• TRIEDNI UČITELIA EZŠ 1. stupeň

   • trieda triedna učiteľka
    1. A PaedDr. Ľubica Demčáková
    1. B PaedDr. Lucia Tutoky
    2. A Mgr. Mária Imrichová
    2. B Mgr. Martina Feničová
    3. A Mgr. Jana Vassová
    3. B Mgr.Ivana Majerníková
    4. A Mgr. Mariana Kuchariková
    4. B Mgr. Ivana Bendíková Jozefčeková