• TRIEDNI UČITELIA EZŠ 1. stupeň

   • trieda triedna učiteľka
    1. A Mgr. Jana Vassová
    1. B Mgr. Ivana Majerníková
    2. A Mgr. Martina Martičeková
    2. B Mgr. Ivana Bendíková Jozefčeková
    3. A PaedDr. Ľubica Demčáková
    3. B PaedDr. Lucia Tutoky
    4. A Mgr. Mária Imrichová
    4. B Mgr. Martina Feničová