• Účelové cvičenie OŽaZ na 2. stupni EZŠ

      Už tradične aj na začiatku tohto školského roka sme všetci strávili jeden piatok v prírode. Piatkový napokon krásny slnečný 16. september nám žiakom EZŠ priniesol možnosť stráviť super spoločný čas nielen v školských laviciach, ale aj za bránami školy vďaka realizácii účelového cvičenia Ochrany života a zdravia. Počasie vyzeralo všelijako, štvrtok bol „upršaný“, ale nakoniec nám počasie prialo.

     • Deň jablka u prvákov

      Pre našich prvákov bol piatok 16.9.2022 dňom jablka. Počas vyučovania sa žiaci dozvedeli nové a zaujímavé informácie o jablkách, spoločne sa rozprávali o dôležitosti vitamínov pre ľudské telo, ochutnali rôzne druhy jabĺk a jedno krásne si aj namaľovali. Ukončili to spoločnou piesňou o jabĺčku

     • Pizza párty v EZŠ 5.-9.roč.

      Aj tento školský rok sa začal tradične. Pizza párty, šport, zábava.....skvelý začiatok školského roka. V piatok 9. septembra 2022 poobede o 14:00 sa školský dvor a ihrisko premenil na obrovské hlučné mravenisko. Žiaci 2. stupňa prijali pozvanie od nášho skvelého duchovného správcu aj starších spolužiakov z EKG a spoločne s nimi prežili krásne popoludnie. Po celom školskom dvore sa rozliehali radostné pokriky. Naše ihrisko sa zabávalo spolu so žiakmi, hrala hudba a napokon prišla aj pizza. A naši žiaci sa po hrách a súťažiach na ňu vrhli so zaslúženým apetítom. Opäť skvelá akcia, spôsob ako sa spoznať, zažiť niečo pekné spoločne. Ďakujeme študentom z EKG, že sa o našich žiakov postarali, verím, že je to pre nich dobrá škola a že naši žiaci ochutnali skvelú chuť školy, ktorú im žiaden počítač či telka nedá. Byť spolu je super! Ďakujeme 😊

     • Účelové cvičenie OŽaZ

      V piatok 16. septembra 2022 absolvovali žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty EKG spolu so svojimi učiteľmi OŽaZ – Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia. Počasie prialo, vychádzku na Malkovskú hôrku, pohyb a aktivity v prírode si preto všetci užili.

    • ČAJ O PIATEJ
     • ČAJ O PIATEJ

      Milý gymnazista, mil!á gymnazistka! To tu ešte nebolo. Čaj o piatej sa podáva 14. 9. 2022 (v stredu) na školskom dvore. Prihlášku nájdeš na chodbe sekretariátu. Po vyplnení ju nezabudni odniesť duchovnému správcovi školy alebo na sekretariát najneskôr do 13. 9. 2022.
      Už sa všetci tešíme!

     • Pedagógovia ESŠ na vzdelávaní

      Španielsko (Alicante, Malaga), Malta (Valletta), Korfu (Kerkyra), Taliansko (Florencia) – to sú štáty a mestá, ktoré počas leta navštívili pedagógovia Evanjelickej základnej školy a Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Nie, nešli tam dovolenkovať, ale ani počas prázdnin nezaháľali a vzdelávali sa. Vďaka programu Európskej únie Erasmus+ navštívili rôzne kurzy, aby zvýšili svoje odborné kompetencie, pretože chceme byť stále lepšími

     • Slávnostné otvorenie školského roka

      V pondelok 5. septembra 2022 sme v Evanjelickej spojenej škole začali školský rok 2022/2023 Slávnostnými službami Božími s požehnaním žiakov a učiteľov, ktoré liturgoval duchovný správca ESŠ ThDr. Matej Oráč v Chráme Svätej Trojice v Prešove. Kázňou a slovom Božím sa žiakom EKG prihovoril aj biskup VD ECAV na Slovensku Peter Mihoč. Všetkých prítomných pozdravil aj riaditeľ školy PhDr. Marián Damankoš, Phd., ktorý privítal v našich kruhoch nových žiakov. Maturantom zaželal úspešnú prípravu k maturitnej skúške a všetkým žiakom aj vyučujúcim poprial úspešný školský rok 2022/23. Hudbou a spevom nás sprevádzala školská kapela pod vedením PaedDr. Júlie Poljakovej.

  • Zvonenia

   Utorok 27. 9. 2022
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím
  • Partneri