Prihláška na štúdium na našej škole

Zápis dieťaťa do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy v Prešove,

org. zložky Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, 08 001, Prešov. 

 

Vážení zákonní zástupcovia, 

prijímanie detí do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy v Prešove sa koná v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní. V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť dve triedy 1. ročníka s maximálnym počtom 22 žiakov v každej triede. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v krajine, vykonávame zápis elektronickou formou. Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie všetkých zákonom požadovaných údajov. Všetky požadované údaje získava škola v súlade s ustanovením školského zákona, ktorý oprávňuje školu zhromažďovať a evidovať tieto údaje. 

Po vypísaní prihlášky (zápisu) Vás budeme kontaktovať za účelom informovania o prijatí do EZŠ a podrobností vyučovacieho procesu v novom školskom roku.  

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: