• Návšteva Evanjelického kolégia

      V piatok 19. novembra 2021 sme v rámci projektu Schools Joining Up for Communities of Peace navštívili Evanjelické kolégium v Prešove. Dané miesto sme si vybrali ako to, ktoré reprezentuje vzdelávanie v mieri aj v nepokojoch.
      Dozvedeli sme sa množstvo informácií z histórie samotnej budovy, akým spôsobom tam fungovalo vzdelávanie a získali sme podnetné informácie aj o významných osobnostiach. Sme vďační za ochotu a čas, ktorý nám venovali p. Marek Cingeľ– tajomník biskupa VD a p. Miloš Kožlej– archivár.

     • Imatrikulácia prvákov

      Aj v tomto školskom roku sa dňa 26.11.2021 uskutočnila imatrikulácia prvákov. Naši milí prváci sa osvedčili v troch disciplínach - odvaha, presnosť a bystrosť. Všetko statočne zvládli a následne boli pasovaní p. riaditeľom za žiakov EZŠ. Naším statočným prváčikom prajeme veľa úspechov, radosti, usilovnosti pri učení a plnení si školských povinnosti. Zároveň ich povzbudzujeme veršom ,,S nami je Hospodin, náš Boh, hotový nám pomôcť a viesť naše boje.“ 2.Kronická 32,8.

     • Shakespeare’s Memorial v II.O

      V dôsledku protipandemických opatrení sa zatvárajú nielen obchody, ale rušia sa aj rôzne súťaže, v ktorých by si žiaci mohli otestovať svoje jazykové schopnosti. Takýmto prípadom je aj súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy - Shakespeare’s Memorial. Napriek nepriaznivej situácii však žiaci II.O EKG prejavili záujem a ochotu súťažiť, preto sme sa rozhodli zorganizovať triedne kolo, ktoré sa uskutočnilo 25. novembra 2021. Žiačky Radka Damankošová (Harry Potter and the Philosopher’s Stone, J.K.Rowling), Adriana Šarlota Jaššová (Casino Royale, I.Fleming) a žiaci Viliam Havir (Around the World in Eighty Days, J.Verne), David Pancurák (The Witches, R.Dahl) prečítali úryvok z vopred vybranej knihy a boli odmenení diplomom. Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme, že ich odhodlanie a ochota napredovať v štúdiu cudzieho jazyka aj takýmto spôsobom bude narastať.

     • Projekt Šafran na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove

      Cieľom projektu Šafran (Krokus) je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky zasadili 16. novembra 2021 žiaci kvarty EKG na hodine biológie cibuľky žltých krokusov do kvetináčov. Tie by nám mali vykvitnúť približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Keďže holokaustom bola zasiahnutá väčšina krajín EÚ tento projekt upozorňuje aj žiakov nášho gymnázia na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžeme stretnúť i dnes. Vzdelávaciu časť projektu Šafran má na starosti pani profesorka PhDr. Júlia Poljaková na hodinách dejepisu a občianskej náuky. Okrem zasadených cibuliek šafranov sme pripravili aj 102 bielych kamienkov s

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...

      Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, alebo každé dieťa je jedinečné, to je projekt, do ktorého sme sa aj v tomto roku zapojili. Žiaci a pedagógovia Evanjelickej základnej školy, Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove a veriaci Cirkevného zboru ECAV Prešov pripravili vianočné balíčky pre deti zo Srbska. Balíčky sú pre konkrétne deti z Kovačice, ktoré sú slovenskej, ale aj srbskej národnosti. Celkovo 46 krabíc sme pripravili v ktorých sú hračky, športové, hygienické potreby a potreby na záujmové činnosti doplnené o sladkosti. Výber detí, ktorým sú určené darčeky pre deti do Srbska koordinuje zo srbskej strany Dušanka Petrak, riaditeľka Centra sociálnej pomoci v Kovačici a na Slovensku je to brat farár Jozef Havrila ml., z CZ Podlužany. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prispejú tak k úsmevu detí. Povzbudenie zo slov Jana Amosa Komenského platí vyše 350 rokov: „Komukoľv

    • Celoslovenská informatická súťaž iBOBOR
     • Celoslovenská informatická súťaž iBOBOR

      Aj v tomto školskom roku sa v dňoch 8. – 12. novembra 2021 konala celoslovenská informatická súťaž iBOBOR, do ktorej sa zapojilo 75 žiakov EZŠ a 116 žiakov EKG. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
      Na 1. stupni EZŠ sa zapojilo v kategórii Bobrík (žiaci 4. A, B, 5.B) 35 žiakov, z toho štyria boli úspešní riešitelia - Lenka Šimočková, Leonard Kilián, Tadeáš Kupský (všetci 4.B) a Samuel Ferenc (5.B).
      V kategórii Drobec (žiaci 3.A,B) sa zapojilo 38 žiakov z toho jeden žiak Marek Gdovin bol úspešný.
      V kategórii Kadet – žiaci tercie a kvarty súťažilo 38 žiakov EKG, z toho úspešných bolo 14 žiakov - J. Molitoris (III.O), K. Sučková, S. Kacvinská, F. Iľko, K. Bakaľarová, L. Mikušová, D.

     • Jesenný projektový týždeň Z rozprávky do rozprávky

      Jesenný projektový týždeň

      „Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

      Počas tohtoročného projektového týždňa sme sa preniesli do rozprávky. Všetky triedy na našom 1. stupni si prečítali rozprávky zo štátov, ktoré susedia s našou krajinou. V rozprávkach O kráľovi korheľovi, Zlatej rybke a Víle Amálke sme si v každom ročníku priblížili nielen dej rozprávok, ale deti tvorili a učili sa pomocou rôznych aktivít o našich susedoch, ich jazyku, hymne, pamiatkach ... Ako môžeme usúdiť, podľa nádherných výrobkov, vtipných scénok a ich nadšenia sa im takéto učenie páčilo

  • Počet návštev: 4571695
  • Zvonenia

   Sobota 4. 12. 2021
  • Partneri