• Celoslovenské kolo Biblickej olympiády ECAV

     • V piatok 28. apríla sa na pôde našej školy uskutočnilo celoslovenské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci z cirkevných, štátnych i súkromných škôl z celého Slovenska, ktorí sa doň prebojovali postupom cez školské a seniorálne kolá. Olympiáda prebiehala v 4 kategóriách a žiaci museli preukázať svoje vedomosti o ženách v Starej zmluve a o živote a diele Pána Ježiša podľa textov Novej zmluvy. 
      Aj naša škola mala svojich reprezentantov vo viacerých kategóriách a tešíme sa, že dve žiačky Evanjelickej základnej školy dosiahli aj veľmi pekné umiestnenie. 
      V kategórii C1 sa obsadením 1. miesta víťazkou stala naša žiačka 4.A Alexandra Bašistová.
      V kategórii C2 získala 3. miesto Barbora Čechová z 5.ADievčatám srdečne blahoželáme!
      Ďakujeme všetkým žiakom za účasť a prajeme veľa ďalších úspechov! :)

     • 🎉🎉Návšteva pána riaditeľa🎉🎉

     • Dnes mali prváci veľký deň. Navštívil ich pán riaditeľ. Venoval im celú hodinu, aby sa ho mohli pýtať všetko, čo ich zaujíma -  tým myslíme doslovne VŠETKO... 😊 Ďakujeme pán riaditeľ 

     • Súťažili sme v IQolympiáde

     • V dňoch 13. až 21. apríla 2023 prebiehali školské kola súťaže IQ olympiáda, ktorá rozvíja predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania. Je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty osemročných gymnázií a prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále).  Súťaž nemeria IQ, nepreveruje "naučené" vedomosti, ale je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí.  
      V kategórii B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) sa do súťaže zapojilo 12622 riešiteľov, z toho v Prešovskom kraji 1273 žiakov. Z našej školy sa zapojilo 35 žiakov sekundy až kvarty.
      Výsledky najúspešnejších žiakov:

      1. Jakub Adam, III.O – 97,78%
      2. Michal Drotár, IV.O – 97,28%
      3. Ela Majerníková, IV.O – 94,63%
      4. Josue Stancel, III.O – 93,49%
      5. Radka Damankošová, III.OJán Molitoris, IV.O, Šimon Hrubčo, IV.O – 90,09%
      6. Michal Biroš, III.O – 89,46%
      7. Adam Alexovič, III.O – 87,38%

      Jakub Adam (III.O, kvantil 97,78%)) a Michal Drotár (IV.O, kvantil 97, 28¨%) postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konať 18. mája v Košiciach (80 najúspešnejších žiakov Prešovského a Košického kraja).  
      Súťaž
      prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

      RNDr. I. Germanová

     • 1. ročník súťaže SuMaBOJ v EKG

     • V rámci blokovej výučby v dňoch 25. až 27. apríla 2023 prebehol 1. ročník školskej matematicko-logickej súťaže mladších žiakov EKG s názvom SuMaBOJ. Súťaže sa zúčastnilo 57 žiakov prímy až sekundy. Žiaci súťažil v 3-členných tímoch a ich úlohou bolo vypočítať čo najviac príkladov za určený čas. Každý tím dostal na začiatku súťaže sadu 5 príkladov. Riešenie príkladov si nechali skontrolovať a za každý správne vypočítaný príklad dostal tím ďalší príklad. Záležalo teda na správnosti, ale aj rýchlosti počítania.
      Víťazi jednotlivých tried:  

      I.O -  E. Demčáková, E. Macejová, M.Gregorová

      II.O -  L. Kočišková, V. Janková

      III.O - R.Damankošová, A. Jaššová, L. Benková

      IV.O - M. Drotár, F,. Turák, M. Sýkorová

      Víťazom srdečne blahoželáme a žiakom ďakujeme za prejavené nadšenie a chuť súťažiť!

      RNDr. I. Germanová

     • 🙂 Antistresový týždeň na EZŠ 🙃

     • Od 12. do 14. apríla sme mali na 2. stupni EZŠ Antistresový týždeň. Na každý deň bola vyhlásená konkrétna téma a žiaci, ktorí sa obliekli v duchu tejto témy, boli oslobodení od neohláseného ústneho a písomného skúšania. Prvá téma sa nazývala „Môj hrdina“. Niektorí žiaci sa obliekli ako ich obľúbená filmová či rozprávková postava, iní sa zas prezliekli za svojho milovaného člena rodiny. Ďalšia téma niesla názov „Mismatch day“, čiže „Nezladený deň“. V piatok sme ukončili Antistresový týždeň pohodlne, bez stresu a hlavne - v teplákoch 😉 

      /Školský parlament EZŠ 2/ 

     • DOMINO víkendovka žiakov EKG sa blíži

     • Milý kamarát!
      Pozývame Ťa na domino víkendovku, ktorá sa uskutoční 5. až 7. 5. 2023 vo Veľkom Slávkove. Ako vždy bude plná zábavy, radosti, hlbokých rozhovorov a všetkého čo k tomu patrí;). Prihlášku odovzdaj najneskôr do 3.mája. Neváhaj a príď. Nevieme sa Ťa dočkať!

      Tvoj Domino Tím

     • JARNÝ PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ v EKG

     • Žiaci I.O, II.O, III.O a IV.O počas JaPT nasadli do autobusov a absolvovali zaujímavé exkurzie. Navštívili Liptovský Mikuláš, Kežmarok a Starú Ľubovňu. Prezreli si množstvo múzeí, prijali množstvo informácií, videli množstvo zaujímavosti a hlavne - odniesli si množstvo zážitkov :)

     • Úspech žiakov EKG na krajskom kole Olympiády kritického myslenia!

     • Dňa 28. marca 2023 sa uskutočnilo online testovou formou krajské kolo Olympiády kritického myslenia. V 1. kategórií obsadila A. Jaššová (VI.O) 9. – 14. miesto (súťažilo 272 žiakov) a v 2. kategórií obsadil žiak A. Hrabovský (IV.A) 16. – 17. miesto (súťažilo 230 žiakov). Srdečne blahoželáme!

      Mgr. Zuzana Kmeciková

     • 📖✝ Biblická olympiáda 1. stupeň📖✝

     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do súťaže Biblická olympiáda. Cieľom súťaže je podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre každodenný život. Predmetom súťaže sú vybrané knihy a pasáže z Biblie. Žiaci súťažili v 2 kategóriách. V prvej katregórii 3. – 4. ročník sa školskom kole sa na 1. mieste umiestnila Alexandra Bašistová zo 4.A, 2. miesto získal Jakub Kušnír zo 4.B a 3. miesto Laura Valachová z 3.B. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Filip Harčár z 3.A, Lea Vassová zo 4.B a Soňa Majerová z 3.B Do celoslovenského kola súťaže postúpila Alexandra Bašistová. Veríme, že sa jej aj v ňom bude dariť.

     • 🌟🐑Noc v škole pre tretiakov🌟🐑

     • V piatok 14.4. prežili tretiaci zaujímavý večer a noc v škole. Všetky aktivity súviseli s príbehom o stratenej ovečke. Táto téma sa prelínala aktivitami v telocvični, v klubovni a aj pri nočnom hľadaní stratenej ovečky. Pripomenuli sme si biblický príbeh, ktorý nás povzbudil, že každý z nás je v Božích očiach dôležitý

     • Divadelné predstavenie „Sestričky kozičky“

     • Deti zo základnej školy pod vedením učiteľky Mgr. Janky Vassovej si pripravili divadelné predstavenie pod názvom  -  Sestričky kozičky. S radosťou sme pozvanie prijali a zároveň ďakujeme deťom aj pani učiteľke za ochotu potešiť našich škôlkarov.

      Takto napísali o príprave a priebehu divadelného predstavenia žiaci EZŠ:

       

      My žiaci 2.-4. ročníka EZŠ sme na divadelnom krúžku usilovne 7 mesiacov pracovali na príprave

      divadelného predstavenia pre kamarátov z materskej školy. Trochu sme sa obávali ako nám to vyjde,

      ale 17.4.2023 sme pochopili, že sme sa nemali čoho báť. Divadielko malo úspech! Bolo zamerané na

      ľudovú rozprávku o vlkovi a kozliatkach a podstate, že dobro zvíťazí nad zlom rovnako ako je to

      v Božom pláne. Ďakujeme škôlkarom a ich pani učiteľkám za prijatie nášho pozvania, rozžiarené očká

      a dlhý potlesk, ktorý bol našou odmenou.

      Milan Majerník (2.A, vlk), Jasmina Fecenková (3.A, kozička Evička), Soňa Majerová (3.B, mama),

      Alexandra Bašistová (4.A, šepkárka), Mária Majerníková (4.A, zvukárka), Krišpín Majirský (4.A, kováč),

      Mia Uhriňáková (4.A, kozička Erika), Lea Vassová (4.B, kozička Mariena), Jana Vassová (vedúca krúžku

      Divadielňa)

     • Oznam k zberom

     • V mesiaci apríl končí zber hliníkových fólií a SABI súťaž s MilkAgrom. Prosím, aby ste dodržali nasledovné termíny:
      Hliníkové fólie (hliníkové plechovky, alobal, viečka z iných ako SABI výrobkov) – donáška do školy - 19. - 20.4. (nie je potrebné vážiť a počítať)
      SABI viečka a tetrapaky – donáška do školy 19. - 20.4. 2023 (spočítať a množstvo oznámiť triednej učiteľke)
      Prosím vás, aby ste aj po odovzdaní surovín, pokračovali v zbere, ktorý pomáha šetriť životné prostredie.      

      Mgr. Mária Imrichová

     • 🎹🎻Výchovný koncert🎹🎻

     • V utorok, 4. 4. 2023 sme pre našich žiakov 1. a 2. ročníka pripravili hudobný koncert „Husle či klavír?“ V autorskom projekte vysokoškolského pedagóga a hudobného skladateľa prof. Juraja Hatríka o dvoch hudobných nástrojoch v podaní vynikajúcich muzikantov, žiaci spoznávali vlastnosti jednotlivých hudobných nástrojov. Účinkovali: Mgr. art. Zuzana Oráčová - husle, Mgr. Andrej Belej - klavír. Žiaci sa hravo sa naučili aj čo - to z hudobnej terminológie.

     • Dokonalá láska... (J 13, 1) - Veľkonočný príhovor duchovného správcu ESŠ v Prešove

     • Milí priatelia, žiaci a rodičia Evanjelickej spojenej školy v Prešove!

      Do konca marca sa na Slovensku podávajú daňové priznania fyzických osôb. Ak ste ako fyzická osoba v roku 2022 presiahli sumu príjmov 2 289,63 eur, museli ste podať daňové priznanie do 31. marca 2023. Daňové úrady predlžujú v marci svoje úradné hodiny, účtovníci majú plné ruky práce, daňovníci (my) vieme, že nesmieme zabudnúť na tento termín... Veríme, že sme si daňové povinnosti splnili a nebudeme mať nedoplatok na dani. Podobne je to aj s ročným vyúčtovaním nákladov na elektrinu, plyn a vodu, ktoré sú spojené s bývaním v byte či dome.

      Máme za sebou obdobie pôstu. Po troch rokoch sa sa tešíme, že nie sme obmedzení žiadnymi pandemickými opatreniami. Som veľmi vďačný za to, že v marci sa naša škola stala miestom, kde sa zhromažďovali krabice požehnania, ktoré už teraz slúžia ukrajinským rodinám (https://www.ecav.sk/pomoc-ukrajine/krabice-pozehnania-2-priniesli-posolstvo-bozej-lasky ). Z našej školy ich odišlo takmer 80. Mnohí ste otvorili svoje srdcia a svoje peňaženky, ale aj vynaložili námahu, aby ste krabice naplnili potrebným obsahom.

      Žiadny daňovník nie je spokojný, keď má nedoplatok na dani. Znamená to, že musí siahnuť po finančnej rezerve, ktorú mohol využiť inak. Možno na letnú dovolenku alebo iné príjemné veci. V našom živote je tiež veľa nedoplatkov. Apoštol Pavel v liste Rímskym 3. kapitole 23. verši vyznáva: „Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.“ Je veľa vecí, ktoré v živote pokazíme, mnohým ľuďom ublížime. Niekedy si namýšľame, že dokážeme problém hriechu vyriešiť napríklad nejakou šľachetnou prácou (jej význam samozrejme nikto nespochybňuje). Je to však iba falošná ilúzia. Pred Bohom máme nedoplatok. Nikdy nedokážeme z ľudskej sily „vygenerovať preplatok“, akokoľvek usilovní by sme boli či chceli byť. Napriek našej frustrácii, napriek našim „duchovným nedoplatkom“, prichádza však sám Ježiš a ukazuje riešenie. Evanjelista Ján ho predstavuje aj týmito slovami: „Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku.“ (13, 1). Ježiš dokonale preukazuje lásku. Ježiš rieši náš dlh, náš nedoplatok. Berie ho na seba. Vydáva sa na cestu, ktorá vyzerá ako „porážka Veľkého piatku“. Nakoniec sa však mení na víťazstvo veľkonočného rána. Som veľmi vďačný, že po štyroch rokoch budeme môcť, ako spoločenstvo školy, pristúpiť k Večeri Pánovej. Budeme spolu prežívať spoločenstvo pri stole, ktorý ďaleko presahuje spoločenstvo stola  v našich rodinách (akokoľvek môže byť krásne a radostné).

      Mať splnené daňové povinnosti je povinnosťou každého občana, lebo môžu prísť sankcie a tresty. Mať vyriešené „duchovné nedoplatky“ je tiež životne dôležité. Nezabudni, že je tu Niekto, kto ti dokonale preukázal lásku... Niekto, kto za teba zaplatil dlhy. Niekto, kto ti týmto krokom otvára novú budúcnosť, ktorá presahuje tvoj terajší život. Skús nad tým porozmýšľať. Môže to zmeniť tvoj život... Amen.

                                                     ThDr. Matej Oráč, PhD., duchovný správca ESŠ v Prešove

     • Školská súťaž Piškvorky v EKG

     • V dňoch 30. a 31. marca 2023 sa konala školská súťaž Piškvorky, v ktorej si potrápili svoje hlavičky žiaci I.O - IV.O. Žiaci súťažili v dvojiciach a víťazí jednotlivých kôl potom súťažili proti sebe. 
      Umiestnenie na prvých troch miestach v jednotlivých triedach:

      • I.O - Sofia Abigail Platková, Róbert Kucharský, Dávid Odvody
      • II.O - Lucia Goliašová, Veronika Janková, Lucia Baranová
      • III.O - Nikola Imrichová, Adam Alexovič, Radka Damankošová
      • IV.O - Zora Petričová,Domino Uhriňák,Andrej Mojžiš

      Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým žiakom ďakujeme za účasť a chuť potrápiť svoju hlávku.

      Mgr. L. Maťašová

     • Matematický klokan

     • Dňa 27. marca 2023 sa žiaci našej školy zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťažili vo všetkých kategóriách od tých najmenších Klokanka 1- 4, cez Školáka 5 - 6 až po kategóriu Kadet 9. Touto formou si žiaci mohli zmerať sily a porovnať svoje vedomosti s vedomosťami rovesníkov nielen zo Slovenska, ale aj z rôznych kútov sveta, a tak sa pridali k viac ako 1,5 milióna slovenských klokanistov, ktorí zabojovali o hodnotné hmotné ocenenia.

      Mgr. L. Maťašová

     • Okresné kolo Pytagoriády

     • V utorok 21. marca 2023 sa konalo okresné kolo Pytagoriády, do ktorého postúpilo 7 žiakov EKG a 2 žiaci EZŠ.
      V kategórii P6  (žiaci 6. ročníka a prímy) súťažili 3 žiaci. Úspešným riešiteľom sa stal Kamil Poloha z I.O, ktorý získal celkovo 14 bodov (10 bodov za úlohy + 4 body za čas) a obsadil 14. miesto. Žiaka pripravovala Mgr. L. Maťašová.
      V kategórii P7  (žiaci 7. ročníka a sekundy) súťažili 2 žiaci. Úspešným riešiteľom sa stal Branislav Šimočko zo 7.A, ktorý získal celkovo 19 bodov (12 + 7) a obsadil 9. miesto. Žiaka pripravovala PaedDr. A. Pancuráková. 
      V kategórii P8  (žiaci 8. ročníka a tercie ) súťažili 4 žiaci. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci z III.ORadka Damankošová,  ktorá získala celkovo 21 bodov (12 + 9) a obsadila 6. miesto Michal Biroš, ktorý svojim výsledkom 18 bodov (11 + 7) obsadil 14. miesto. Žiakov pripravovala RNDr. I. Germanová.
      Všetci úspešní riešitelia čakajú na pozvánku do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 23. - 24. mája 2023 v Bratislave.
      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

      RNDr. I. Germanová

     • Výsledky volieb do Rady školy pri ESŠ

     • V dňoch 3. 4. 2023, od 08:00 do 4. 4. 2023, 23:59 hod. sa elektronicky prostredníctvom EduPage konali voľby zástupcov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a zástupcov rodičov detí a žiakov našej školy do Rady školy.
      Výsledky volieb:

      1. Za zástupcov rodičov boli zvolení Ing. Dušan Majerník, Mgr. Mária Harčárová a MVDr. Ivana Molitorisová.
       Zápisnica >>>
      2. Za zástupcov pedagogických zamestnancov boli zvolené Mgr. Zuzana MartausováPaedDr. Ľubica Demčáková.
       Zápisnica >>>
      3. Za zástupcu nepedagogických zamestnancov bola zvolená Emília Sabolová. 
       Zápisnica >>>

      Ďakujeme všetkým za volebnú účasť  a členom Rady školy blahoželáme! 

      Členovia volebných komisií