• ŠPECIÁLNE PORADENSTVO

   • Špeciálna pedagogička: Mgr. Katarína Bakoňová

    kontaktný e-mail: bakonova@esspo.sk, specialnapedagogicka@esspo.sk

    miestnosť č. 121

    KONZULTAČNÉ HODINY:

    Pondelokok:    10:00 hod – 10:45 hod / učitelia - žiaci 

                             15:00 hod – 16:00 hod / rodičia

    Utorok:            10:00 hod – 10:45 hod / učitelia - žiaci 

                            15:00 hod – 16:00 hod / rodičia

    Streda:            10:00 hod – 10:45 hod / učitelia - žiaci 

                            15:00 hod – 16:00 hod / rodičia

    Štvrtok:           10:00 hod – 10:45 hod / učitelia - žiaci 

                            15:00 hod – 16:00 hod / rodičia

    Piatok:              9:00 hod – 10:00 hod / učitelia - žiaci 

                            15:00 hod – 16:00 hod / rodičia