• 🧠🧠Logické myslenie detí🧠🧠

     • Rozvoj logického myslenia je v našej škole prioritou. Aktivity ako hádanky, matematické hry a problémové úlohy podporujú rozvoj analýzy a kritického myslenia a sú často súčasťou nášho vyučovacieho procesu. Deti s dobre vyvinutými schopnosťami logického myslenia majú lepšie myslenie, argumentáciu, matematické schopnosti, schopnosti riešiť problémy a komunikačné zručnosti. V utorok, 12. marca sme na škole privítali skúseného pedagóga PaedDr. Ľuboša Lukáča, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý našim žiakom v 3.A, 3.B, 4.A, 4.B predstavil aktivity iniciatívy Rozumieme nadaným, venoval sa rozboru logických úloh, zdôvodňovaniu a argumentácii. Sme presvedčení, že silné logické myslenie je kľúčom k úspechu v učení i v živote.

     • Odovzdávanie diplomov za Olympiádu v nemeckom jazyku

     • V stredu 6. marca 2024 sme slávnostne odovzdali diplomy víťazom školského kola ONJ vo všetkých kategóriách. Postupujúci z jednotlivých kategórii reprezentovali školu v okresných a krajských kolách olympiády. Do celoštátneho kola postúpil žiak lV.O Josue Henoch Stancel, ktorému budeme držať palce 25. marca.
      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      PK NEJ

     • ✒️📖Zvedavé čítanie✒️📖

     • Počas tohoročného literárneho festivalu Zvedavé čítanie, ktorý organizuje Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove, sme boli jedna z desiatich škôl, ktorá privítala na svojej pôde autora detských kníh. V našom prípade to bola pani spisovateľka Kristína Mišovičová. Veľmi zaujímavé bolo to, že to nebola obyčajná návšteva spojená s besedou, ale... Pani Mišovičovú sme vtiahli do diania v našej škole, to znamená, že bola súčasťou vyučovania v 4.A triede. Počas hodiny matematiky vymýšľala pre deti slovné úlohy, na hodine slovenského jazyka dala deťom 3 slová a ony vymýšľali príbeh. Neminulo to ani ju, lebo vymýšľala tiež. Potom nasledovala beseda o jej tvorbe, ktorú uvádzali žiačky 4. ročníka. V závere besedy pani Mišovičovú čakalo prekvapenie v podobe jazykového okienka. My sme pre ňu pripravili nárečové slová v šarišskom nárečí a ona pre nás v záhoráckom. Stretnutie so „živou“ spisovateľkou utvrdilo deti v tom, že každý z nás, ak bude na sebe pracovať a pôjde za svojim snom, môže sa mu splniť. Verím, že toto milé stretnutie obohatilo všetkých zúčastnených.

     • Humanitárna zbierka pre Ukrajinu

     • Žiaci, učitelia, zamestnanci a rodičia žiakov Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa zapojili do zbierky zdravotníckeho materiálu (autolekárničiek, obväzov) a tričiek pre zdravotnícke zariadenia a ľudí, ktorí na Ukrajine utrpeli zranenia pri bombardovaní a vojnovej agresii Ruska. Zbierka prebieha v spolupráci so združením ukrajinských občanov v Prešove, ktorí pomáhajú Ukrajine v združení Prepletenie. Zbierka vyše sto tričiek, dvadsiatich lekárničiek a množstva obväzov bola odovzdaná 13.marca 2024 avšak, aj naďalej v nej pokračujeme.  Ak sa chcete zapojiť, uvedenú pomoc môžete prinášať do Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov ku vrátnici. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili!

     • Vyučovanie inak počas maturitného týždňa

     • Triedy II.O a III.O zažili vyučovanie trochu inak počas písania maturitných testov z anglického jazyka. Vyučovanie prebiehalo na fare ECAV v Prešove a v knižnici. Počas dvojhodinovej aktivity sa prepojila biologická tému s geografickou a žiaci hľadali odpoveď na otázku - Ako súvisí ryža s maláriou? V skupinkách pracovali s informáciami z rôznych zdrojov, vyvodzovali praktické súvislosti z teoretických informácií, formulovali svoje názory, argumentovali. Obe triedy mali možnosť navštíviť aj Oddelenie inojazyčnej literatúry na Hlavnej ulici. Oboznámili sa s fungovaním jednotlivých oddelení a s knižným fondom, z ktorého si mnohí odniesli domov zaujímavé knihy na čítanie. Zároveň si vyskúšali aj čítanie Braillovým písmom.

      Mgr. Čurlíková, Mgr. Voľanská

     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

     • O tri hodiny ŤA navštívi Smrť. Ako by si zareagoval? Na túto, ale aj iné zaujímavé otázky, sme spoločne hľadali odpovede počas divadelného predstavenia s názvom United Neighbours of London v kine Scala, ktorého sme sa zúčastnili v pondelok 11. marca 2024. Ďakujeme zoskupeniu Divadelné centrum za výnimočný umelecký zážitok.

      Za tím ANJ: Mgr. Voľanská M.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v EKG

     • Dňa 7. marca 2024 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pre mladších žiakov EKG.  Porota v zložení: Mgr. Mária Chalupková a Mgr. Katarína Podhajecká výkony prednášajúcich vyhodnotila a určila nasledovné poradie:
      III. KATEGÓRIA  (sekunda – kvarta):
      POÉZIA:
      1. miesto:  Radka  Damankošová (IV.O)
      2. miesto:  Veronika Janková (III.O)
      3. miesto:  Vierka Nemšáková (II.O)

      PRÓZA:
      1. miesto: Lucia Benková (IV.O)
      2. miesto: Barbora Segedyová (II.O)

      II. KATEGÓRIA  (príma):
      POÉZIA:
      1. miesto:  Lívia Majerníková
      2. miesto:  Matej Kacvinský

      PRÓZA:
      1. miesto:  Matúš Gdovin
      2. miesto:  Tadeáš Kupský


      Víťazom srdečne blahoželáme. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. miestach, nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže,  prajeme im veľa úspechov.

      Mgr. M. Chalupková

     • DIVADLO GAŠPARKO V EMŠ

     • ŠÍPKOVÁ RUŽENKA

      V pondelok k nám zavítalo bábkové divadlo Gašparko. Rozprávka o urazenej sudičke, veselom šašovi a krásnej princeznej, ktorú zo spánku prebudil len bozk od milovaného princa, deti veľmi zaujala, pobavila, ale aj poučila.

     • Mimoriadny úspech Milice Petrušovej v písaní eseje na celoslovenskej úrovni

     • Milica Petrušová zo septimy sa zúčastnila slávnostnej ceremónie odovzdávania cien v súťaži - Stredoškolské eseje (BISLA), ktorá sa konala 14. februára 2024 v Bratislave. Táto súťaž je už tretí rok známa tým, že pravidelne ocení mládež, ktorá sa zaujíma o súčasné témy a problémy spoločnosti. Jednou z ocenených bola aj Milica, ktorá sa umiestnila v silnej konkurencii na 1. mieste.
      Súťažiaci si mohli vybrať z nasledujúcich dvoch tém:
      1. Umelá inteligencia - napíš, čo sú jej negatíva a pozitíva. A čo si o nej myslíš ty?
      2. O čom sa nehovorí, ale malo by sa?

      Odborná porota, ktorá hodnotila stredoškolské eseje, pozostáva z nasledujúcich členov: Darina Abrahámová (dramaturgička), Nikola Krajčíková (študentka BISLA), Božidara Turzonovová (herečka SND), Bibiana Vlkova (študentka BISLA), Ľubomír Feldek (básnik), Samuel Marec (prekladateľ).
      Božidara Turzonovová prevzala úlohu čítať jej esej, čo je ďalší dôkaz toho, že umenie a kultúra sú dôležité pre mladých ľudí a tiež pre celú spoločnosť. Táto slávnostná ceremónia bola veľkým úspechom pre súťažiacich a tiež veľkým momentom pre organizátorov.

      Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, Milica 🙂

      PhDr. Ľudmila Kónyová

      Z hodnotenia spisovateľa Ľubomíra Feldeka:

      Z desiatich – už ako najlepšie vyhodnotených – esejí (postupujúcich do finále), ktoré som dostal na prečítanie, aby som určil ich čelné poradie, navrhujem na 1. miesto esej Milice Petrušovej Spoločnosť je bábkové divadlo.

      Aj preto, že autorka si dala so svojou esejou najviac práce a napísala  jej slovenskú aj anglickú verziu. Ale nielen preto. Hlavne si zvolila peknú metaforickú tému a vyťažila z nej poznanie, že to shakespearovské “divadlo-svet", ktorého sme súčasťou, si vyžaduje nielen kvalitných hercov,  ale aj kvalitného diváka. Čo by sme mohli čítať aj ako vzťah "politika" a "voliča". Táto esej má teda v sebe aj skryté riziko, že sa nemusí každému páčiť, najmä  nie každému politikovi. Už voľba základnej metafory je riskantná – veď žijeme  v období, keď sa niektorým politikom podarilo urobiť nadávku aj z takého nevinného slova ako je slovo  “bábkoherečka” – a používajú ho na nezmyselné urážanie Veroniky Remišovej, ktorá má  “bábkoherecké” vysokoškolské vzdelanie – a nie je to jej jediná odbornosť. Touto poznámkou  chcem ešte viac zovšeobecniť  kvalitu tejto eseje – jej autorka vkusne oponuje dnes takému rozšírenému zlozvyku, že sa politická diskusia zneužíva na urážanie žien. (Čo všetko sme sa už od vulgárnych politikov dozvedeli napríklad o pani prezidentke, že je to nielen americká agentka, ale aj hlupaňa, aj “mešuge” – a dokonca v zborovej recitácii, ktorú dirigoval pán Blaha, niekoľko ráz zaznelo ešte vulgárnejšie slovo). Milica Petrušová vo svojej eseji teda slušným spôsobom kritizuje neslušnosť a vyzdvihuje  džentlmenstvo, ako nielen ľudskú, ale aj politickú kvalitu.

     • Oznam

     • Milí žiaci a rodičia ESŠ, z technických dôvodov sa zajtrajšie KORČUĽOVANIE ESŠ NA ZIMNOM ŠTADIÓNE RUŠÍ !!!!Ďakujeme za pochopenie. Ospravedlňujem sa za víkendovo-prázdninové vyrušenie.Pekný večer.

      Matej Oráč, duchovný správca ESŠ

     • ŠK geografickej olympiády v EKG

     • S otázkami z fyzickej, humánnej a regionálnej geografie sa 32 našich starších žiakov popasovalo na online školskom kole geografickej olympiády v kategórii Z.
      Prvé miesta patria týmto trom:
      1. miesto: Barbara Frankovská, VII.O
      2. miesto: Tomáš Berta, VII.O
      3. miesto:  David Bačo, VI.O.

      Tomáš s Baškou pokračujú na krajské kolo, ktoré bude 19. marca 2024. 

      Mgr. Radka Čurlíková

     • ŠK biologickej olympiády v EKG

     • Školského kola biologickej olympiády v kategórii A-TP a B-TP (starší žiaci) sa 15. februára 2024 zúčastnilo 24 žiakov. Na prvých troch miestach sa umiestnili títo žiaci.
      kategória B-TP:
      1. miesto Dominik Uhriňák
      2. miesto Ela Majerníkovä
      3. miesto Alena Šalková, Dominik Mojžiš

      kategória A-TP:
      1. miesto Július Tobiáš Kolesár
      2. miesto Sebastián Petrík
      3. miesto Liana Kmecová

      K úspechu im blahoželáme a prvým dvom budeme držať palce na krajskom kole. 

     • Lyžiarsky výcvikový kurz v Evanjelickej spojenej škole

     • Tak ako to už býva zvykom, aj tento rok sa od 29.1. – 2.2.2024 žiaci 8.A, III.O, V.O a I.A našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Tatranskej Lomnici. Počasie nám prialo a podmienky na lyžovanie boli výborné. Sme radi, že žiaci, ktorí stáli na lyžiach po prvý krát, zvládli techniku a objavili čaro lyžovania. Tí skúsenejší si vylepšili svoje lyžiarske schopnosti a veríme, že si aj dobre zalyžovali. Počas oddychového dňa sme vyšli na Hrebienok, vyviezli sa na Skalnaté pleso a obdivovali krásny výhľad na celé Tatry. Mali sme naozaj pekný čas, veď nakoniec, posúďte sami podľa fotiek.

      Mgr. Zuzana Kováčová

     • ZÁCHRANÁRI V EMŠ

     • Celý tento týždeň deti v našej materskej škole spoznávali prácu záchranných zložiek. Ako vo vážnej situácii zachraňovať? To sme sa dozvedeli od najpovolanejších osôb – záchranárov, ktorí dnes prijali pozvanie medzi nás. Nielen slovom, ale aj praktickými ukážkami nám priblížili svoju náročnú prácu. Ďakujeme za strávený čas medzi nami.

     • 👍🧒👧Školské kolo HK v EZŠ 1.- 4.👍🧒👧

     • V stredu 21. februára pri príležitosti "Medzinárodného dňa jazyka" sa v našej EZŠ konalo školské kolo súťaže "Hviezdoslavov Kubín". Zúčastnili sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Príjemná atmosféra, krásne texty a vzájomné srdečné povzbudenia boli dôkazom priateľstva i prajnosti. Víťazné miesta boli obsadené nasledovne:v kategórii "Próza"1. miesto - Kornélia Havrilová 4. A ,2. miesto - Nela Tutoky 4. B  ,3. miesto - Milan Majerník 3. A.V kategórii "Poézia"1. miesto - Jasna Kešeláková 4. B ,2. miesto - Noemi Plátková 4.A  ,3. miesto Martin Poljak 3. A.Srdečne blahoželáme všetkým súťažiacim a prajeme veľa tvorivosti a odhodlania do ďalších rokov 🙂!