• TESTOVANIE 5

   • V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022 sa Testovanie 5 2022 uskutoční 18. mája 2022 (streda)  na všetkých základných školách:
    • s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra
    • s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov matematika a maďarský jazyk a literatúra.

     

    Špecifikácia testov T5 2022