• ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA

   • Sprievodca školským rokom 2023/2024 >>>

     

    VYUČOVANIE

    • Školský rok 2023/2024: 1. september 2023 (piatok) – 28. jún 2024 (piatok)
    • Školské vyučovanie v 1. polroku: 4. september 2023 (pondelok) – 31 január 2024 (streda)
    • Školské vyučovanie v 2. polroku: 1. február 2024 (štvrtok) – 28. jún 2024 (piatok)

     

    PRÁZDNINY

    • Jesenné prázdniny: 30. október 2023 (pondelok) – 31. október 2023 (utorok)
    • Vianočné prázdniny: 23. december 2023 (piatok) – 7. január 2024 (nedeľa)
    • Jarné prázdniny: 26. február 2024 (pondelok) – 1. marec 2024 (piatok)
    • Veľkonočné prázdniny: 28. marec 2024 (štvrtok) – 2. apríl 2024 (utorok)
    • Letné prázdniny: 1. júl 2024 (sobota) – 1. september 2024 (nedeľa)

     

    ĎALŠIE ŠTÁTNE SVIATKY A VOĽNÉ DNI V ŠK. ROKU 2023/2024

    • 1. september 2023  –  Deň ústavy SR
    • 15. september 2023 – Sedembolestná Panna Mária
    • 1. november 2023 – Sviatok všetkých svätých
    • 17. november 2023 – Deň boja za slobodu a demokraciu
    • 24., 25. a 26. december 2023  – Štedrý deň, 1. a 2. sviatok vianočný
    • 1. január 2024 – Deň vzniku Slovenskej republiky
    • 6. január 2024 – Traja králi
    • 29. marec 2024 – Veľký piatok
    • 1. apríl 2024 – Veľkonočný pondelok
    • 1. máj 2024 – Sviatok práce
    • 8. máj 2024 – Deň víťazstva nad fašizmom

     

    TESTOVANIA

    • Testovanie 9 (MAT,, SJL): 20. marec 2024

     

    MATURITNÉ SKÚŠKY

    • Externá časť a písomná forma internej časti MS zo SJL: 12. marec 2024 (utorok)
    • Externá časť a písomná forma internej časti MS z ANJ, NEJ: 13. marec 2024 (streda)
    • Externá časť z MAT: 14. marec 2024 (štvrtok)
    • Náhradný termín EČ a PFIČ MS: 9. – 12. apríl 2024
    • Interná časť MS: 20. máj – 7. jún 2024
    • Opravný termín EČ a PFIČ MS: 5. – 8. september 2024

     

    PRIJÍMACIE SKÚŠKY

    • 1. termín 1. kola prijímacích skúšok na SŠ: 2. máj 2024
    • 2. termín 1. kola prijímacích skúšok na SŠ: 6. máj 2024 
    • 2. kolo prijímacích skúšok na SŠ: 18. jún 2024