• TRIEDNI UČITELIA EZŠ 2

   • trieda triedny učiteľ
    5. A Mgr. Zuzana Martausová
    5. B Mgr. Zuzana Kováčová
    6. A Mgr. Martin Joščák
    7. A RNDr. Mária Kancírová, PhD.
    8. A Mgr. Mária Čurlíková
    9. A Mgr. Lucia Beňová