• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 13-2021 Kúpna zmluva 4 697.40 s DPH 29.09.2021 Multi-Club, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.10.2021
  Faktúra 20-230094 Publicita - kredit FB kampane 366,00 s DPH 03.03.2023 FIMES:ART s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.03.2023 07.03.2023
  Faktúra 20-230102 Časopisy 54,20 s DPH 13.03.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.03.2023 13.03.2023
  Faktúra 20-230101 Zber a odvoz odpadu 25,92 s DPH 23/2015 28.02.2023 ESPIK Group s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.03.2023 07.03.2023
  Faktúra 20-230100 Administratívne služby - projekt Gramotnosť 290,00 s DPH 02.03.2023 DALLEN s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.03.2023 07.03.2023
  Faktúra 20-230099 Výkon zodpovednej osoby 03/23 42,00 s DPH 06/2018 01.03.2023 osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.03.2023 07.03.2023
  Faktúra 20-230097 Obedy zo SF 164,40 s DPH 02.03.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.03.2023 07.03.2023
  Faktúra 20-230096 Obedy - réžia žiaci 2 449,20 s DPH 02.03.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.03.2023 07.03.2023
  Faktúra 20-230095 Obedy - réžia zamestnanci 1 150,00 s DPH 02.03.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.03.2023 07.03.2023
  Faktúra 20-230093 Kontrola podvojného účtovníctva 02/2023 160,00 s DPH 01.03.2023 Mária Vaverková ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.03.2023 07.03.2023
  Faktúra 20-230109 Mobilný internet 65,55 s DPH 06.03.2023 Orange Slovensko, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
  Faktúra 20-230092 Administratívne služby - projekt MPC 450,00 s DPH 02.03.2023 Darfinger s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.03.2023 02.03.2023
  Faktúra 20-230090 Dotádia na stravu pre žiakov z UA 85,00 s DPH 02.03.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 28.02.2023 02.03.2023
  Faktúra 20-230089 Dotádia na stravu pre žiakov z UA 62,40 s DPH 02.03.2023 Súkromná školská jedáleň ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 28.02.2023 02.03.2023
  Faktúra 20-230088 Spotreba plynu 7 373,00 s DPH 24.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.03.2023 03.03.2023
  Faktúra 20-230087 Spotreba elektriny 1 876,00 s DPH 23.01.2023 ELGAS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.03.2023 03.03.2023
  Faktúra 20-230086 Spotreba vody 119,33 s DPH 24.02.2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.03.2023 03.03.2023
  Faktúra 20-230084 Matematický klokan 370,00 s DPH 20.02.2023 Talentída, n.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 20.02.2023 20.02.2023
  Faktúra 20-230108 Interiérové vybavenie - nábytok zborovňa EZŠ1-4 4 788.00 s DPH 09.03.2023 SAGITÁRIUS PLUS, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
  Faktúra 20-230110 Telefón - pevná linka 31,45 s DPH 01.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.03.2023 16.03.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1679