• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  VO: Súhrnná správa 2019 Účtovná závierka s DPH 31.12.2019 01.04.2020
  Objednávka 0012023 - 1442023 Odoslané objednávky 0,00 s DPH 29.12.2023 ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 29.12.2023
  VO: Súhrnná správa 2018 Účtovná závierka s DPH 31.12.2018 01.04.2019
  Objednávka 0012022 - 1542022 Odoslané objednávky 0,00 s DPH 30.12.2022 ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 30.12.2022
  VO: Súhrnná správa 2020 Účtovná závierka s DPH 31.12.2020 01.04.2021
  Objednávka 0012021 - 1882021 Odoslané objednávky 0,00 s DPH 31.12.2021 ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.12.2021
  Objednávka 0012021 - 1882021 Odoslané objednávky s DPH priebežne ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.12.2021
  Objednávka 056/2021 - 188/2021 Kancelárske potreby, učebné pomôcky, nábytok, služby s DPH 05/2021 - 12/2021 ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 11.01.2022
  Objednávka Odoslané objednávky s DPH priebežne ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 31.12.2021
  Objednávka 0012021 - 1882021 Odoslané objednávky s DPH priebežne ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 09.04.2024
  Faktúra 20-220378 Občerstvenie - slávnostný obed 1 135,00 s DPH 06.07.2022 4 SPORT s.r.o. ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 06.09.2022 06.09.2022
  Faktúra 20-220123 Lyžiarsky výcvik - doprava 600,00 s DPH 035/2022 18.03.2022 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 22.03.2022 22.03.2022
  Faktúra 20-240048 Doprava LVK 1 250,00 s DPH 005/2024 08.02.2024 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 16.02.2024 16.02.2024
  Objednávka 0202024 Doprava exkurzia 210,00 s DPH 08.03.2024 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 08.03.2024
  Objednávka 0192024 Doprava exkurzia 1 920,00 s DPH 08.03.2024 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 08.03.2024
  Faktúra 20-230282 Doprava - Športové hry 1 200,00 s DPH 025/2023 14.06.2023 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 26.06.2023 20.07.2023
  Faktúra 20-220322 Škola v prírode - doprava 1 300.00 s DPH 073/2022 05.07.2022 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.07.2022 07.07.2022
  Faktúra 20-230065 Doprava LVK - 2. termín 1 060,00 s DPH 009/2023 13.02.2023 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 17.02.2023 17.02.2023
  Faktúra 20-220323 Škola v prírode - doprava 1 200.00 s DPH 072/2022 05.07.2022 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 07.07.2022 07.07.2022
  Faktúra 20-230177 Doprava - exkurzia 640,00 s DPH 07/2023 26.04.2023 ADGAMTOUR s.r.o ESŠ, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov PhDr. Marián Damankoš, PhD. riaditeľ školy 02.05.2023 17.07.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1679