• Učitelia EZŠ 1. - 4.ročník

   • Mgr. Ivana Bendíková-Jozefčeková
   • Mgr. Ivana Bendíková-Jozefčeková predmety primárneho vzdelávaniaivana.bendikova@esspo.sk
   • Mgr. Miroslav Bílek
   • Mgr. Miroslav Bílektelesná a športová výchovamiroslav.bilek@esspo.sk
   • Mgr. Miriama Birošová
   • Mgr. Miriama Birošováasistentka učiteľamiriama.birosova@esspo.sk
   • PaedDr. Ľubica Demčáková
   • PaedDr. Ľubica Demčákovápredmety primárneho vzdelávanialubicademcakova@esspo.sk
   • Mgr. Martina Feničová
   • Mgr. Martina Feničovápredmety primárneho vzdelávaniamartina.fenicova@esspo.sk
   • Mgr. Mária Imrichová
   • Mgr. Mária Imrichovápredmety primárneho vzdelávaniamaria.imrichova@esspo.sk
   • Mgr. Jarmila Kočová
   • Mgr. Jarmila Kočová predmety primárneho vzdelávaniajarmila.kocova@esspo.sk
   • Mgr. Ivana Majerníková
   • Mgr. Ivana Majerníkovápredmety primárneho vzdelávaniaivana.majernikova@esspo.sk
   • Ing. Mgr. Martina Martičeková
   • Ing. Mgr. Martina Martičekovápredmety primárneho vzdelávaniamartina.marticekova@esspo.sk
   • ThDr. Matej Oráč, PhD.
   • ThDr. Matej Oráč, PhD.evanjelické a.v. náboženstvomatej.orac@esspo.sk
   • Bc. Marta Petrová
   • Bc. Marta Petrováasistentka učiteľamarta.petrova@esspo.sk
   • Mgr. Katarína Podhájecká
   • Mgr. Katarína Podhájecká hudobná výchovakatarina.podhajecka@esspo.sk
   • PaedDr. Lucia Tutoky
   • PaedDr. Lucia Tutokypredmety primárneho vzdelávanialucia.tutoky@esspo.sk
   • Mgr. Siliva Uhriňáková
   • Mgr. Siliva Uhriňáková predmety primárneho vzdelávaniasilvia.uhrinakova@esspo.sk
   • Mgr. Jana Vassová
   • Mgr. Jana Vassovápredmety primárneho vzdelávaniajana.vassova@esspo.sk
   • Mgr. Veronika Zapotoková
   • Mgr. Veronika Zapotokováasistentka učiteľaveronika.zapotokova@esspo.sk