• RADA ŠKOLY

    • Na ustanovujúcom zasadnutí Rady školy dňa 11. mája 2023 bolo zvolene vedenie Rady školy:

     Predseda rady školy: Ing. Dušan Majerník

     Podpredseda rady školy: Mgr. Zuzana Martausová

      

     Členovia:

     Zástupcovia zriaďovateľa: 24. 02. 2023 - 23. 02. 2027

     Mgr.  Martin Chalupka 

     Mgr. Marek Cingeľ 

     Ing. Ľubomír Pankuch 

     PhDr. Viera Hybenová 

     Zástupcovia rodičov: 05. 04. 2023 - 04. 04. 2027

     Ing.  Dušan Majerník 

     Mgr.  Mária Harčárová  

     MVDr. Ivana Molitorisová 

     Zástupcovia pedagogických zamestnancov: 05. 04. 2023 - 04. 04. 2027

     Mgr.  Zuzana Martausová 

     PaedDr. Ľubica Demčáková

     Zástupca nepedagogických zamestnancov: 05. 04. 2023 - 04. 04. 2027

     Emília Sabolová 

     Zástupca žiakov EKG: 1. 7. 2022 - 30. 6. 2023

     Liana Kmecová 

     Rada školy 2023 - 2027 >>>