• KRÚŽKY pre žiakov 1. - 4. ročníka EZŠ

   • názov krúžku vyučujúci cieľová skupina
    Športový krúžok  Mgr. Miroslava Palenčárová 3. a 4.ročník
    Pohybové hry Mgr. Monika Nemčíková 1. a 2.ročník
    Krúžková činnosť v rámci projektu Gramotnosť
    Poznaj a chráň našu prírodu I. PaedDr. Lucia Tutoky 3. a 4.ročník
    Literárno-dramatický krúžok Mgr. Ľubica Demčáková 3. a 4.ročník
    Hravé poznávanie Mgr. Jana Vassová 2. a 3.ročník
    Finančná a informatická akadémia Mgr.Ivana Majerníková 3. a 4.ročník
    Literárno-dramatický krúžok Mgr. Ivana Bendíková 1. a 4.ročník
    Malí bádatelia Mgr. Marianna Kuchariková 3.ročník
    Písmenká  moji kamaráti Mgr. Jarmila Kočová 1. a 2.ročník
    Tvorivé písanie a čítanie Mgr. Miroslava Palenčárová 2.ročník
    Poznaj a chráň našu prírodu II. Mgr. Jana Cingeľová 4.ročník