• PREDMETOVÉ KOMISIE EZŠ 2. stupeň

   • PK SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV
    vedúci PK: Mgr. Mária Čurlíková
    členovia:
    • Mgr. Lucia Beňová,
    • Mgr. Martin Joščák
    • PaedDr. Júlia Poljaková 
    PK CUDZÍCH JAZYKOV
    vedúci PK: Mgr. Zuzana Martausová
    členovia:
    • Mgr. Alexandra Kamenická,
    • Mgr. Zuzana Kováčová
    PK VÝCHOVNÝCH PREDMETOV                                                 
    vedúci PK: ThDr. Matej Oráč, PhD.                                           
    členovia:                                                                                   
    • Mgr. Lucia Beňová,
    • Mgr. Anna Fabuľová,
    • Mgr. Jana Gregová
    • Mgr. Martin Chalupka,
    • Mgr. Martin Joščák,
    • Mgr. Zuzana Pulščáková
    PK PRÍRODOVEDNÝCH  PREDMETOV
    vedúci PK: PaedDr. Adriana Pancuráková
    členovia:
    • Mgr. Lucia Beňová
    • Mgr. Anna Demčáková,
    • RNDr. Mária Kancírová, PhD.
    • Ing. Juraj Luščák