• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Súhrnná správa 2018 Účtovná závierka s DPH 31.12.2018 01.04.2019
  VO: Súhrnná správa 2019 Účtovná závierka s DPH 31.12.2019 01.04.2020
  VO: Súhrnná správa 2020 Účtovná závierka s DPH 31.12.2020 01.04.2021
  Faktúra 20-210344 Potraviny 163,32 s DPH 2100366 03.09.2021 RYBA Košice s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.09.2021 03.09.2021
  Faktúra 20-210342 Pracovné zošity z ANJ 1 346.80 s DPH 1132021 18.08.2021 GLOSSA ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.09.2021 03.09.2021
  Faktúra 20-210343 Potraviny 108,35 s DPH 2100365 03.09.2021 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 03.09.2021 03.09.2021
  Faktúra 20-210345 Potraviny 76,55 s DPH 2100367 06.09.2021 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.09.2021 06.09.2021
  Faktúra 20-210346 Ovocné šťavy 619,02 s DPH 2100368 06.09.2021 UNIQUE SR s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.09.2021 06.09.2021
  Faktúra 20-210360 Publicita - žiacke knižky pre EZŠ 102,50 s DPH 1212021 26.08.2021 Biznis.help s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210358 Publicita 151,00 s DPH 02.09.2021 Biznis.help s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210359 Publicita - tričká pre EZŠ 180,00 s DPH 1192021 26.08.2021 Biznis.help s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210363 Potraviny 65,00 s DPH 2100378 09.09.2021 INMEDIA, s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210361 Minerálne vody 25,12 s DPH 2100359/360 09.09.2021 MINERÁLNE VODY a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210362 Lavice a stoličky EZŠ 4 976.50 s DPH 23.08.2021 Daffer s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210356 Vodoinštalačné práce 170,00 s DPH 1322021 26.08.2021 Marek Bačo ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210364 Učebné pomôcky pre 1. ročník EZŠ 672,00 s DPH 1222021 25.08.2021 Róbert Dušan Kunst - Obchodné služby ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210357 Fotografické služby 50,00 s DPH 03.09.2021 Ing. Dušan Majerník - dmphoto ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210355 Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 42,00 s DPH 06-2018 01.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210354 Spotreba plynu 2 500.00 s DPH 01.09.2021 innogy Slovensko s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  Faktúra 20-210353 Telefón, mobilný internet 19,24 s DPH 06.09.2021 Orange Slovensko, a.s. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.09.2021 09.09.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1679