• KONZULTAČNÉ HODINY EZŠ 5. - 9.ročník

   • Mgr. Lucia Beňová štvrtok 13,30 - 14,30 hod
    Mgr. Mária Čurlíková pondelok 13,30 - 14,30 hod
    Mgr. Katarína Kašperová pondelok 13,30 - 14,30 hod
    Mgr. Zuzana Kováčová pondelok 13,30 - 14,30 hod
    Ing. Juraj Luščák pondelok 13,30 - 14,30 hod
    Mgr. Zuzana Martausová streda 14,00 - 15,00 hod
    PaedDr. Adriána Pancuráková štvrtok 13,30 - 14,30 hod
    Mgr. Gabriela Platková pondelok 13,00 - 14,00 hod
    Mgr. Andrea Kovaliková štvrtok 13,30 - 14,30 hod
    Mgr. Ivana Bečkeiová utorok 13,00 - 14,00 hod.
    Mgr. Katarína Podhajecká pondelok 13,30 - 14,30 hod.
    RNDr. Bibiana Ferencová utorok 13,00 - 14,00 hod.
    PaedDr. Marián Molčan štvrtok 13,40 - 14,30 hod.
    Mgr.  Mária Kožičová utorok 13,30 - 14,30 hod.