• Návšteva divadelného predstavenia Zbabraná hra v DJZ

      V stredu 15. novembra 2023 sme na EKG zažili iné vyučovanie ako v bežné dni. Bolo to preto, lebo 17. november je Deň boja za slobodu a demokraciu, ale aj Deň študentstva a my sme si to chceli pripomenúť. Podarilo sa nám spojiť všetkých gymnazistov a spolu navštíviť DJZ, aby sme si pozreli bláznivú komédiu Zbabraná hra. Pobavili sme sa na popletenej premiére detektívky Vražda na Havershamskom panstve, počas ktorej nič nešlo podľa plánu. Divadelné predstavenie sa nám páčilo a tešíme sa na ďalšie, ktoré si budeme môcť spoločne pozrieť.

     • 🍂🍁Jesenný projektový týždeň na 1.stupni EZŠ🍂🍁

      V týždni od 13. – 16. novembra 2023 sme so žiakmi 1. stupňa EZŠ spoznávali svoj región – Šariš. Počas jednotlivých dní žiaci nakukli do tajomstiev nášho východoslovenského regiónu prostredníctvom piesní, tancov, zvykov a tradícií. V pondelok sme si zaspievali ľudové piesne v školskej klubovni, kde nám rovesníckym vzdelávaním krásu slovenského folklóru predstavili starší žiaci. V utorok sme si vyskúšali prácu ľudových remeselníkov, no predtým sme navštívili oddelenie etnografie v Krajskom múzeu v Prešove. V stredu v DAD počas rozprávky Soľ nad zlato zaznel rusínsky jazyk, no a vo štvrtok si pre nás starší žiaci pripravili tanečnú školu. Čerešničkou na torte bolo tradičné oblečenie a vynikajúce ľudové jedlá v školskej jedálni. Školou rozvoniavali pirohi, kvašna kapusta, holupki, raškova poľivka, bandurki, či iné dobroty. Žiaci aj učitelia si počas týždňa obliekli nádherné kroje a pripravil

     • Žiaci EKG a iBOBOR

      V dňoch 6. až 9. novembra 2023 sa konala celoslovenská informatická súťaž iBOBOR, v ktorej súťažilo 129 965 žiakov. Z EKG sa zapojilo 171 žiakov, z ktorých 45 bolo úspešných (26, 32%). Súťažili v kategóriách BENJAMÍN (príma, sekunda) – 42 žiakov, JUNIOR (tercia, kvarta) – 30 žiakov, KADET (kvinta, sexta, I. a II. ročník) - 63 žiakov a SENIOR (septima, III. ročník) – 36 žiakov.

     • Školský parlament EKG v akcii

      Školskému parlamentu EKG sa cez projekt ,,Zlepšime to" podarilo zakúpiť do našej školskej klubovne podlahové vankúše, vďaka ktorým pohodlnejšie realizujeme rôzne aktivity, či bežné vyučovacie hodiny v uvoľnenejšej atmosfére. Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja. Za ich podporu ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu 🙂

     • 📜✒📖Príbeh Biblie - Od tabuľky ku knihe📜✒📖

      Naši prvostupniari sa zúčastnili veľmi zaujímavej výstavy Príbeh Biblie: Od tabuľky ku knihe“, ktorá sa konala počas týždňa v Dvorane Starého evanjelického kolégia. Táto jedinečná výstava, ktorá ukazuje ako Biblia vznikla a vyvíjala sa až do súčasnej podoby nás sprevádzal lektor a majiteľ súkromnej zbierky Michal Lapčák. Deti si mohli dozvedieť veľa zaujímavých informácií od počiatkov písania po modernú knihu – Bibliu, s množstvom historických artefaktov, reprodukcií a originálov.

     • 👵👴🧒👧Druháci v Elime👵👴🧒👧

      V piatok 10. novembra naši druháci potešili starkých - klientov Diakonického domu Elim v Prešove. Stretnutie bolo vzájomným požehnaním. Seniori obdivovali šikovnosť našich detí a deti sa zaujímali o to, ako sa tam starkým nažíva. Zaujali ich vozíčky, paličky, načúvacie zariadenia a mnohí sa pozastavili nad zrobenými rukami babičiek ... Zablahoželali sme p. Albínke Jarčuškovej, ktorá sa práve v tento deň dožila 95 rokov. Sľúbili sme im, že sa ešte vrátime.

     • Deň vojnových veteránov – 105 rokov od skončenia 1.svetovej vojny

      Deň vojnových veteránov alebo aj Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. Žiaci a učitelia Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove si ho pripomenuli 10. novembra 2023 vďaka kampani a podpore Post Bellum. Zapojili sa pri realizácii zbierky v meste Prešov, rozdávali červené maky a pripomínali aj ostatným aby nezabudli na hrdinov, ktorí sa postavili zlu. Tým, že sme si pripli červený mak, ktorý je aj symbolom úcty k vojnovým veteránom a ďalším bojovníkom za slobodu, sme poukázali na to, že sloboda nie je zadarmo. Vďaka finančnej podpore môže nezisková organizácia Post Bellum vzdelávať mladých ľudí, dokumentovať príbehy ľudí, ktorí prežili hrôzy 20. storočia a realizovať výstavy, podcasty a časopis. Vďaka všetkým dobrovoľníkom a tým, ktorí prispeli, aj keď len malou sumou.

     • Žiaci EKG na katedre biológie FHPV PU - Týždeň vedy a techniky

      Počas týždňa Vedy a techniky, žiaci maturitného ročníka Evanjelického kolegiálneho gymnázia, pred ktorými je maturita z biológie, mohli v laboratóriách Katedry biológie FHPV Prešovskej univerzity zrealizovať niekoľko praktických cvičení. Vďaka vedeckej pracovníčke RNDr. Márii Konečnej PhD., vytvárali farbené preparáty, mikroskopovali a analyzovali pozorované výsledky krvných vzoriek. Druhá skupina pod vedením doc. MVDr. Soni Mačejovej, PhD. realizovala prostredníctvom elektroforézy pozorovanie sekvenovania DNA. Práve počas týždňa vedy a techniky sprístupnila katedra biológie FHPV PU moderné vybavenie, aby si žiaci mohli vyskúšať praktické cvičenia. Cieľom bolo aj zlepšenie vnímanie vedy a techniky, ich významu a popularizácia prírodných vied. Zapojenie žiakov do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium biológie. Ďakujeme vedeniu fakulty a pracovníkom katedry biológie

  • Počet návštev: 7250108
  • Zvonenia

   Štvrtok 30. 11. 2023
  • Napíšte nám

   Ak máte akékoľvek otázky ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
   komunikujem so serverom, počkajte, prosím