• KRÚŽKY pre žiakov 5. - 9.ročníka EZŠ

   • názov krúžku vyučujúci cieľová skupina
    Mladí novinári Mgr. Zuzana Martausová 5. - 9. ročník EZŠ
    S batohom za históriou - turistický krúžok Mgr. Mária Čurlíková 5. - 9. ročník EZŠ
    Florbal Mgr. Miroslav Bílek 5. - 9. ročník EZŠ
    Potulky s kompasom Mgr. Lucia Beňová 5. - 9. ročník EZŠ
    Domino  2022/2023 ThDr. Matej Oráč, PhD 5. - 9. ročník EZŠ, EKG