• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 0012021 - 1882021 Odoslané objednávky s DPH priebežne ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.04.2024
  Objednávka 0012021 - 1882021 Odoslané objednávky s DPH priebežne ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.12.2021
  Objednávka Odoslané objednávky s DPH priebežne ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.12.2021
  Objednávka 056/2021 - 188/2021 Kancelárske potreby, učebné pomôcky, nábytok, služby s DPH 05/2021 - 12/2021 ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 11.01.2022
  VO: Súhrnná správa 2018 Účtovná závierka s DPH 31.12.2018 01.04.2019
  VO: Súhrnná správa 2019 Účtovná závierka s DPH 31.12.2019 01.04.2020
  VO: Súhrnná správa 2020 Účtovná závierka s DPH 31.12.2020 01.04.2021
  Faktúra 20-210350 Spotreba elektriny 500,00 s DPH 05.08.2021 Východoslovenská energetika a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210394 Internet 150,00 s DPH 16.08.2021 SANET ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 04.10.2021 04.10.2021
  Faktúra 20-210342 Pracovné zošity z ANJ 1 346.80 s DPH 1132021 18.08.2021 GLOSSA ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.09.2021 03.09.2021
  Faktúra 20-210362 Lavice a stoličky EZŠ 4 976.50 s DPH 23.08.2021 Daffer s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210352 Spotreba vody 1 447.00 s DPH 24.08.2021 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210385 Knihy 42,16 s DPH 24.08.2021 RAABE Slovensko, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 27.09.2021 27.09.2021
  Faktúra 20-210368 Prenájom kopírovacieho zariadenia, servis 3,60 s DPH 24.08.2021 CBC Slovakia s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.09.2021 13.09.2021
  Faktúra 20-210364 Učebné pomôcky pre 1. ročník EZŠ 672,00 s DPH 1222021 25.08.2021 Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210380 Kancelárske potreby 540,00 s DPH 1202021 25.08.2021 Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 23.09.2021 23.09.2021
  Faktúra 20-210348 Kontrola správnosti zaúčtovania účtovných dokladov 160,00 s DPH 25.08.2021 Mária Vaverková ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210366 Výroba policovej skrine - regálu 125,00 s DPH 1362021 25.08.2021 Dušan Damankoš ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 13.09.2021 13.09.2021
  Faktúra 20-210349 Čistenie kanalizácie 77,04 s DPH 1352021 25.08.2021 MP KANAL, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210359 Publicita - tričká pre EZŠ 180,00 s DPH 1192021 26.08.2021 Biznis.help s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1679