré sme zorganizovali v spolupráci s OZ Aj Ty v IT, ktorého cieľom je motivovať a podporovať dievčatá v oblasti informačných technológií. Prvý workshop bol zameraný na Základy programovania s micro:bitmi pre dievčatá tercie a kvarty.  Druhý workshop absolvovali dievčatá kvinty, ktoré vytvárali zavlažoovaciu sadu v rámci Pokročilého programovania s micro:bitmi. Ďakujeme dievčatám za ich nadšenie a šikovnosť a lektorkám workshopu Martine Pavlinskej a Viktórii Svobodovej za spoluprácu. 

      RNDr. I. Germanová

     • Výberové konanie

     • Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove hľadá učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v kombináciách Nemecký jazyk s nástupom od 01.09.2023 viac >>>

     • Jarná bloková výučba Umenia a kultúry

     • V apríli sme v EKG opäť realizovali vyučovanie UKL počas 3 dní netradičným spôsobom. Tretiaci a septima začali prednáškou vysokoškolského učiteľa z PU a spisovateľa Petra Karpinského na tému Obraz človeka v médiách – komiks. O daný žáner sa mu podarilo vzbudiť u žiakov taký záujem, že sa mnohí pustili do kreslenia komiksov. Následne sa presunuli aj so štvrtákmi do Krajského múzea v Prešove, kde mali hodiny zamerané na Poznávanie kultúry – národopis a rodinné obyčaje. Teší nás, že sa niektorí (aj chlapci) potom v triede pustili do kreslenia svojich monogramov a následného vyšívania krížikovým vzorom.
      Prváci, druháci, kvinta a sexta navštívili Šarišskú galériu v Prešove, prezreli si aktuálnu výstavu  umeleckých diel, analyzovali vybraný obraz a zúčastnili sa workshopu, počas ktorého sa sami stali umelcami a  vyrábali koláže. 
      Krajská knižnica v Prešove nám prostredníctvom sprievodkyne A. Sivaničovej umožnila prechádzku po Prešove spojenú s poznávaním naj Prešova a jeho priekopníkov. Hodiny sme ukončili priamo v knižnici. V rámci prednášky, ktorá nasledovala, sme spoznali vybrané osobnosti mesta Prešov. Žiaci pri cezhraničnom projekte Knižnice v čase a priestore využili tablety i interaktívny stôl. 
      V škole sme sa venovali aj spoločenskému správaniu a etikete, zdravému životnému štýlu, pripravovali sme scénky, nahrávali sme reklamy či televízne spravodajstvo.  
      V tretí deň medzi nás z Košíc zavítala na besedy spisovateľka Daniela Faklová-Hroncová, ktorú sme na začiatku „vyspovedali“ z jej vzťahu k Prešovu. Jej mamka - Elena Maradíková, navštevovala naše gymnázium počas vojnových rokov a rodina Faklových nám poskytla vzácnu fotodokumentáciu pre výstavu Prázdna stolička. V spomienkach sme si uctili pána Ondreja Maradíka, ktorý ako policajný inšpektor pomáhal pri záchrane prešovských židov. Po odhalení jeho činnosti ho Nemci poslali do koncentračného tábora, odkiaľ sa už nevrátil a je pochovaný v jednom z masových hrobov. Na besede sme čítali úryvky z kníh Mamele. Žiakov zaujala aj kniha ...a lipa o ňom tíško šumí, v ktorej sa autorka venuje životu a dielu A. Sládkoviča, nakoľko vyrastala na fare v Radvani asi 100 rokov po Sládkovičovi. Žiaci pozorne počúvala a veľmi aktívne sa svojimi zaujímavými otázkami do besedy zapojili.
      Tretiaci sa v rámci starostlivosti o kultúrne pamiatky postarali o chodníček, vedúci k pamätnej tabuli na priečelí našej školy. Tá je spomienkou na bývalého profesora EKG – Františka Trnku, ktorého počas 2. sv. vojny popravili fašisti v Drážďanoch.
      Ďakujem všetkým žiakom za aktívnu prácu počas  blokovej výučby UKL i všetkým kolegom, ktorí s našimi študentmi podnetným spôsobom pracovali. Vďaka patrí aj Rade rodičov pri EKG za finančnú podporu našich kultúrnych aktivít.   

      PhDr. Ľudmila Kónyová

     • ⚽⚽McDonald´s Cup⚽⚽

     • Dňa 18.4. sa žiaci Evanjelickej základnej školy zúčastnili futbalového turnaja - McDonald´s Cup vo Veľkom Šariši. Zmerali si svoje sily s družstvami zo škôl z Prešova a okolia. Boli veľmi úspešní a umiestnili sa na 2. mieste.

      Gratulujeme!

     • 💧💦🌊Plavecký výcvik💧💦🌊

     • V týždni od 2.5. do 5.5. absolvovali naši tretiaci základný plavecký výcvik. Počas neho sa učili správne dýchať do vody, splývať a plávať dva plavecké štýly, prsia a kraul. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom. Najdôležitejšia bola radosť žiakov z pohybu vo vode, čo bolo na ich tvárach vidieť. Boli sme na našich žiakov pyšní. Veľmi sa snažili, boli disciplinovaní, ale hlavne mnohí prekonali aj strach z vody, čo bolo hlavným cieľom výcviku. Na konci každý získal diplom a veľkú pochvalu.

      Video si môžete pozrieť na Youtube, alebo na FB stránke školy.

      https://www.youtube.com/watch?v=BByrf_kxb5khttps://www.youtube.com/watch?v=BByrf_kxb5k

       

     • DEŇ MATIEK V EMŠ

     • Len s láskou svet je krásny

      Evanjelická materská škola v Prešove pripravila ku Dňu matiek slávnostnú akadémiu,
      s ktorou vystúpila v Dvorane BÚ VD (10.5.23). Keďže tento sviatok je venovaný našim
      mamám, ktorým patrí nevysloviteľná vďaka za všetku ich lásku, obetavosť a starostlivosť,
      rozhodli sme sa pomenovať naše vystúpenie Len s láskou svet je krásny. Bol to
      zdramatizovaný príbeh o malom vajíčku, ktoré jedného dňa silou vetra vypadlo z hniezda
      a ocitlo sa samo v nádhernom lese. Cesta bola dlhá, ale bez cieľa a vajíčko zosmutnelo, lebo
      nemalo žiadneho priateľa. Ako prví mu prišli do cesty krtkovia, ktorí krásne tancovali
      a vajíčko na cestu nasmerovali. Veveričky šantili a s láskou aj ony cestu vajíčku ukázali. Ráno
      ustaté vajíčko lesné víly zobudili a zvieratká ho na rozcvičku pozvali. V tom pukla škrupinka
      a bol z vajíčka vtáčik. Strapúšikom ho nazvali a prvému letu ho vtáčiky aj motýle priúčali. No
      a keď sa Strapúšik zranil, škriatkovia mu nôžku ošetrili. Strapúšik sa priateľom poďakoval za
      pomoc a išiel hľadať svojich rodičov.
      Hudobno-dramatické pásmo osviežili tancom krtkovia, veveričky, víly, lesné zvieratká,
      motýle aj škriatkovia.
      V závere v spoločnom tanci za spevu piesne vyjadrili deti vďaku za teplo domova, za
      mamkinu objímajúcu náruč, za jej pracovité dlane a nekonečne láskavé srdce.
      Svet je krásny iba tam, kde priateľstvo a láska kvitne. Nech sa v našich srdciach preto
      zahniezdi láska, veď len s láskou svet je krásny. A materinská láska je neopísateľná
      a nenahraditeľná. Preto všetkým našim mamám za ich lásku ďakujeme. 

     • 🎼🎵🎶Duchovná pieseň ´23🎼🎵🎶

     • Minulý piatok 5. mája sa žiaci našej školy zúčastnili celoslovenského kola súťaže v speve duchovných piesní, ktorá sa konala v Evanjelickej spojenej škole v Martine.

                                 Veľkým zážitkom pre nás bola nielen samotná súťaž, ale aj cesta 😃.

      V 1. kategórii súťažila Barborka Kušnírová z 2.A    a

      v  2. kategórii Mária Majerníková zo 4.A

      Obidve dievčatá dosiahli vynikajúce výkony – umiestnili sa v ZLATOM pásme, no Barborka Kušnírová sa stala vo svojej kategórii absolútnou víťazkou !

      Obom dievčatám z celého srdca blahoželáme a prajeme im, aby svoje talenty naplno využili !

      Spievajte Hospodinu novú pieseň !

                                                                                                    Žalm 98

     • Celoslovenské kolo súťaže DUCHOVNÁ PIESEŇ

     • Na spoločných Službách Božích sme počuli: Cantate Dominum! "Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte Ho!" (Efezským 5,19)
      Sme radi, že medzi nami sú aj takí, ktorí k svojmu srdcu pridali aj hlas a zapojili sa do súťaže Duchovná pieseň. Eva Demčáková (I.O), Sofia Platková (I.O), Lea Kočišková (II.O), Radka Damakošová (III.O), Aneta Brehuvová (II.A), Zuzana Chalupková (II.A), Nina Mihočová (VI.O) úspešne absolvovali školské kolo.

      Zuzka Chalupková a Radka Damankošová postúpili na celoslovenské kolo do Martina, kde vo svojich kategóriách získali strieborné pásmo.
      Srdečne blahoželáme!
      Julovi Kolesárovi (III.A) ďakujeme za klavírny doprovod a pani profesorke Grestyovej za prípravu súťaže i súťažiacich.

      A nech vaše hlasy naďalej oslavujú nášho Boha!

     • Certifikát z nemeckého jazyka

     • Žiaci sekundy majú za sebou svoje prvé testovanie jazykovej úrovne v nemeckom jazyku. Absolvovali test vo všetkých zručnostiach – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a hovorenie. V jednotlivých častiach ukázali, čo sa za dva roky učenia nemčiny naučili. Všetci testovanie veľmi dobre zvládli a odmenou im je certifikát na úrovni A1.

      Mgr. G. Kundríková

     • Zber papiera

     • Vážení rodičia,
      v dňoch 16.5 – 18.5. 2023 bude prebiehať zber papiera. Papier a kartón zviažte a uložte do kontajnera oddelene. Zber nahláste triednej učiteľke Vášho dieťaťa. Kontajner na zber papiera bude umiestnený pri kontajneroch na separovaný zber.  Prosím Vás, aby ste nevstupovali autom do areálu školy, škola nemá kapacity na parkovanie.        

                                                                                                                                  Ďakujeme za spoluprácu.

     • Krajské a celoštátne kolo biologickej olympiády

     • Žiaci Evanjelického kolegiálneho gymnázia sa aj v tomto školskom roku sa zapojili do 47. ročníka Biologickej olympiády v kategórii A (3.a 4. ročník, septima, oktáva) a B (1. a 2.ročník, kvinta, sexta).  Po školskom kole, ktoré sa konalo 10. februára 2023 postúpili do krajského kola v kategórii AJúlia Štofanová (IV.A)Júlia Ondriová (VII.O), v kategórii B: Elena Hanzová (V.O) a Barbara Frankovská (VI.O). Krajské kolo sa konalo 22. marca 2023 na Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove. Po dvoch rokoch sa okrem teoretického testu žiačky dostali aj do laboratórií a realizovali v rámci olympiády aj praktické úlohy, ktoré preverili ich praktické zručnosti. Všetky žiačky boli úspešnými riešiteľkami Elena Hanzová V.O postúpila do celoštátneho kola v kategórii B-TP (teoreticko - praktická časť) z 5.miesta, keďže dvaja žiaci pred ňou, ktorí získali v súčte viac bodov, však neboli úspešnými riešiteľmi z teoretického testu. Pre Elenu Hanzovú to bol vynikajúci výsledok.
      Celoštátne kolo sa uskutočnilo od 21. apríla do 23. apríla 2023 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Sobota 22. 4. 2023 bola dňom, kedy žiaci riešili dve praktické úlohy - na riešenie každej mali 90 minút a absolvovali aj teoretický test. Po diskusii k praktickým úlohám a večeri v rámci večerného programu žiaci absolvovali aj exkurziu do Geoparku Malé Karpaty so sledovaním netopierov. V nedeľu čakalo žiakov vyhlásenie výsledkov. V kategórii B-TP obsadila Elena Hanzová 14. miesto z 23 žiakov z celého Slovenska. Je to vynikajúci výsledok s prísľubom do budúcna a ďalších rokov štúdia biológie, keďže bola aj úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohtoročného ročníka biologickej olympiády.

      Mgr. M. Čurlík, vyučujúci biológie